De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud presentatie: Huidige situatie / stand van zaken FUMO Doelen komende jaren Draagvlak en interactie Projecten van dit moment Actualisering Bedrijfsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud presentatie: Huidige situatie / stand van zaken FUMO Doelen komende jaren Draagvlak en interactie Projecten van dit moment Actualisering Bedrijfsplan."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud presentatie: Huidige situatie / stand van zaken FUMO Doelen komende jaren Draagvlak en interactie Projecten van dit moment Actualisering Bedrijfsplan 2012 Begroting 2016

3 Huidige situatie / Stand van zaken FUMO Bedrijfsvoering steeds beter op orde Tussentijdse toets accountant Uitgaven (lasten) in control Scheefstand bezetting wordt minder Geen boventalligheid meer Mobiliteit in 2014 plm. 10 % Scherpe focus op toename productie Handhavingsprogramma 2015

4 Doelen komende jaren Zorgen voor kwaliteit tegen de juiste prijs (gedifferentieerd en marktconform) Verlaging negatief startvermogen (implementatiebudget) Volumevergroting ten behoeve van robuustheid FUMO en lagere uurtarieven en dus kosten deelnemers Innovatie (risicogericht handhaven, omgevingswet) en meer volgen van landelijke ontwikkelingen en meer uniformiteit t.b.v. efficiency

5 Draagvlak en interactie: Auditcommissie Directeurenplatform Controllersoverleg Opdrachtgeversoverleg Accountmanagement Klanttevredenheid onderzoek

6 Projecten van dit moment: DVO’s afronden Programmabegroting Aanbesteding VTH-applicatie Actualisatie bedrijfsplan (2015-2018) Gedifferentieerde tarieven Incidentele projecten Planning en Controlcyclus Producten- en dienstencatalogus Wijziging GR FUMO

7 Actualisering Bedrijfsplan 2012 Bedrijfsplan 2012 (opgesteld 2011) toe aan actualisatie Heden, verleden en toekomst Externe deskundige Onafhankelijk rol en toets accountant Directeurenplatform, controllersoverleg en opdrachtgeversoverleg worden betrokken Zienswijzen begroting 2015 en efficiency worden meegenomen Visie en meerjarenbeleid Gekoppeld aan meerjarenbegroting

8 Begroting 2016 Reeds begonnen Medio februari 2015: vaststelling ontwerp door DB Zienswijzeprocedure: medio februari tot medio mei Vaststellen in AB van juni 2015 Programmabegroting, inclusief meerjarenbegroting 2016-2019

9 Vragen


Download ppt "Inhoud presentatie: Huidige situatie / stand van zaken FUMO Doelen komende jaren Draagvlak en interactie Projecten van dit moment Actualisering Bedrijfsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google