De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT-monitor Hoger Onderwijs 2002-2003 Judith Schoonenboom, SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam Ton Klein Research voor Beleid, Leiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT-monitor Hoger Onderwijs 2002-2003 Judith Schoonenboom, SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam Ton Klein Research voor Beleid, Leiden."— Transcript van de presentatie:

1 ICT-monitor Hoger Onderwijs 2002-2003 Judith Schoonenboom, SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam Ton Klein Research voor Beleid, Leiden

2 Opzet presentatie Achtergrond ICT-monitor HO Belangrijkste uitkomsten survey Belangrijkste uitkomsten themastudies Conclusies en aanbevelingen

3 Achtergrond ICT-monitor: aanleiding Ministerie OCW –Investeren in de toekomst (1997) –Onderwijs On Line (1999 – 2002) Sinds 1997 ICT-onderwijsmonitor –Primair en voortgezet onderwijs –Beroeps- en volwasseneneducatie –Lerarenopleidingen 2000: verzoek van de Tweede kamer: –Stand van zaken ICT in het Hoger Onderwijs

4 Voorstudie ICT-monitor HO Model voor de ICT-monitor in Hoger Onderwijs Uit bestaand onderzoek ontbreekt inzicht in rol van ICT in het primaire proces van het HO Sligte en Meijer (2002) De daadwerkelijke verandering van de organisatie en inhoud van het onderwijs met behulp van ICT

5 Model voor ICT-monitor HO

6 Onderzoeksvragen ICT-monitor HO 1.Stand zaken gebruik ICT voor onderwijsdoeleinden? 2.Docenten/studenten voldoende expertise? 3.Opvattingen over innovatief onderwijs en ICT? 4.Praktijkvoorbeelden van gebruik ICT in onderwijs? 5.Relevante internationale praktijkvoorbeelden? 6.Impact praktijkvoorbeelden op primaire proces? 7.Gebruik van praktijkvoorbeelden in het onderwijs?

7 Opzet ICT-monitor HO Vier themastudies –Praktijkvoorbeelden hoger onderwijs –Handreikingen vanuit internationale praktijkvoorbeelden –Gebruik maken van best practises –Stand van zaken ICT in het hoger onderwijs Survey –Internetenquête en telefonische enquête

8 Informatie per indicator en actor

9 Respons WOHBOTotaal CvB benaderd143347 CvB respons121931 Responspercentage86%58%66% Opl.dir. Benaderd325543868 Opl.dir. Respons122211333 Responspercentage38%39%38% Docenten benaderd162527154340 Docenten respons79817942592 Responspercentage49%66%60% Studenten voltijd227134185689 Studenten deeltijd22410601284

10 Primair proces Belangrijke functies ICT in onderwijs (opleidingsdirecteuren en docenten) Informatie over organisatie cursus Volgen/registreren leeractiviteiten Info over docenten en deelnemers Inschrijven voor tentamens

11 Draagvlak gebruik ICT in onderwijs

12 Draagvlak vernieuwing onderwijs

13 Uitkomsten Nederlandse praktijkvoorbeelden Nederlandse praktijkvoorbeelden bij werken met ict- voorzieningen doorgaans gericht op docenten Een belangrijk deel van de Nederlandse praktijkvoorbeelden heeft betrekking op een specifiek vakgebied of beroepspraktijk Veel praktijkvoorbeelden rond ontwikkelen en gebruiken van digitaal materiaal Relatief weinig praktijkvoorbeelden rond samenwerkend leren op afstand Enkele praktijkvoorbeelden rond nieuwe manieren van leren

14 Uitkomsten internationale praktijkvoorbeelden Finland en UK: samenwerking per vakgebied Samenwerking met volwassenenonderwijs Consortia Landelijke professionaliseringsactiviteiten

15 Algemene conclusies ICT-voorzieningen zijn goed op orde Docenten ervaren meerwaarde van ICT in het onderwijs Maar: docenten ervaren geboden ondersteuning als onvoldoende Draagvlak onder docenten voor vernieuwing van het onderwijs (met ICT) wordt relatief laag ingeschat Ondersteuning van docenten is de cruciale factor bij verdere onderwijsvernieuwing

16 Ideeën voor ondersteuning van docenten Docentondersteuning en –professionalisering kan worden gerealiseerd of bevorderd door: Het opzetten van virtuele leergemeenschappen per vakgebied Docenten materiaal te laten ontwikkelen, bijvoorbeeld binnen consortia Het opzetten van een landelijk professionaliseringsprogramma


Download ppt "ICT-monitor Hoger Onderwijs 2002-2003 Judith Schoonenboom, SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam Ton Klein Research voor Beleid, Leiden."

Verwante presentaties


Ads door Google