De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal werkbedrijven in Noord-Brabant Transvorm Actueel 18 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal werkbedrijven in Noord-Brabant Transvorm Actueel 18 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal werkbedrijven in Noord-Brabant Transvorm Actueel 18 maart 2015

2 Participatiewet Doel -> (regulier) werk voor meer mensen (met arbeidsvermogen) door: -Vereenvoudiging van wetgeving -Uitgaan van eigen kracht, ondersteuning waar nodig -Werkgevers > verleiden en meer verantwoordelijkheid -Op 1 januari 2015 ingegaan en uiterlijk 1 juli 2015 via verordeningen instrumentarium vast stellen. Sociaal Akkoord (april 2013): -125.000 extra banen tot 2026 voor mensen met arbeidsbeperking (Wajong, Participatiewet (incl. Wsw-wachtlijst) -Eventueel activering van quotumregeling (Wet Banenafspraak) -Vorming van 35 Regionale Werkbedrijven, wettelijk verankerd

3 Het regionaal werkbedrijf is … Een bestuurlijk samenwerkingsverband van werkgevers, werknemers, onderwijsorganisaties, UWV, sw-bedrijven en gemeenten. Samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een juridisch document (gemeenschappelijke regeling, convenant, intentieverklaring). De wethouder van de centrumgemeente heeft als taak om het overleg op gang te brengen.

4 Doel en doelgroep 1.In alle arbeidsmarktregio’s wordt in brede zin gewerkt aan het vergroten van de duurzame arbeidsparticipatie. 2.Realiseren garantiebanen/invullen banenafspraak. Er wordt in heel Noord-Brabant gekozen voor een brede doelgroep. Verschillende definities worden gehanteerd. Grote gemene deler zou kunnen luiden: – Iedereen die nodig is om in de vraag van de regionale arbeidsmarkt en haar sectoren te voorzien. – Speciale aandacht voor de mensen die extra begeleiding nodig hebben en de doelgroep garantiebanen.

5 Essentieel Binnen alle arbeidsmarktregio’s willen we met werkgevers in gesprek over: – Ontwikkeling bedrijf/organisatie. – Typering arbeidskrachten die nodig zijn. – Meedenken bij het vinden/opleiden daarvan. – Met medeneming van uitkeringsgerechtigden en mensen die extra begeleiding nodig hebben.

6 Aanpak 1.Marktbewerkingsplannen 2.Creëren van een gelijk speelveld voor werkgevers 3.Optimaliseren werkgeversdienstverlening/inrichten werkgeversservicepunten 4.Voorziening beschut werken

7 Marktbewerkingsplannen Maken arbeidsmarktanalyse (vraag en aanbod) Samen met werkgevers Op basis hiervan programmalijnen en acties

8 Gelijk speelveld Inzicht in arbeidsmarktinstrumenten die worden ingezet in de regio, door wie en onder welke condities Gelijke invulling van de zogenaamde basisinstrumenten: – Jobcoaching – Loonkostensubsidie – Mobiliteitsbonus – No-risk polis Daarna mogelijk bredere harmonisering Uitlijnen basisvoorzieningen (m.n. CRM, data uitkeringsgerechtigden) Uitlijnen proces van matching en sluiten arrangementen Onzekerheid = betaalbaarheid

9 Werkgeversdienstverlening Marktbewerkingsplannen zijn sturend Netwerksturing voorop voor de organisatie en inrichting: – Gebruik maken van kennis, kunde en kwaliteiten in het netwerk (if it ain’t broke, don’t fix it) – Cascademodel inzake mobiliseren achterbannen – Verantwoordelijkheid bij partners leggen Inrichten werkgeversservicepunten Inrichten processen informatie- en advies Ontwerpen en implementeren dienstverleningsconcept: – Click – Call – Face

10 Vragen? Welke vragen heeft u aan ons?


Download ppt "Regionaal werkbedrijven in Noord-Brabant Transvorm Actueel 18 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google