De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst 24 maart 2015 Participatiewet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst 24 maart 2015 Participatiewet."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst 24 maart 2015 Participatiewet

2 Samenvoeging van: –de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), –de Wet Werk & Bijstand (WWB) en –een deel van de Wajong.

3 Participatiewet  Waarom?  Eén regeling voor mensen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt (WWB, Wsw, Wajong) = goedkoper en beter;  Visie: iedereen werkt naar vermogen / participeert;  Bezuiniging: 1,6 miljard;  Decentralisatie: gemeente voert uit;  Doel: meer mensen, m.n. mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij werkgevers met loonkostensubsidie.

4 Participatiewet  Wat verandert er?  Mensen met arbeidsvermogen niet meer in Wajong en Wsw, maar naar gemeente. (Instroom Wsw gestopt / Wajong alleen nog voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikt)  Voor mensen op 31-12-2014 in de Wsw verandert voorlopig niets. Zij houden hun rechten. Komende tijd herbeoordeling Wajong door UWV.  Extra garantiebanen / landelijk 125.000 / voorrang wachtlijst Wsw en Wajongers.  Meer mensen aan het werk!

5 Overige maatregelen per 1-1-2015  Tegenprestatie: Iets terugdoen voor de maatschappij Landelijke regels, maar wie, wat, hoe in te vullen door de gemeente  Kostendelersnorm: Landelijke beleid Lagere uitkering bij meer personen in 1 woning Uitzondering: personen jonger 21 jaar

6 Voorbeeld kostendelersnorm 3 meerderjarige vrienden wonen in één woning en één van hen vraagt om bijstand –Voorheen: € 815,69 (60% norm echtpaar). –Nu: € 589,07 (43,33 % norm echtpaar). –Overgangsrecht tot 1 juli 2015.

7 Maatregelen WWB  Strengere arbeidsverplichtingen en sancties: Landelijke uniformiteit verplichtingen: o.a. solliciteren, verhuis/reisplicht, uiterlijk en gedrag. Weinig gemeentelijke beleidsruimte over hoogte en duur sanctie.  Bijzondere bijstand en minimabeleid:  Vervallen categoriale regelingen (chronisch zieken en gehandicapten)  In 2015 herijking gemeentelijk beleid  >>> voor wie, voor wat, hoe?

8 Vragen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst 24 maart 2015 Participatiewet."

Verwante presentaties


Ads door Google