De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

. Reacties tot nu toe………………………….. Veenlab. . Waaruit bestaat de pilot? Veenlabproject: Veenlab kennisrotondeproject. Veenlabmethode: de methode waarmee.

Verwante presentaties


Presentatie over: ". Reacties tot nu toe………………………….. Veenlab. . Waaruit bestaat de pilot? Veenlabproject: Veenlab kennisrotondeproject. Veenlabmethode: de methode waarmee."— Transcript van de presentatie:

1 . Reacties tot nu toe………………………….. Veenlab

2 . Waaruit bestaat de pilot? Veenlabproject: Veenlab kennisrotondeproject. Veenlabmethode: de methode waarmee leerlingen en leerkrachten werken.(zie didactisch model) Veenlabsite: De plek waarbinnen leerlingen en leerkrachten werken met de veenlabmethode. Veenlabcentrum: Hierin werken leerkrachten met de actieonderzoek methode en publiceren ze de resultaten ervan.

3 . Werkwijze We richten ons in de scholen op Veenlab coaches. De werkwijze is ‘Train de trainer’ –PICTO en QLICT verzorgen workshops voor de Trainers (Veenlab coaches) –Zij begeleiden het gebruik van Veenlab in de klas –Zij begeleiden het actieonderzoek met de coaches of leerkrachten uit. We introduceren het thema vanuit een startopdracht: bv jullie werken bij een toeristisch bureau. We gaan dit opzetten…… werken vanuit de praktijk; toerisme stimuleren in het veengebied –Hoe pakken we dit aan? –Wat moeten we doen? –Wanneer gaan we dit doen –Wat maken we/leveren we op –Wanneer is het af

4 . Werkwijze vandaag De organisatie –Teams van samenwerkende scholen –Kan als start met een klein groepje in de klas, later de hele klas –Context toevoegen: reclamebureau; motivatie/model om tot structuur/werkzaamheden in de klas te komen –Ideeën: niet te snel kiezen voor het eindproduct; ervaringsgericht door kinderen laten werken; let op dat men niet te snel tevreden is; leerkracht moet zich ook voorbereiden op het thema (op weg naar veenexpert) –Uitwerken met een didactisch model –Zelf (leerkracht/veencoach) bij de voorbereiding leervragen stellen en met deze vragen bv. Het museum ingaan –In de klas verschillende onderwerpen binnen het thema Veen uitwerken/opzetten. Met die verwerkingen uitwisselen met andere scholen (communicatie) –Eventueel in een computerlokaal de verwerking met de kinderen opstarten –Het proces van leren veel aandacht geven; kant en klare zaken werken het beste –Belangstellingspunt, interesse wekken: van daaruit leervragen - nieuwsgierigheid oproepen; toewerken naar uitwerken en productie Keuze voor thema’s: –Welk thema wil de school (of samenwerkende scholen) uitwerken? Turftoerist, Turfschuit, Turfarbeid, ideeën Keuze voor typen leerling eindproducten –Binnen de schoolteams kiezen ‘themasite’, powerpointpresentatie, werkstuk, videoverslag, podcast Ideeën? Uitwerken leerlingopdrachten –In het team leerlingopdracht(en) ontwikkelen Zie voorbeeld didactisch model Zie formulier Resultaten laten zien op volgende bijeenkomst

5 . Organisatie Met de hele klas –Met startmomenten’bv startend in kleine groepjes –Met verschillende eindproducten –Met kennisuitwisseling tussen scholen –Met structuur door strak voor te bereiden; liefst aan de hand van een didactisch model waarin: Voorbereidingen van de lkr, de coach staat: bv bezoek aan museum; geformuleerde eigen leervragen Opzetten van de lesactiviteiten (van motivatie, belangstellingstellings punt, verkennen van bronnen en het vinden van bronnen; kiezen van het onderwerp, het deelthema; bepalen van instructie of leermomenten, werkvormen van en met kinderen; tijdstippen wanneer deze activiteiten plaatsvinden en de wijze waarop feedback plaatsvindt, eindpresentatie vorm vaststellen (kan in de klas leiden tot verschillende presentatievormen)en de manier van organiseren in de klas

6 . Informatie over actieonderzoek Leerkrachten stellen zichzelf een vraag: –Zijn mijn leerlingen gemotiveerd? –Hoe hebben ze eraan gewerkt zowel binnen als buiten de school? Ze stellen een praktisch uitvoerbare aanpak op Ze voeren het onderzoek uit Ze doen verslag van de resultaten en doen op basis ervan aanbevelingen

7 . WAT IS AF OVER TWEE WEKEN Inhoud geven aan de lesactiviteiten; zie vorige sheet met voorbeelden van een didactisch model


Download ppt ". Reacties tot nu toe………………………….. Veenlab. . Waaruit bestaat de pilot? Veenlabproject: Veenlab kennisrotondeproject. Veenlabmethode: de methode waarmee."

Verwante presentaties


Ads door Google