De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bevolkingskrimp en beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "bevolkingskrimp en beleid"— Transcript van de presentatie:

1 bevolkingskrimp en beleid
Jan latten Universiteit van Amsterdam Centraal Bureau voor de Statistiek

2 Krimp en toch 1 miljoen inwoners erbij
bestaande contrasten duiding via levensloop visie vergt meer dan cijfers

3 CBS/PBLRegionale prognose 2009
Aanwas CBS/PBLRegionale prognose 2009 krimp

4 Per COROP

5 Krimp en groei inwonertallen gemeenten
tot 2040 Bron: CBS/PBL

6 krimp en toch 1 miljoen inwoners erbij
bestaande contrasten duiding via levensloop visie vergt meer dan cijfers

7 Aandeel mbo leerlingen, 2007
Hoog en laag opgeleid Aandeel mbo leerlingen, 2007

8 Aandeel vwo/havo leerlingen, 2008/’09
Hoog en laag opgeleid Aandeel vwo/havo leerlingen, 2008/’09

9 Aandeel hoger opgeleiden, 2006/2008
Hoog en laag opgeleid Aandeel hoger opgeleiden, 2006/2008 Specialistische kennis vereist een nauwkeurige match met een baan. Werkgevers met specialistische banen moeten ruim kunnen kiezen Concentratie is daarom de trend Hier zien we een concentratie van het talent, van kenniskapitaal : hoog kennisniveau Noord vleugel randsstad, Utrechtse En hier gaat het niet om studenten. Dit is echt de volwassen bevolking die niet meer studeert Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking blijft toenemen. In 2007 had een kwart van de jarigen een opleiding afgerond (!) op het niveau van het hoger onderwijs. Tien jaar daarvoor was dit nog 19 procent. Vooral onder vrouwen van 25 tot 35 jaar nam het onderwijsniveau sterk toe (CBS, 2008). Van de bevolking van 35 jaar en ouder hebben mannen vaker een hoger onderwijsniveau, maar in de jongere leeftijdsgroepen zijn de vrouwen hoger opgeleid (Hartgers en Portegijs, 2009 en Latten en van Dijk, 2007). Het gemiddelde opleidingsniveau van de niet-westerse allochtone jongeren is in de loop van de jaren eveneens flink toegenomen. Het niveau van de totale groep van jarige niet-westerse allochtonen is echter nog steeds een stuk lager dan van de autochtone bevolking (Hartgers, 2008). Hoe stedelijker, hoe meer hoger opgeleiden (VERIJS EVENTUEEL NAAR De filtermachine Groningen stad) Het aandeel personen in de bevolking met een hbo- of wo-diploma is hoger naarmate de gemeente stedelijker is (figuur 5.12). Dit gaat samen met een afname van het aandeel personen met een lager of middelbaar opleidingsniveau. In niet-stedelijke gemeenten bedroeg het aandeel hoger opgeleiden in gemiddeld 18,7 procent, in zeer sterk stedelijke gemeenten 35,1 procent. Ook in en rond de universiteitssteden is de bevolking over het algemeen hoog opgeleid. In Wageningen was ruim de helft van de bevolking hoog opgeleid (54,7 procent). Hiermee is Wageningen de gemeente met het hoogste aandeel hoger opgeleiden in ons land. Daarna komen Oegstgeest (48,6 procent), Heemstede (47,4 procent) en Bloemendaal (46,6 procent). Van de jarigen had 41 procent een middelbare opleiding. Zij haalden een diploma op het niveau van havo, vwo of niveau 2 of hoger van het mbo. De overige 32 procent was laag opgeleid, met als hoogst behaalde opleiding het basisonderwijs, het vmbo of mbo niveau 1. Deze laatste groep heeft dus geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behaald. In de gemeenten Rijnwaarden (55,6 procent), Neerijnen (50,6 procent), Neder-Betuwe (49,3 procent) en Urk (49,1 procent) was het aandeel laagopgeleiden het hoogst.

10 Huishoudens met een uitkering
Rijk en arm Huishoudens met een uitkering Bron: CBS 2008

11 krimp en toch 1 miljoen inwoners erbij
bestaande contrasten duiding via levensloop beleid

12 individuele levensloopdata
Studeren en verhuizen

13 Ontvolking platteland
braindrain kustgebied in het Noorden

14 Andere levensloop % hoog opgeleid
10 20 30 40 50 25-34 jaar 45-54 jaar % Mannen Vrouwen Bron: CBS.

15 Steden vertwintigen Groningen: 1 op 3 is

16 Inwoners tot 2025 voller en leger
bron: PBL/CBS Regionale prognose

17 stad Groningen als filtermachine
Inwoners tot 2025 voller en leger stad Groningen als filtermachine bron: PBL/CBS Regionale prognose

18 Inkomensstijging van 25-plussers
Van Groningen naar Randstad: % Van Groningen naar Oost- of Zuid Blijft in Noord Nederland

19 hogere en lagere inkomens dan gemiddeld (%)
minder dan -10 -10 tot 0 0 tot 10 10 tot 20 20 en meer bron: cbs webmagazine 2008

20 krimp en toch1 miljoen inwoners erbij
bestaande contrasten duiding via levensloop visie vergt meer dan cijfers

21 theoretische concepten
roltraptheorie Fielding globalisering economie Kenniseconomie emancipatie en uitstel relatievorming kosmopolitische elite

22 ‘nieuw’ begijnenhof

23 Westerlingen in Den Haag
'Plangrens'Masterplan Internationale Zone Den Haag

24 toekomst plekken in de luwte
inzetten op beperken selectieve bevolking rekening houden met nieuwe leefstijlen bi-lokaal wonen faciliteren inspelen op oudere consumenten identiteit van de plek benadrukken

25 Lutherstadt Wittenberg

26 beleidsvisie vergt meer dan cijfers


Download ppt "bevolkingskrimp en beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google