De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen Procedure voor subsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen Procedure voor subsidies."— Transcript van de presentatie:

1 Ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen Procedure voor subsidies

2 overzicht  Juridische basis  Wat wordt gesubsidieerd?  Wie wordt gesubsidieerd?  Bedrag & berekening van de subsidie  Procedure  Samenstelling ontwerpdossier  Samenstelling gunningsdossier  Nuttige coördinaten

3 Juridische basis  KB van 23 juli 1981 (BS van 10-09-1981)  BVR van 21 juni 1989 (BS van 08-09-1989)  Wet op Overheidsopdrachten

4 Wat wordt gesubsidieerd?  Het bouwen  Het verbouwen  Het uitbreiden  En de buitengewone herstelling (met inbegrip van verwarmings- en elektrische installatie)  Verwerving van onroerende goederen noodzakelijk voor de verwezenlijking van de opdracht

5 Wie wordt gesubsidieerd?  Regionale en lokale besturen  Rechtspersonen die voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheren

6 Bedrag & berekening van de subsidie (1)  30% op de werkelijke kosten van de oorspronkelijke opdracht (eindsaldo) incl. contractuele herzieningen  Mits voorafgaande goedkeuring, 30% op onvoorziene en noodzakelijke wijzigingen en bijkomende werken  Mits voorafgaande goedkeuring, 30% op het geotechnisch onderzoek  7% algemene kosten

7 Bedrag & berekening van de subsidie (2)  Als regiewerken, 30% op basis van goedgekeurde raming of uitgaven (kleinste bedrag)  Voor verwerving, 30% op raming Comité tot aankoop of aankoopprijs (kleinste bedrag) mits: - geen bestemmingswijziging - geen vervreemding

8 Procedure (BVR 21-06-1989) (1)  Ontwerpdossier aangetekend naar aGI (en, in voorkomend geval, naar de provinciale overheid)  aGI doet voorstel aan minister binnen de 80 (of 130) kalenderdagen  Als minister >0 reageert, mag men overgaan tot de gunningsprocedue  Gunningsvoorstel aangetekend binnen de 365 kal.dagen op aGI (en, in voorkomend geval, naar de provinciale overheid)

9 Procedure (BVR 21-06-1989) (2)  aGI heeft 45 kal.d. (of 95) tijd om definitief voorstel aan minister te formuleren  Als 0,85*raming<gunningsbedrag<1,10*raming formaliteit, anders motiveren  Als termijn van 365 kal.dagen overschreden, subsidie nog mogelijk mits gegronde aanvaardbare redenen

10 Samenstelling ontwerpdossier in tweevoud (1)  Nauwkeurige en gedetailleerde raming  Beslissing van de initiatiefnemer met goedkeuring eigen aandeel en aanvraag subsidie  Aanbestedingsklare aanbestedingsbescheiden (bestek+inschrijvingsformulier+plannen)  Bouwvergunning, stedenbouwkundig attest of advies van de gemachtigde ambtenaar

11 Samenstelling ontwerpdossier in tweevoud (2)  Voor zover vereist, een rapport over vooronderzoeken (geotechnisch, brandpreventieverslag…)  Integratie van kunstwerken (als vereist – decreet van 23-12-1986)

12 Samenstelling gunningsdossier in tweevoud (1)  De bekendmaking van de gunningsprocedure volgens de wet op O.O.  De geactualiseerde raming vóór aanbesteding  Het PV van opening van de inschrijvingen met vermeldingen + paraferen wijzigingen, doorhalingen)  Opmerking: deze 3 documenten binnen de 48u indienen

13 Samenstelling gunningsdossier in tweevoud (2)  De aanbestedingsformulieren: - aanbestedingsverslag ontwerper - bindende adviezen & vergunningen - bewijs van grondverwerving  Bijlagen: - bestek grondslag aanbesteding + plannen - inschrijvingsformulier - originele inschrijvingen - goedkeuring laagste regelmatige inschrijving - vgl. tabel aangeboden eenheidsprijzen


Download ppt "Ontmoetingscentra voor verenigingen van vrijzinnigen Procedure voor subsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google