De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De vorming van de onderwijs en opleidingsregio NO Nederland” Werkstructuur, implicaties, kansen en uitdagingen Prof.dr.M.A.F.J. van de Laar, voorzitter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De vorming van de onderwijs en opleidingsregio NO Nederland” Werkstructuur, implicaties, kansen en uitdagingen Prof.dr.M.A.F.J. van de Laar, voorzitter."— Transcript van de presentatie:

1 “De vorming van de onderwijs en opleidingsregio NO Nederland” Werkstructuur, implicaties, kansen en uitdagingen Prof.dr.M.A.F.J. van de Laar, voorzitter leerhuisoverleg OOR N&O

2 OOR

3

4 achtergrond en motivering Ons stelsel van beroepen en opleidingen is sterk versnipperd. beroepen & opleidingen moeten worden gemoderniseerd. transparante organisatievorm. Integrale organisatie met een besturing die modernisering kan bevorderen Het ‘College voor de beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg (CBOG)’

5

6

7

8 Relatie met het veld: opleidingsregio’s De relatie tussen het CBOG en het veld (de praktijk) moet een twee-richting-verkeer zijn. De praktijk speelt zich af in tientallen instellingen.  Cluster opleidingsinstellingen: de opleidingsregio. Medische vervolgopleidingen hebben zich al in regio’s gegroepeerd (de Onderwijs- en Opleidingsregio’s, OOR).  Breidt het perspectief van de OOR uit:Alle beroepen, kennis en zorginstelllingen

9 De opleidings- en onderzoeksregio De OOR

10 Kansen & uitdagingen Divide Et Imepra (2005)

11 OOR-N&O (medisch)

12 OOR-N&O (medisch en verpleegkundig)

13 implicaties CBOG Structuur & Ontwikkeling Kamers Planning en toewijzing Financieringregistratie CBOG OOR-N&O Zorg OOR opleidingsziekenhuis HBO opleidingsziekenhuis UMCG

14 Verscheidenheid Eenheid Verlies van: ZelfstandigheidVrijheidDiversiteit Kansen voor: TransparantieSamenwerking Nieuwe beroepen Kwaliteitarbeidssatisfactie

15 Verpleegkunde De menselijke maat

16 verpleegkundigen Zorg op maat Toename zorg Kwaliteit, van aanbod naar vraag gestuurd Behoefte aan Breed inzetbare verpleegkundige Breed inzetbare verpleegkundige Verpleegkundig specialisten Verpleegkundig specialisten

17

18

19 opleidingscontinuüm BasisopleidingVervolgopleidingen VERBREDING VERBREDING FLEXIBILITEIT FLEXIBILITEIT GEMEENSCHAPPELIJKE COMPETENTIES GEMEENSCHAPPELIJKE COMPETENTIES COMPETENTIE GERICHTS (sneller) WISSELING VAN FUNCTIE COMPETENTIE GERICHTS (sneller) WISSELING VAN FUNCTIE LANDELIJK ACCREDITATIE ORGAAN LANDELIJK ACCREDITATIE ORGAAN

20 Leven lang leren Leren ~ werken Andere functie: geen andere opleiding maar verwerven aanvullende competenties kwaliteitseisen voor deze praktijkopleiders.

21 Eenheid in verscheidenheid Geleidelijk verdwijnen onoverzichtelijkheid beroepen en opleidingen gezondheidszorg CBOG Kamers Structuur Structuur Beroep Beroep Planning Planning Uniforme registratie opleidingsfonds

22 Uitvoering OOR Medisch: UMC & opleidingsziekenhuizen Medisch: UMC & opleidingsziekenhuizen SUB OOR ZORG: opleidingsziekenhuizen en Hogeschool SUB OOR ZORG: opleidingsziekenhuizen en Hogeschool Uitdaging: kader is bekend tav invulling ruimte voor regionale initiatieven Kansen: uniek moment waarop de zorg opnieuw ingericht kan worden: Kwaliteit; HRM; doelmatigheid. Bedreigingen: volop! voorwaarde voor succes voorvarende samenwerking

23

24

25

26

27


Download ppt "“De vorming van de onderwijs en opleidingsregio NO Nederland” Werkstructuur, implicaties, kansen en uitdagingen Prof.dr.M.A.F.J. van de Laar, voorzitter."

Verwante presentaties


Ads door Google