De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Agenda aanstaande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Agenda aanstaande."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Agenda aanstaande week Zondag 27 juli Ophalen zusters: Mulder 9:15am Oppas (Alemayehu & Sybren) 9:30am Leesdienst: br. W. Schaaij 2:00pm Kerkdienst: ds. S. Otten Zondag 3 augustus Ophalen zusters: Reinders 9:15am Oppas (Hennie & Gerrie) 9:30am Leesdienst: br. I. van Apeldoorn 2:00pm Kerkdienst: ds. G.O. Sander

2 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Jarigen aanstaande week 29 juli Jesse Ritsema 1 augustus br. H.J. Boersma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

3 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

4 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Voorganger:br. W. Schaaij Organist:br. Beamiste:zr. S. Spriensma Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

5 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

6 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

7 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. Gezang 168

8 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

9 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 1HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid. 2Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kindren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil. Psalm 8:1-6

11 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 3Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 4Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land, ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. Psalm 8:1-6

12 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 5Al wat er land of water heeft tot woning, het moet de mens erkennen als zijn koning: vogels en wild en al 't geduldig vee en wat er wemelt in de wijde zee. 6HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. Psalm 8:1-6

13 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

14 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Wetlezing

15 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

16 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 1HEER, wie mag wonen in uw tent, wie op uw heilge berg verkeren? Die recht doet en uw wet niet schendt, in heel zijn wandel U erkent en waarheid in zijn hart wil eren. 2Hij die zich wacht voor lasterpraat, wiens tong vermijdt bedrog te plegen, zijn vrienden niet bedreigt met kwaad, zijn naaste niet belaadt met smaad, maar hem in liefde is genegen. Psalm 15:1, 2, 4

17 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 4Wie mag verkeren in uw tent? Hij die geen woekerwinst wil vragen, onschuldigen bescherming schenkt, om een geschenk hun recht niet krenkt. Hij zal niet wanklen al zijn dagen. Psalm 15:1, 2, 4

18 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

19 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Gebed

20 Inleiding Johannes 3: ‘16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon..

21 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

22 The crowds were in the streets that day when Jesus came to town, Veel mensen waren op straat die dag toen Jezus naar de stad kwam

23 All the synagogue was there and more from miles around. Alle gelovigen uit de stad waren er, en nog meer uit de omgeving

24 so I asked Him home to dinner just to see what I could Dus vroeg ik Hem om te komen eten, om hem eens te zien

25 of this famous local prophet from here in Galilee -- deze beroemde profeet uit Galilea

26 And I don't know just how this woman got into the room. En ik weet niet hoe deze vrouw in de kamer kwam.

27 But you couldn't miss her gaudy clothes and her strong and sweet perfume. Maar je kon haar niet missen door haar opzichtige kleren en haar sterk ruikende parfum

28 She went straight to Jesus' feet and stopped and stood right there. Zij ging direct naar Jezus voeten en bleef daar staan

29 Then cried and wet His feet with tears and dried them with her hair. begon te huilen en maakte zijn voeten nat met tranen en droogde ze met haar haren.

30 Now of all the women in my town none was more well known. Van alle vrouwen in mijn stad stond niemand meer bekend dan zij

31 For the flagrant sins she'd lived in and the wickedness she'd sown. door de zonden waarin ze leefde en haar goddeloze levensstijl

32 But He didn't move to stop her -- it seemed this prophet couldn't tell, Maar hij probeerde haar niet tegen te houden -- net of deze profeet niet in de gaten had,

33 That the woman who was touching Him was the kind they buy and sell. Dat deze vrouw iemand was die haar lichaam verkocht.

34 And I had no idea just what this Jesus planned to do En ik had geen idee wat Jezus van plan was te doen

35 When he said "Simon, there's something I need to say to you." toen hij zei “Simon, ik wil je wat vertellen”

36 So I said "Teacher, if it's on your mind then tell me what you will." Dus zei ik “Meester als er iets is, zeg het me gerust”

37 But as He began to speak to me the room grew quickly still. Maar toen hij begon te spreken werd het stil in de kamer

38 He said "Take a good look at this woman now, in spite of all her fears, Kijk eens goed naar deze vrouw, want ondanks haar angst,

39 She's kissed me and anointed me and washed my feet with tears. Zij kuste mij, zij zalfde mij en waste mijn voeten met haar tranen

40 She's honored me and you've been only rude to me instead. Zij eerde mij, maar jij bent alleen maar onbeleefd tegen Mij geweest

41 You gave no kiss of greeting nor anointing for my head. Je gaf geen kus van begroeting of zalving voor mijn hoofd.

42 And her sins were red as scarlet and now they're washed away. En haar zonden waren rood als scharlaken en nu zijn ze weggewassen.

43 The love and faith she's shown is all the price she has to pay. De liefde en het geloof dat ze gaf is alles wat ze verschuldigd is.

44 For the depth of God's forgiveness, it's more than you can see, Want de diepte van Gods vergeving is meer dan jij kunt zien,

45 And in spite of what you think of her, she's beautiful to me." En wat jij ook van haar vindt, zij is mooi in Mijn ogen.

