De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving techniek,

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving techniek,"— Transcript van de presentatie:

1 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving techniek, communicatie en didactiek dr. P.H.G. Fisser Universiteit van Amsterdam 21 januari 2003

2 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Voorgeschiedenis Universiteit van Amsterdam –7 faculteiten –22.000 studenten, 3800 docenten Afdeling ICT in het Onderwijs –Sinds 1998 –Informatiseringscentrum –Nu 8 ICTO-ers, 3 medewerkers uit faculteiten en 1 docentondersteuner

3 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Het gebruik van ICT.. Eerdere ervaringen met ELO’s Vraag van faculteiten om centrale ELO Voorkeur voor Blackboard Inrichting centrale Blackboardserver februari 2000 Door groot succes was kader nodig

4 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum...resulteerde in VELO VELO –Voortzetting Elektronische LeerOmgeving –Start: maart 2001 –Doel: mogelijk maken en ondersteunen van UvA-brede implementatie van een ELO (Blackboard)

5 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Organisatie VELO Coördinatie door afdeling ICTO Overleg met faculteiten –Onderwijsdirecteuren –ICT coördinatoren –Course creators Aandacht voor verschillende aspecten van een ELO

6 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum VELO, 3 programmalijnen Techniek –Realisatie hard- en software Communicatie –Opstellen communicatieplan voor implementatie van de ELO op de hele UvA Didactiek –Ondersteuning van docenten –Ontwikkeling trainingen –Ontwikkeling implementatieplan

7 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum VELO Techniek Doel: technische continuïteit garanderen –Beheer van hard- en software –Bijhouden van ontwikkelingen op gebied van integratie van onderwijstechnologie –Marktontwikkelingen monitoren –Kennisuitwisseling andere universiteiten –Integratie ELO met concernsystemen

8 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum VELO Communicatie Draagvlak creëren Informeren over de mogelijkheden van een ELO Gebruik van de ELO stimuleren Veranderingen in versies en functionaliteiten communiceren Didactische professionaliseringsprodukten onder de aandacht brengen

9 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum VELO Didactiek Het ontwikkelen van didactische ondersteuning van docenten –Advisering –Training Het ontwikkelen van ondersteuning voor onderwijsmanagement Het ontwikkelen van een implementatiemodel voor faculteiten

10 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Didactische ondersteuning Docenten –weten hoe zij ELO in onderwijs kunnen gebruiken –kunnen lesmateriaal in digitale en interactieve vorm ontwikkelen Faculteiten –kunnen ELO inzetten bij aanbieden onderwijs –kunnen ELO inzetten als breekijzer bij andere onderwijsvernieuwingen

11 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Didactische ondersteuning ICTO Coördinatiepunt –Beschikbaar stellen expertise, projectresultaten, onderzoek, contactpersonen, etc. Trainingen en cursussen –Informerende presentaties –Inhoudelijke workshops ICT in O –Basiscursus Blackboard (vaardigheden) –Blackboard Didactiek (professionalisering)

12 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Didactische ondersteuning Blackboard Didactiek ontwikkeld n.a.v. –Ronde langs onderwijsdirecteuren –Evaluatie door studenten Bevindingen studenten Veel studenten maken gebruik van Blackboard Blackboard zowel docent- als studentvriendelijk Studenten meer zelfstandigheid

13 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Didactische ondersteuning Bevindingen studenten (vervolg) –maar… –Gebruik bij te weinig vakken –De communicatiemogelijkheden worden te weinig benut –Docenten gebruiken Blackboard met name voor algemene informatie –Aanbeveling: leer docenten beter met Blackboard om te gaan

14 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Blackboard Didactiek –Good practices, tips and tricks Blackboard Didactiek PLUS –Cursusontwerp, begeleiden discussies, geven van feedback Toetsen met Blackboard –Functionaliteiten van Bb en toetsconstructie Maatwerk Blackboard Didactiek

15 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Beleidsondersteuning Trainingen en cursussen –Informerende presentaties –Inhoudelijke workshops ICT in O –Kennisnetwerk ICT in het Onderwijs Implementatieplan –Quick scan –Visie ontwikkeling –Activiteitenplan

