De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoort Jezus onze gebeden wel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoort Jezus onze gebeden wel?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoort Jezus onze gebeden wel?

2   Marcus 11: 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 25 En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 26 Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

3 Hoort Jezus onze gebeden wel?

4 You might eat too much; you might drink too much; you might laugh too much; you might walk too much; but you'll never pray too much. U zou teveel kunnen eten; u zou teveel kunnen drinken, u zou teveel kunnen lachen, U zou teveel kunnen lopen, maar u kunt nooit teveel bidden.

5 Johannes 11:1-46 Opwekking van Lazarus

6 It's the atmosphere. And when any church or any group that'll assemble themselves together, and pray until they throw away their creeds and things, and look straight in the face of God, it'll bring forth eagles just as certain as I'm standing here. Het is de atmosfeer. En als elke keer of elke groep die zichzelf verzamelen, zouden bidden totdat ze hun leerstellingen en dingen terzijde kunnen leggen en God recht in de ogen kunnen kijken, dan zullen er adelaars uit voortkomen zo zeker als we hier met elkaar zijn.

7 Het grootste plezier wat ik ken, is te bidden totdat ik mij realiseer dat ik in de tegenwoordigheid van God ben.

8 Het grootste plezier wat ik ken, is te bidden totdat ik mij realiseer dat ik in de tegenwoordigheid van God ben. Ik denk dat dat de opwinding van de Gemeente zou moeten zijn, is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest.

9 Het grootste plezier wat ik ken, is te bidden totdat ik mij realiseer dat ik in de tegenwoordigheid van God ben. Ik denk dat dat de opwinding van de Gemeente zou moeten zijn, is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Ziende dat de God die de belofte heeft gedaan, onder ons is, zijn Tegenwoordigheid voelend, zijn Woord zien en het betuigd zien.

10 Het grootste plezier wat ik ken, is te bidden totdat ik mij realiseer dat ik in de tegenwoordigheid van God ben. Ik denk dat dat de opwinding van de Gemeente zou moeten zijn, is de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Ziende dat de God die de belofte heeft gedaan, onder ons is, zijn Tegenwoordigheid voelend, zijn Woord zien en het betuigd zien. Het zou ons geloof brengen, dat de kreupelen zouden lopen, blinden zouden zien, doven horen en stommen spreken.

11 Well, when you can pray until you've passed the doubt barrier, then you're running free. Wel,wanneer je kunt bidden totdat je door de twijfel-barriére heen breekt, dan is er geen beperking meer.

12 Handelingen 8: 26 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza.

13 Handelingen 5: 19 Maar een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: 20 Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens.

14 1 Tessalonicenzen 5: 16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden, 18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.


Download ppt "Hoort Jezus onze gebeden wel?"

Verwante presentaties


Ads door Google