De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) Vereisten ()

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) Vereisten ()"— Transcript van de presentatie:

1 Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) Vereisten ()
Informatiebijeenkomst 17 december 2014

2 Inhoud Rol Agentschap SZW Subsidiabele kosten
Bevoorschotting en afrekening Verantwoording Administratie vereisten Tussentijdse evaluaties Publiciteit Comité van Toezicht ESF Sociale Innovatie - 24 september 2009

3 Agentschap SZW = beheerautoriteit EFMB
Verantwoordelijk voor doeltreffende doelmatige uitvoering van het fonds Besluit over: het verlenen van de subsidie het vaststellen van de subsidie het eventueel intrekken van de beschikking tot subsidieverlening

4 Subsidie Maximaal € 4.408.740,- voor één uitvoerder
Subsidiabele periode van 2015 tot en met 2023 Geen co-financiering vereist Subsidiabel: Kosten die direct aan de uitvoering van het project zijn toe te rekenen: bv. directe loonkosten

5 Bevoorschotting en afrekening
Maandelijks 7% van het jaarlijks toegekende bedrag. Na beoordeling van het jaarlijkse voortgangsverslag wordt het resterende of teveel betaalde bedrag betaald dan wel teruggevorderd. Uiterlijk 6 maanden na afloop wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

6 Verantwoording Jaarlijks voortgangsverslag (uiterlijk 1 april indienen): Gemaakte kosten Behaalde resultaten Beoordeeld door Agentschap SZW en Auditautoriteit Uiterlijk 13 weken na afloop van het project het eindverslag over de uitvoering van de projectactiviteiten en een einddeclaratie van de kosten indienen.

7 Administratie vereisten
Inzichtelijke en controleerbare administratie van geplande en gerealiseerde activiteiten: projectadministratie: deelnemersadministratie financiële administratie beheers- en controlesystemen te bewaren tot tenminste 31 december 2028 inzage in of toegang tot de projectadministratie bieden voor controle

8 Tussentijdse evaluaties
Na 2 jaar evaluatie van voortgang, doeltreffendheid en doelmatigheid Vanaf het 4e jaar jaarlijkse beoordeling van prestaties in voorgaande jaar

9 Publiciteit Promoten van EFMB door tenminste één centrale voorlichtingsactiviteit per jaar per activiteit te organiseren.

10 Comité van toezicht Taken: Beoordeling regeling en regelwijzigingen
Voortgang bewaken Evaluatie van de resultaten Leden: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeente Rotterdam Ministerie VWS

11 Einde Vragen ? Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Agentschap SZW:www.agentschapszw.nl


Download ppt "Europees Fonds voor de Meest Behoeftigen (EFMB) Vereisten ()"

Verwante presentaties


Ads door Google