16 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 1. Orientatie 4. Vaststellen interventies 3. Vaststellen ICT&O ambities 5. Uitvoering 6. Evaluatie bijstelling Lijst met ICT&O sleutelfactoren Quick Scan Lijst ICT-basiscompententies ICT-Instaptoets (in ontwikkeling) Scenario’s schrijven met 5T-methode Activiteitenplan opstellen Implementatiemodel

17 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 1. Orientatie 4. Vaststellen interventies 3. Vaststellen ICT&O ambities 5. Uitvoering 6. Evaluatie bijstelling Lijst met ICT&O sleutelfactoren zorgen voor financiele middelen zorgen voor adequaat werkende techniek commitment tonen betrokkenen inspireren ondersteuning organiseren professionalisering organiseren rekening houden met verschillen relatie met personeelsbeleid (prikkels) plannen van een invoeringsstrategie rekening houden met doorlooptijd visie ontwikkelen! Implementatiemodel

18 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 1. Orientatie 4. Vaststellen interventies 3. Vaststellen ICT&O ambities 5. Uitvoering 6. Evaluatie bijstelling Quick Scan Lijst ICT-basiscompententies ICT-Instaptoets (in ontwikkeling) aantallen betrokkenen kennis en vaardigheden van betrokkenen voorzieningen voor betrokkenen (werkplekken) ICT&O gebruik ondersteuning veranderingsgezindheid en -ervaring wijze van informatieverspreiding financiele middelen beleidsprioriteiten invoeringsargumenten knelpunten Implementatiemodel

19 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 1. Orientatie 4. Vaststellen interventies 3. Vaststellen ICT&O ambities 5. Uitvoering 6. Evaluatie bijstelling Scenario’s schrijven Een scenario beschrijft: concreet (toekomstig) gebruik van ICT door bepaalde groepen gebruikers in een bepaalde situatie Een scenario concretiseert deze gedachten en expliciteert verwachtingen. Een scenario is een startpunt voor een gesprek over ambities, doelen en visie. concrete onderwijsambities? als ja: dan vertaling in ICT&O ambities als nee: starten van een visietraject in stap 4 Implementatiemodel

20 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 1. Orientatie 4. Vaststellen interventies 3. Vaststellen ICT&O ambities 5. Uitvoering 6. Evaluatie bijstelling Activiteitenplan opstellen Ontwikkel en organiseer activiteiten gericht op: het creeren van draagvlak de informatieoverdracht naar betrokkenen de professionalisering van betrokkenen het optimaliseren van de ondersteuning de ontwikkeling van producten het vergroten van de participatie van betrokkenen (het ontwikkelen van een visie) door een team waarin alle gremia zijn vertegenwoordigd Implementatiemodel

21 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum 2. Vaststellen huidige situatie m.b.t. ICT&O 1. Orientatie 4. Vaststellen interventies 3. Vaststellen ICT&O ambities 5. Uitvoering 6. Evaluatie bijstelling Uitvoering wordt gecoordineerd door projectgroep Continue monitoring tijdens het doorlopen van de eerdere stappen : nadenken over uitvoering (5) formatieve evaluatie (6) succesfactoren, onafhankelijk van planmatige aanpak, zijn: gedrevenheid om zinvol onderwijs te geven visie op wat bereikt is en bereikt moet gaan worden Implementatiemodel

22 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Tussenstand Op dit moment: –1800 van de 4000 modules in Blackboard –Vraag naar Blackboard Didactiek –Maandelijks overleg met ICT coördinatoren –6-wekelijks overleg met course creators –Ronde langs onderwijsdirecteuren

23 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Toekomst Nadenken over standaardisatie en metadata Koppeling met concernsystemen Koppeling met digitaal portfolio Aandacht voor techniek (beheersbaarheid), communicatie en didactiek Stimulering van visieontwikkeling op faculteits- en CvB-niveau

24 ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Meer informatie Petra Fisser hoofd afdeling ICT in het Onderwijs p.h.g.fisser@uva.nl http://www.uva.nl/icto http://icto.ic.uva.nl/blackboard/


Download ppt "ICT in het Onderwijs Universiteit van Amsterdam Informatiseringscentrum Invoering van Blackboard als universiteit-brede elektronische leeromgeving techniek,"

Verwante presentaties


Ads door Google