De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V ERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Door Julie Sierens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V ERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Door Julie Sierens."— Transcript van de presentatie:

1 V ERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Door Julie Sierens

2 B RONVERMELDING Mijn artikel is ‘Vermaatschappelijking van de zorg, in welke maatschappij ?’ van Herman De Dijn DE DIJN, H. (2011). Vermaatschappelijking van de maatschappij, in welke maatschappij ?. Streven : algemeen cultureel tijdschrift, 78, 208 – 219. Herman De Dijn : Vlaamse filosoof Heeft al vele artikels en boeken geschreven Professor aan KUL

3 W AT IS VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG ? een internationaal verschijnsel van de VS. community care of balanced care  Ouderen en mensen met verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap in de samenleving opnemen als volwaardige burgers.  Verstrekken van ouderenzorg en zorg voor mensen met beperkingen in de samenleving

4 W AT IS VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG ? Gericht op :  Meer sociale integratie van de zieke  Humanisering van de zorg  Meer aandacht voor de maatschappelijke determinanten van psychische problemen

5 W AT IS VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG ? De nadruk ligt op : Integratie van intramurale en extramurale voorzieningen  Intramuraal : Zorg die wordt verleend binnen de muren van een instelling zoals dag- en nachtverpleging.  Extramuraal : De zorg wordt verleend buiten een ziekenhuis of instelling. Hier gaat het bijvoorbeeld over thuiszorg.  integratie : meer samenwerking tussen de twee, zodat er uiteindelijk één van de twee kan verdwijnen.  zorgverlening zoveel mogelijk naar het extramurale niveau wil overbrengen

6 W AAROM VERM ’ YKING VAN DE ZORG ? Externe factoren : - Ontwikkeling in de geneeskunde - Bv psychofarmaca : groep medicijnen die een werking hebben op het CZS + werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen - Ontwikkeling in de maatschappij - Financiële draagkracht omtrent GGZ - Ontwikkeling in het recht - Patiëntenrechten

7 W AAROM VERM ’ YKING VAN DE ZORG ? Deze verm’yking vindt zijn oorsprong in een streven naar deïnstitutionalisering(= dehospitalitsatie ) :  het tegengaan van institutionalisering*, door het verplaatsen van bewoners van instituten naar woonvoorzieningen dichter bij de samenleving. hangt ook samen met - de wil tot grotere efficiëntie - budgettaire beheersing * Institutionalisering = beperking van de individuele ontplooiing en ontgroeiing aan het eigen milieu door langdurig verblijf in een ziekenhuis of inrichting

8 W AAROM VERM ’ YKING VAN DE ZORG ?  Sluit goed aan bij het individualistisch mensbeeld  Kritiek : morele dilemma’s  veiligheid vs autonomie  privacy vs delen van informatie

9 H ET HEERSENDE MENSBEELD Passiviteituitdrukkende of stigmatiserende woorden Bv patiënt, mentaal gehandicapte,.. Opdeling gezond/normaal en ziek/abnormaal  Actieve, positieve woorden bv cliënt, andersvalide,..  Graduele verschillen of diversiteit Norm vh autonome, het zelfbeschikkende individu  taak vh onderwijs en de zorg om het individu (opnieuw) eigenmachtig te maken Het beeld van een ongebonden individu

10 V ERMAATSCHAPPELIJKING – IN WELKE MAATSCHAPPIJ ? 60 % vd langdurig opgenomene = geschikt om het ziekenhuis te verlaten  PROBLEEM : waar moeten ze heen ? Alleenstaanden, stabiele gezinnen Eisen die de maatschappij en de heersende ideologie aan de individuen stellen : ruimte en bereidheid om ook nog de last van andersvaliden, ouderen of zelfs kinderen te dragen.

11 O PLOSSINGEN ? Zorg voor ouderen niet enkel in de handen van professionals  Samenleving moet ook steentje bijdragen, zo komt men tot een ‘brede zorg’. Verzorgers : verantwoordelijkheid opnemen tgo de zorgbehoevende personen.  Door overbevolking id zorgsector : zorgbehoevenden worden een nummer.  Ze moeten als mens gezien worden, en ook zo behandeld worden.

12 O PLOSSINGEN ? Middenweg tussen paternalisme en marktgerichte zorg zoeken :  Paternalisme = neiging om alles van bovenaf - als een autoritaire vader - te regelen en te beslissen  Marktgerichte zorg = zorg die gericht is op het financiële, het trachten zoveel mogelijk klanten binnen te halen Gulden middenweg : parentalisme of parentale zorg  andere relatie dan het cliënt- en contractdenken, een relatie uit loyaliteit.  houdt er rekening mee dat er altijd sprake zal zijn van : Langdurig werkonbekwamen Langdurig zieken Langdurig dementen Volwassen gehadicapten

13 E INDE


Download ppt "V ERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG Door Julie Sierens."

Verwante presentaties


Ads door Google