De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 UvA / UU: Professionalisering en ICT Goodpractices, ideeen en gedeelde frustraties:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 UvA / UU: Professionalisering en ICT Goodpractices, ideeen en gedeelde frustraties:"— Transcript van de presentatie:

1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 UvA / UU: Professionalisering en ICT Goodpractices, ideeen en gedeelde frustraties: over online professionalisering en docentenondersteuning Bart van de Laar Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

2 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Docentprofessionalisering en ICT Docentprofessionalising en de lerende organisatie De (ontbrekende) rol van ICT als middel of doel bij professionaliseringsactiviteiten De (belemmerende) rol van regelgeving bij professionalisering en loopbaanbeleid en het ontbreken van professionalisering als te beoordelen criterium bij visitaties De (te weinig benutte) kansen om studenten te betrekken bij het professionaliseren van docenten

3 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: aanleiding Voortgezet onderwijs invoering tweede fase, veranderde instroom Arbeidsmarkt vraag om teamwerk, effectief communiceren Beleid Bètaconvenant, Bolognaverklaring [‘98], HOOP [‘00]

4 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 /

5 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04

6 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04

7 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: doel Herontwerp competentiegerichte leerlijnen (o.a. communiceren, reflecteren, organiseren) in de bachelor- en masteropleidingen natuur en techniek Ondersteunen van docenten techniek (HG) en natuurwetenschappen (RuG)

8 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: uitgangspunten Vakinhoud voorop (‘peer teaching’) good practices in natuur en techniek (HBO/WO) Herkenbaar en bruikbaar vakgenoten en collega’s Competentiegericht (beroepsbekwaamheid) combinatie kennis, vaardigheid, attitude, persoon IT-ondersteund (middel, gèèn doel) omvang staf, overbruggen lokaties

9 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: good practices Wat is een good practice? Een oplossing van een collega voor een herkenbaar probleem in bèta-onderwijs (en hoe de werkwijze nog verbeterd kan worden) Voorbeeld: ‘Peer reviewen - student colloquium informatica’ –redactioneel: titel; auteur; instelling; lead; wat is het?; wat kan ik ermee?; voorbeeld –voorbeeld: link naar concreet onderwijsmateriaal (handleiding voor docenten of studenten, beschrijving/uitwerking van een competentiegerichte opdracht, etc (.doc /.ppt /.xls) –theorie: begrippen en methoden

10 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04

11 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04

12 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: professionalisering

13 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: professionalisering Teveel stimuli en veranderingen om veranderingen in docentengedrag, onderwijsaanpak en studentprestaties te herleiden interventies Nulmetingen, sterkte- en zwakte-analyses of andersoortige inventarisaties van de stand van zaken zijn ‘bedreigend’

14 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: professionalisering CV Van de circa 350 docenten aan de FWN zijn tussen ‘00-’03: 160 docenten betrokken bij professionalisering CV –37 docenten werkten intensief aan herziening onderwijs; –44 docenten minder intensief (bv èènmalig workshop); –80 docenten extensief (bv voorlichtingsessie of goodpractice). 44 studentassistenten (bv workshop)

15 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Alabama Noord: professionalisering CV Sterke puntenZwakke punten het ontwikkelde onderwijsmateriaal (zie ook www.rug.nl/noordster) vrijblijvendheid voor docenten de gegroeide bewustwording en verbetering ten aanzien van beoordelings- en feedbackmethoden nog onvoldoende gegroeid draagvlak en structurele inbedding in de opleidingen de integratie van CV in de vakken de reflectie, het meedenken, de uitwisseling van ideeën en ervaringen met projectmedewerkers en met collega’s, de concrete aanpak vanaf de werkvloer de expertise en ondersteuning vanuit het projectteam

16 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Docentprofessionalisering en ICT Acties en aanbevelingen voor FWN: Onderwijsbeleid: –cursus- en curriculumevaluatie –(her)programmering Professionaliseringbeleid: –‘bottom up’-benadering –continuiteit Organisatie

17 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Docentprofessionalisering en ICT Docentprofessionalising en de lerende organisatie De (ontbrekende) rol van ICT als middel of doel bij professionaliseringsactiviteiten De (belemmerende) rol van regelgeving bij professionalisering en loopbaanbeleid en het ontbreken van professionalisering als te beoordelen criterium bij visitaties De (te weinig benutte) kansen om studenten te betrekken bij het professionaliseren van docenten

18 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Contact Bart van de Laar Projectmanager onderwijsvernieuwing Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Servicecentrum voor onderwijsontwikkeling B.van.de.Laar@fwn.rug.nl 050 - 363 4550 / -8308

19 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Pauzenummer... Benoem twee essentiële beroepscompetenties in uw eigen functie Ga na welke (leer)ervaringen het belangrijkst waren om u die competenties eigen te maken Bespreek vanuit dat perspectief plenair de didactiek en docentenondersteuning in Alabama

20 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 Dublin Descriptors, for academic bachelor education Bachelor students should: have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon and supersedes their general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by advanced textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study; can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional approach to their work or vocation, and have competences typically demonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems within their field of study; have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform judgements that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues; can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist audiences; have developed those learning skills that are necessary for them to continue to undertake further study with a high degree of autonomy.


Download ppt "Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen BvdL, UvA/RuG/UU 01-06-04 UvA / UU: Professionalisering en ICT Goodpractices, ideeen en gedeelde frustraties:"

Verwante presentaties


Ads door Google