46 Now my anger flamed to hatred, I wanted nothing more Mijn woede vlamde op tot haat, en ik wilde niets liever,

47 Than to take this prophet by the throat and throw Him out the door. dan deze profeet naar de keel te vliegen en Hem eruit gooien.

48 To act like God - forgiving sins - and then speak so to me. Net doen alsof hij God is, zonden vergeven, en dan ook nog zo tegen mij praten.

49 This itinerant from Nazareth – in backwards Galilee. Deze rondtrekkende profeet - en nog wel uit dat achterlijke Galilea.

50 But instead I sat and trembled, shaken to the core. Maar in plaats daarvan zat ik en ik beefde, geraakt in mijn ziel.

51 The woman still was weeping as she knelt there on the floor. En de vrouw huilde nog steeds en knielde neer.

52 Jesus turned to her, said "Your chains have been released “ Jezus keerde zich naar haar en zei: “je zonden zijn vergeven”

53 “Your faith has saved you from your sins, rise: walk in peace." “Je geloof heeft je behouden, sta op: Ga in vrede”

54 “Our sins were red as scarlet but now they're washed away. Onze zonden waren rood als scharlaken, maar nu zijn ze weggewassen”

55 The love and faith you've shown is all the price you have to pay. Liefde en geloof is alles wat je verschuldigd bent.

56 For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea. Want de diepte van Gods vergeving is dieper dan de zee.

57 And no matter what the world may think, you're beautiful to me.“ En wat de wereld ook van je mag denken je bent mooi in Mijn ogen.

58 “Our sins were red as scarlet but now they're washed away. Onze zonden waren rood als scharlaken, maar nu zijn ze weggewassen”

59 The love and faith you've shown is all the price you have to pay. Liefde en geloof is alles wat je verschuldigd bent.

60 For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea. Want de diepte van Gods vergeving is dieper dan de zee.

61 And no matter what the world may think, you're beautiful to me.“ En wat de wereld ook van je mag denken je bent mooi in Mijn ogen.

62 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

63 Vergeving

64 Vergeving is … dat je schuld wordt kwijtgescholden

65 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

66 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Romeinen 3: 9-25 9 Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. 10 Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, 11 er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. 12 Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

67 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Romeinen 3: 9-25 13 Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, 14 hun mond is vol vervloeking en venijn. 15 Ze haasten zich om bloed te vergieten, 16 brengen ellende en vernietiging. 17 De weg van de vrede kennen ze niet, 18 angst voor God kennen ze niet.’ 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.

68 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Romeinen 3: 9-25 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

69 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Romeinen 3: 9-25 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

70 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

71 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 1De zonde spreekt haar vleiend woord, waarnaar de boze gaarne hoort, want hij wil God niet vrezen. 't Is enkel kwaad wat hij beoogt. Hij denkt dat God het wel gedoogt en niet vertoornd zal wezen. Zijn mond is vol gemeen bedrog, ook 's nachts beraamt hij 't onheil nog, hij weigert goed te handlen. De zonde lokt hem al maar voort; dit is de weg die hem bekoort: hij wil in 't kwade wandlen. Psalm 36:1, 2

72 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 2Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden. Psalm 36:1, 2

73 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

74 Rechtvaardiging door het geloof

75 Wat is zonde? Romeinen 3:10-12: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

76 Wat is zonde? Romeinen 3:13-14: Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn.

77 Wat is zonde? Romeinen 3:21-24: 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

78 Wat is rechtvaardiging?

79 2 Korintiërs 5:21: God heeft Hem, die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem

80 Wat is rechtvaardiging? ALSOF

81 Wat is rechtvaardiging? Rechtvaardiging is: - geen proces, maar een moment - het is een rechterlijke uitspraak - gaat buiten mij om - een mantel van Christus die om jou heen geslagen wordt

82 Voor wie is rechtvaardiging? Romeinen 3:25: Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

83 Rechtvaardig voor God wordt je door geloof in Jezus.

84 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

85 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 1Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt. Psalm 32:1, 3, 5

86 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 3Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt. Psalm 32:1, 3, 5

87 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 5Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de HERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid! Psalm 32:1, 3, 5

88 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

89 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Gebed

90 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

91 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen Opwekking 717

92 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding God U bent mijn God... Opwekking 717

93 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 2x God U bent mijn God... Ik rust in U alleen. Opwekking 717

94 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

95 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Collecte Beheer en Administratie & Verplichtingen kerkverband

96 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

97 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God. Gezang 149

98 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Deze God die aard' en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij. Gezang 149

99 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

100 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Amen A-men, a-men, a-men.

101 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149

102 Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 We hopen u de volgende dienst weer te zien. Tot ziens


Download ppt "Liturgie Gz.168 Ps.8:1-6 Ps.15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: 9-25 Ps.36:1, 2 Ps.32:1, 3, 5 Opw.717 Gz.149 Agenda aanstaande."

Verwante presentaties


Ads door Google