De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

2 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

3 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

4 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

5 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

6 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

7 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

8 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

9 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

10 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

11 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

12 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

13 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

14 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

15 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

16 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

17 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

18 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

19 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

20 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

21 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

22 De voorlopige indeling van de jeugdvereniging liggen klaar in de hal van de kerk.

23 In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2 - 11

24  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4 Voor de dienst: Ps. 116 : 1, 7, 8, 10

25 Vers 1 God heb ik lief, want die getrouwe H EER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Ps. 116 : 1, 7, 8, 10

26 Vers 7 Goed en getrouw, weldadig is de H EER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

27 Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Vers 8 De H EER is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot. Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften. Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften. In 's H EREN oog is kostbaar onze dood.

28 Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Vers 10 Ik zal met vreugd in 't huis des H EREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des H EREN aan!

29 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

30  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

31  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

32 Psalm 108 : 1, 2 Vers 1 Vers 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o H EER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

33 Psalm 108 : 1, 2 Vers 2 Vers 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, H EER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw Heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

34  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

35  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

36 Vers 6 In een dichte wolk sprak Hij tot zijn volk. Wat Hij metterdaad openbaarde, staat in hun hart gegrift als zijn heilig schrift. 't Woord, door God gegeven, is voor hen het leven. Psalm 99 : 6, 8

37 Vers 8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de H ERE. Psalm 99 : 6, 8

38  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

39

40  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

41  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

42 Liedboek 271 : 1, 3, 5, 7, 8 Vers 1 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is der mensen leven! Zoals nevelen verschijnen, zoals nevelen verdwijnen, zo zal ook de mens verkwijnen.

43 Vers 3 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen vreugde! Al het heden wordt verleden, licht wordt donker, snel vergleden zijn der mensen heerlijkheden. Liedboek 271 : 1, 3, 5, 7, 8

44 Vers 5 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig, is 't geluk der mensen! Zoals helle meteoren even trekken zij hun sporen zo gaat hun geluk verloren. Liedboek 271 : 1, 3, 5, 7, 8

45 Vers 7 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig is der mensen glorie! Die in hoogheid zijn gezeten en met God zich durven meten, in de dood zijn zij vergeten. Liedboek 271 : 1, 3, 5, 7, 8

46 Vers 8 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is der mensen wezen! Al ons doen en al ons streven, heel de wereld duurt maar even. Wie God vreest zal eeuwig leven. Liedboek 271 : 1, 3, 5, 7, 8

47  Votum en zegengroet  Ps. 108 : 1, 2  Lezen van de wet  Ps. 99 : 6, 8  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4

48 Na de preek: Lb. 287 : 1, 3, 4

49

50

51

52

53  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4  Gebed  Collecte  Lb. 288 : 4, 6, 8  Zegen

54 Vers 1 Waartoe geploegd, als 't zaad niet valt in goede aarde? O God, of Gij ons haat? Wat heeft ons werk voor waarde? Met onkruid ruig en sterk vecht iedereen zich moe en d’ opbrengst van ons werk valt straks een ander toe. Liedboek 287 : 1, 3, 4

55 Vers 3 Heer, als er dan geen zin is in ons werk gelegen, leg Gij een zin daarin, verkeer de vloek in zegen, opdat wij als weleer bewonen zonder pijn een aarde, waar wij weer gelukkig kunnen zijn. Liedboek 287 : 1, 3, 4

56 Vers 4 Betrek ons eens voor al op Hem die alle dingen eenmaal nieuw maken zal, dat wij in duizelingen zien wat ons oog niet ziet en ons verblijden zeer, dat onze arbeid niet vergeefs is in de Heer.

57  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4  Gebed  Collecte  Lb. 288 : 4, 6, 8  Zegen

58

59  Vandaag  1 e Theologische Universiteit  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Lb. 288 : 4, 6, 8

60  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4  Gebed  Collecte  Lb. 288 : 4, 6, 8  Zegen

61 Liedboek 288 : 4, 6, 8 Vers 4 Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd.

62 Liedboek 288 : 4, 6, 8 Vers 6 Dan breekt muziek van snaren aan alle kanten uit een niet te evenaren, een goddelijk geluid. De engelen omringen met heiligen tesaam de troon van God en zingen de glorie van het Lam.

63 Liedboek 288 : 4, 6, 8 Vers 8 Dan zal het loflied schallen rondom de gouden troon, dan heffen wij daar allen met grote vreugde aan: lof zij en eer en sterkte de Vader en de Zoon, de Geest om al zijn werken zij lof van nu voortaan.

64  Gebed  Lezen:Prediker 1 : 2 - 11  Lb. 271 : 1, 3, 5, 7, 8  Preek  Lb. 287 : 1, 3, 4  Gebed  Collecte  Lb. 288 : 4, 6, 8  Zegen

65

66 Tot vanmiddag om 14:30 uur Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G.F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 116 : 1, 7, 8, 10 Na de zegen Ps. 108 : 1, 2 Schriftlezing: Prediker 1 : 2."

Verwante presentaties


Ads door Google