De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.

2 Kapotte waterbakken.

3 Dorst Tucson 1965 And it's just a natural thing. It's for every person, to thirst for God. En het is een natuurlijke zaak. Het is voor elke persoon om te dorsten naar God.

4 Jeremia 2: 12 Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des HEREN, 13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

5 Deuteronomium 11: 10 Want het land, waarheen gij komt om het in bezit te nemen, is niet als het land Egypte, waaruit gij getrokken zijt, dat gij na het zaaien kunstmatig moest drenken als een moestuin. 11 Maar het land, waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen des hemels; 12 een land, waarvoor de HERE, uw God, zorgt; bestendig zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde.

6 See, the first thing you've got to do is to come to that Fountain. You've got to come to that Water, realize it's nothing that you can do. It's what He done for you. You don't have to dig; you don't have to pump out; you don't have to quit this; you don't have to quit that. The only thing you have to do is get there and drink. That's all. If you're thirsty; drink! Ziet U, het eerste wat u moet doen is komen tot die Bron. U moet tot dat Water komen, realiserend dat u niets kunt doen. Het is wat Hij voor u heeft gedaan. U hoeft niet te graven, u hoeft het niet op te pompen. U hoeft dit niet te laten en u hoeft dat niet te laten. Het enige wat u moet doen is daar komen en drinken. Dat is alles. Als u dorstig bent, drink!

7 Johannes 7: 38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

8 Jeremia 2: 12 Ontzet u daarover, o hemelen, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des HEREN, 13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.


Download ppt "Psalm 63:1-2 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht."

Verwante presentaties


Ads door Google