De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren leren…..en het materiaal?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren leren…..en het materiaal?"— Transcript van de presentatie:

1 Leren leren…..en het materiaal?
Drs. Pauline Koppers PI Research Amsterdam Korte introductie (vooral gericht op cluster 4), uitleg bedoeling workshop, indelen in groepjes

2 Voorbeelden van materiaal
Zou dit materiaal geschikt zijn voor uw leerlingen? Let vooral op het uiterlijk van het materiaal Let op: kleur, plaatjes, functionele plaatjes, zelfcorrigerend, moeten leerlingen iets doen, kunnen ze zelf doorwerken, Gaat niet om inhoud maar uiterlijk, hoe denkt u dat uw leerlingen hierop reageren?

3 Pluspunt

4 Pluspunt Werkboek

5 Goed gelezen!

6 Zelfstandig spellen

7 Hoe zou u methoden of materiaal kiezen?
Waar zou u op letten? Hanteerbaarheid leerkrachten?

8 Heeft materiaal invloed op taakgerichtheid?
Waarom de nadruk op materiaal? Weinig onderzoek naar gedaan. Verwachten dat het invloed heeft. Weinig onderzoek gedaan, naast aanleren zelfstandig werken en taakaanpak ook kijken naar materiaal.

9 Pi7 GIP model Competentiemodel Leren Leren  en het materiaal?

10 Kenmerken cluster 4 leerlingen
Snel afgeleid Niet gemotiveerd Geen interesse Faalangstig  veel begeleiding nodig van de leerkracht

11 Invloed op zelfstandig werken
Motivatie Concentratie Interesse Onderzoek van Fulmer en Frijters (2008)

12 Het onderzoek Kun je motivatie en concentratie vergroten door aanpassingen te maken in het leermateriaal? Wat is eht doel, waar willen we achter komen?

13 Opzet onderzoek Doel: Identificeren van materiaalfactoren bij zelfstandig werken Fase 1: Gesprekken Fase 2: Observaties Fase 3: Vergelijking

14 Fase 1: Gesprekken Met leerkrachten en IB-ers cluster 4 scholen Ambulant begeleiders Waarover gesproken ?

15 Uitkomsten gesprekken
Materiaal wordt aangepast aan de leerlingen Stof moet rustig worden aangeboden Actualiteiten en visualiseren van lesstof Actief zijn, spelelement Doel moet duidelijk zijn Faalangst Belonen en succeservaringen op laten doen Duidelijkheid, regelmaat en structuur

16 Fase 2: Observatieonderzoek
Observeren tijdens het zelfstandig werken Instrument ontwikkeld Observatie tijdens zelfstandig werken Voorwaarden en organisatie in de klas Vragen voor leerling Beoordeling materiaal observator

17 Observatie leerlingen
Taakgerichtheid Werkomstandigheden Werkplezier

18 Voorwaarden en organisatie
Rust in de klas. Leerlingen kunnen ‘teacher free’ doorwerken De leerlingen ontvangen een beloning/feedback/succes tijdens of na het maken van de taak. Werkklimaat : de regels in de klas zijn duidelijk, er is sprake van orde. De klassensituatie is voorspelbaar voor de leerlingen.

19 Vragenlijst materiaal
Niveau Plezier Uiterlijk Iets geleerd? Als je mocht kiezen……

20 Beoordeling materiaal observator
Hoe is de methode opgebouwd? Hoe hanteerbaar is de methode? Hoe vindt de instructie en verwerking plaats? Sluit de leerinhoud aan bij de behoeften van de leerlingen?

21 Design observatieonderzoek
Cluster 4 en reguliere scholen (rugzakjes) 4 leerlingen per klas 80 tot 100 leerlingen 3 minuten per observatie 2 observatierondes

22 Fase 3: Vergelijking materialen
Nieuw materiaal Observatie / interview Verder uitbreiden

23 Vragen en/of opmerkingen?


Download ppt "Leren leren…..en het materiaal?"

Verwante presentaties


Ads door Google