De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Veiligheidszorgrekeningen; een nieuw statistisch product Frits Bos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Veiligheidszorgrekeningen; een nieuw statistisch product Frits Bos."— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Veiligheidszorgrekeningen; een nieuw statistisch product Frits Bos

2 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Toen er nog geen veiligheidszorgrekeningen bestonden…

3 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 ► Uitgaven van Ministeries van Justitie en Binnenlandse zaken naar begrotingsartikel ► Maar: –Inhoud begrotingsartikel wijzigt in de tijd –Dus geen lange meerjarige reeksen (nadruk op heden, meest recente verleden en nabije toekomst in begroting) –Alleen uitgaven van rijk, niet van andere overheid of private uitgaven

4 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 ► Uitgaven van de overheid aan de functie Openbare orde en veiligheid –Cf Nationale rekeningen, dus aansluiting op internationale begrippen en cijfers over macro-economische ontwikkeling en overheidsfinanciën –Tijdreeksen vanaf 1995 –Niet alleen rijk, maar ook andere overheid –Twee digit-komt er aan (politie, immigratiedienst, brandweer, rechtspraak, gevangeniswezen, overig)

5 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Een nieuw product Kwantitatief denkkader over veiligheidszorg: ► Niet alleen hele overheid, maar ook uitgaven door bedrijven en overheid ► Meer detail over aanbieders en financieringsstromen ► Tijdreeksen vanaf 2002 ► Relevante en pragmatische definitie ► Reeds gebruikt in Heroverwegingsrapport 15. Veiligheid en terrorisme

6 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Toekomst Niet alleen in lopende prijzen, maar ook: ► Prijzen en volumes inputs, dus verklaren ontwikkeling uitgaven in termen van aantal werknemers en gemiddelde loonvoet, aankoop goederen en diensten (meer uitbesteding?) en gemiddelde prijzen ► Prijzen en volumes outputs, dus verklaren ontwikkeling uitgaven in termen van bijv. aantal gevangenen en kosten per gevangene.

7 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 ► Inkomsten overheid, hoe hoog zijn eigen bijdragen van bedrijven en particulieren? Bijv. gevangene en bijdrage in kost en inwoning, griffierechten, geldboetes en ontneming, doorberekenen toezicht- en handhavingskosten, rechtshulp door toeslag op advocatuur-tarieven ► Tijdreeksen vóór 2002, meer globaal, focus op grote bedragen, van belang voor laten zien grote lange termijn trends

8 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Dit relateren aan: ► Algemene economische ontwikkeling: vergelijking met volume en prijsmutatie BBP ► Ontwikkeling overheidsuitgaven: vergelijking met waarde, volume en prijsmutaties van andere overheidsuitgaven naar functie, ook public order and safety (geef ruwe aansluit-tabel) ► Ontwikkeling totale consumptieve uitgaven naar functie (overheid en particulier) ► Outcome informatie: bijv. Aantal misdrijven, gevoel van veiligheid, ► Detailstudies over delen van veiligheidszorg

9 Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Conclusie Nuttig voor Nederland Goed exportproduct (zeker als heldere link met COFOG-public order and safety, dan ook internationale vergelijkingen mogelijk


Download ppt "Veiligheidszorg Den Haag 20-4-2010 Veiligheidszorgrekeningen; een nieuw statistisch product Frits Bos."

Verwante presentaties


Ads door Google