De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nominale ontwikkelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nominale ontwikkelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Nominale ontwikkelingen
Systematiek van indexering Delftse gemeentebegroting handleiding begroting 2006

2 Een overzicht… personeelsbudgetten – indexering o.b.v. ontwikkeling CAO en premies Materiële budgetten – indexering o.b.v. raming materiële overheidsconsumptie CPB Subsidies en tarieven lokale heffingen – gewogen gemiddelde van stijging personeelsbudgetten en materiële budgetten handleiding begroting 2006

3 Geen tussentijdse aanpassingen
Indexcijfers en tarieven worden 1x maal per jaar bepaald; Dan ook eventuele correcties vorige jaren; Dus geen tussentijdse aanpassingen in het lopende jaar handleiding begroting 2006

4 Indexering personeelsbudgetten
Inschatting CAO-ontwikkeling en werkgeverspremies; Correctie lopende en vorig jaar 2007 Correctie CAO-stijging 2005/6 +1,6 % Verwachte CAO-stijging ,5 % Levensloopregeling v.a ,3 % Werkgeverspremies ,0 % Mutaties functiewaardering + 0,3 % Per saldo stijging + 0,7 % handleiding begroting 2006

5 Indexering materiële budgetten
Raming CPB: prijsmutatie materiële overheidsconsumptie (goederen en diensten) Correctie lopende en vorig jaar 2007 Ramingen uit meest recente Centraal Economisch Plan (april 2006) 2004 en 2005 bijgesteld + 0,95 % Nieuwe raming ,5 % Schatting ,0 % Totale stijging + 2,45 % handleiding begroting 2006

6 Subsidies en tarieven Trendmatige ontwikkeling wordt bepaald als gewogen gemiddelde van materiële en personele kosten 2007 Aandeel materiële kosten: ,3 x 2,45 % + 0,74 % Aandeel personele kosten: ,7 x 0,7 % + 0,49 % Basis stijgingspercentage subsidies en tarieven (afgerond) + 1,2 % handleiding begroting 2006


Download ppt "Nominale ontwikkelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google