De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale krimp en woningbouw Ruimteconferentie 28 oktober 2008, Rotterdam Femke Verwest, Niels Sorel en Edwin Buitelaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale krimp en woningbouw Ruimteconferentie 28 oktober 2008, Rotterdam Femke Verwest, Niels Sorel en Edwin Buitelaar."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale krimp en woningbouw Ruimteconferentie 28 oktober 2008, Rotterdam Femke Verwest, Niels Sorel en Edwin Buitelaar

2 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Demografische krimp Bevolkingsontwikkeling 2006-2025 PBL/CBS (PEARL 2008) Huishoudensontwikkeling 2006-2025 PBL/CBS (PEARL 2008)

3 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Gevolgen voor de woningbouw  Ontspannen woningmarkt  Meer keuzevrijheid woonconsument  Lagere woning/huurprijzen dan nationaal gemiddelde  Leegstand van met name huurwoningen  Hoge mutatiegraad huurwoningen  Langere verkooptijden  Concentratie van lagere inkomensgroepen  Nadelen vooral voor aanbieders  Problemen slaan eerst neer in centrumgemeente en laagste segment van huursector

4 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bron, Severeijns 2006

5 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Problemen Regionale samenwerking komt bij krimp moeilijk van de grond Vanwege:  Financieringsproblemen  Coördinatieproblemen

6 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Oplossingen  Gemeenten dienen een gezamenlijke woonvisie op te stellen met publieke en private partijen  Het is belangrijk deze visie te laten vergezellen door gezamenlijk uitvoeringsplan  Provincie en Rijk kunnen de regionale samenwerking stimuleren

7 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Conclusies  Krimp betekent een transformatieopgave  Deze transformatieopgave vergt een lange adem  In een krimpregio is het verstandig deze opgave regionaal op te pakken  Financierings- en coördinatieproblemen belemmeren de regionale samenwerking  Regionale visievorming en gezamenlijk uitvoeringsplan van belang  De provincie of het rijk kan coördinatieproblemen doorbreken

8 Regionale krimp en woningbouw – Femke Verwest, 28 oktober 2008 Tot slot Zie voor meer informatie www.planbureauvoordeleefomgeving.nl Contact: femke.verwest@pbl.nl


Download ppt "Regionale krimp en woningbouw Ruimteconferentie 28 oktober 2008, Rotterdam Femke Verwest, Niels Sorel en Edwin Buitelaar."

Verwante presentaties


Ads door Google