De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De AW is een samenwerking tussen gem/GGD en UM/azM Vroegtijdige opsporing van abnormale gewichtstoename en lichaamssamenstelling bij kinderen Manon Ernst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De AW is een samenwerking tussen gem/GGD en UM/azM Vroegtijdige opsporing van abnormale gewichtstoename en lichaamssamenstelling bij kinderen Manon Ernst."— Transcript van de presentatie:

1 De AW is een samenwerking tussen gem/GGD en UM/azM Vroegtijdige opsporing van abnormale gewichtstoename en lichaamssamenstelling bij kinderen Manon Ernst 23-03-2010

2 Achtergrond Groei van Nederlandse kinderen in de loop der tijd: Seculaire trend of obesitas epidemie? Instrument voor vroegtijdige detectie van obesitas Toekomst INHOUD

3 Verbeteren van vroegtijdige signalering, interventies, samenwerking en coördinatie van obesitas problematiek bij kinderen door de jeugdgezondheidszorg op basis van: –Anthropometrie –Groeigegevens ACHTERGROND | doel

4 Toenemende incidentie van obesitas Gezondheidszorg probleem van de toekomst Kosten Vroege preventie is van groot belang ACHTERGROND | aanleiding

5 Seculaire trend: –Intra-uterien –Postnataal SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | introductie

6 Groeistudies in Nederland: –1964-1966: van Wieringen –1970: Kloosterman –1996-1997: Fredriks –2001: Perinatreg –1988-2007: azM SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | methoden

7 Prenatale data: –1970: 80.000 zwangerschappen (25-39 weken) –2001: 176.093 zwangerschappen (25-39 weken) –1988-2007: 1988: 385 jongens, 294 meisjes 2007: 604 jongens, 505 meisjes SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | methoden

8 Postnataal –1964-1966: 55.000 metingen –1996-1997: 14.500 metingen SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | methoden

9 Prenataal, gewichtsvergelijking SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

10 Prenataal, gewicht vs lengte, regionaal SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

11 Postnataal, gewichtsvergelijking SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

12 Postnataal, lengtevergelijking SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

13 Postnataal, BMI vergelijking SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

14 Prenataal –Geen seculaire trend zichtbaar –Restrictieve placentaire functie? –Opvallende dip tussen 25 en 34 weken SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

15 Postnataal –Seculaire trend zichtbaar –Gewicht: Vanaf 5 jaar bij jongens en meisjes –Lengte: Jongens vanaf 2 jaar, meisjes vanaf 3 jaar –BMI: Vanaf 5 jaar bij jongens en meisjes SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | resultaten

16 Stel: BMI = G/L 2 SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | discussie

17 12 jarige jongen –P50 lengte = 1,53 m –P50 gewicht = 42,2 kg SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | discussie Lengte (m)Gewicht (kg)BMI 1,3929,815,42 1,5342,218,03 1,6551,118,77

18 Toename gewicht overstijgt toename lengte? Onderscheid seculaire trend en epidemie? SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | discussie

19 Vergelijking gewicht vs lengte SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | discussie

20 Intra-uterien: geen seculaire trend Postnataal: seculair trend in gewicht, lengte en BMI Obesitas epidemie tot 1997? Er is geen toename van het gewicht ten opzichte van lengte bij de vergelijking van P50 waarden SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | conclusie

21 Toename van prevalentie van obesitas individueel? Seculaire trend in ondergewicht? Vroege preventie blijft essentieel! SECULAIRE TREND OF EPIDEMIE? | conclusie

22 Tijd voor iets anders

23 Obesitas op kinderleeftijd is gerelateerd aan obesitas op oudere leeftijd  metabool syndroom Detectie van kinderen met een verhoogd risico op obesitas op jonge leeftijd Predictie model kan gebruikt worden door de jeugdgezondheidszorg VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | introductie

24 Barker’s hypothese: –Foetus past zich aan de omgeving met verminderde voedingsstoffen aan –Verminderde foetale groei is geassocieerd met chronische aandoeningen op latere leeftijd Hart- en vaatziekten Diabetes CVA Hoge bloeddruk VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | introductie

25 Longitudinale groeistudie (GZL, Gerver & de Bruin) 1995-1999 1234 kinderen, 387 geïncludeerd Lengte, gewicht, Ponderal Index (PI) en Body Mass Index (BMI) VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

26 Regressie analyse –Analyseren van gegevens met mogelijke samenhang VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

27 Regression to the mean –Francis Galton –Extreme variabele neigt na eerste meting naar het midden van de verdeling op een later meetmoment VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

28 PI in eerste levensjaar versus leeftijd, BMI versus leeftijd tussen 1e en 4e levensjaar Lineaire regressie op basis van de formule y = αx+b α komt overeen met de hellingshoek VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

29 Alpha berekening VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

30 Alle individuele waarden van αPI and αBMI versus respectievelijk PI bij geboorte en BMI op leeftijd van 1 jaar αPI = -0.64x + 1.29 (x is gewicht bij geboorte) αBMI = -0.18x + 2.72 (x is gewicht bij 1 jaar) VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

31 Indivduele αPI versus PI geboorte VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | methoden

32 Aan de hand van de richtingscoëfficienten (alpha’s) kunnen de verwachte waarden voor de individuele PI en BMI worden berekend: PI verwacht = (-0.64x + 1.29)t + x BMI verwacht = (-0.18x + 2.72)t + x x = PI geboorte of BMI waarde op 1 jaar t = tijd VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | resultaten

33 Rekenvoorbeeld PI: Stel PI geboorte = 3 PI 1 jaar = (-0.64*3 + 1.29)*1 + 3 PI 1 jaar = 2.37 VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | resultaten

34 Rekenvoorbeeld BMI: Stel BMI 1 jaar = 16 BMI 4 jaar = (-0.18*16 + 2.72)*4 + 16 BMI 4 jaar = 15.24 VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | resultaten

35 Normale verdeling VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | resultaten

36 Verschil PI gemeten - PI verwacht uitgezet ten opzichte van PI geboorte VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | resultaten

37 Gemeten individuele waarde > individuele verwachte waarde: verhoogd risico op ontwikkeling van overgewicht Gemeten individuele waarde < individuele verwachte waarde: verhoogd risico op ontwikkeling van ondergewicht VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | conclusie

38 Met behulp van het predictiemodel is het mogelijk in te schatten welke PI of BMI het kind heeft na een zekere tijd VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | conclusie

39 Indien de actuele groei van een kind zodanig verloopt dat de PI of BMI na een zekere tijd buiten de predictieve waarde zal gaan vallen is interventie om over- of ondergewicht en het risico op het metabool syndroom te voorkomen noodzakelijk VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | conclusie

40 De jeugdgezondheidszorg kan dit predictiemodel gebruiken om over- of ondergewicht bij kinderen te voorkomen VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | conclusie

41 Toetsing van predictie model op data GGD Dossier onderzoek met betrekking tot groeicurven en anthropometrie Digitale berekening van risico op obesitas VROEGDETECTIE VAN OBESITAS | toekomst

42 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "De AW is een samenwerking tussen gem/GGD en UM/azM Vroegtijdige opsporing van abnormale gewichtstoename en lichaamssamenstelling bij kinderen Manon Ernst."

Verwante presentaties


Ads door Google