De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een Verandering van Tijdperk: wat betekent dit voor steden? Jan Rotmans Amsterdam, 13 Februari 2014 www.twitter.com/janrotmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een Verandering van Tijdperk: wat betekent dit voor steden? Jan Rotmans Amsterdam, 13 Februari 2014 www.twitter.com/janrotmans."— Transcript van de presentatie:

1 Een Verandering van Tijdperk: wat betekent dit voor steden? Jan Rotmans Amsterdam, 13 Februari 2014 www.twitter.com/janrotmans

2 We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken

3 Kantelperiode periode waarin heel veel tegelijk verandert is zeldzaamheid in de geschiedenis voorbeeld: eind 19 de eeuw moderniseringsproces fundament Nederland onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale opbouw

4 Unieke Kanteling 1. weefsel van de samenleving verandert 2. structuur van de economie verandert 3. disruptieve technologische doorbraken

5 25 jaar Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase 25 jaar Transitie naar Samenleving 3.0 Horizontaal Decentraal Bottom-up Kantelperiode Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouw van duurzame samenleving We zitten hier

6 Kantelfase energiebedrijven vallen om massale ontslagen in thuiszorg welzijnsorganisaties verdwijnen bouwbedrijven saneren op grote schaal

7 Paradigma Wisseling oude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld exploitatie co-operatie structuren mensen onnatuurlijk natuurlijk ontlenen waarde creëren lineair cyclisch

8 Oude Orde versus Nieuwe Orde O ude Orde Nieuwe Orde van bovenaf van onderop organisaties netwerken centraal decentraal regels vrijheid controle ruimte

9 Samenleving 3.0 do it ourselves society samenleving van onderop participatiesamenleving burgerkracht sociaal doe het zelven

10 Economie 3.0 CO2-arm biobasedkleinschalig circulair maatwerkbottom-up nieuwe maakindustrie

11 Evolutionaire Revolutie silo’s worden afgebroken nieuwe instituties ontstaan mensen breken door structuren heen glocalisering

12 Waar zien we die verandering? energie van centraal, fossiel naar decentraal duurzaam welzijn van zorgen voor naar zorgen dat bouw van aanbod & product naar vraag & dienst zorg van doelmatig & efficiënt naar mensgericht

13 Burgerinitiatieven 500 lokale energie initiatieven 60 lokale zorgcoöperaties collectief particulier opdrachtgeverschap tientallen lokale munteenheden 70 broodfondsen

14 Transitie in het sociaal domein

15 Drievoudige Dubbele Transitie Jeugd, Zorg, Welzijn - decentralisatie van rijk naar gemeenten - integratie van beleidsterreinen - bezuinigingen en efficiency operaties Transformatie = Cultuuromslag

16 Probleem in Zorg en Welzijn mens in dienst van structuur ‘silosering’ van zorg- en welzijnsector achterhaald paradigma in Amsterdam werken 4500 mensen in jeugdopvang 120 instanties zijn betrokken bij jeugdopvang

17 Transitie = Machtsverschuiving van overheid naar burger

18 Uitgangspunten van Zorg 3.0 mensgericht menslievend vanuit eigen kracht in eigen omgeving samenredzaam met bescherming van kwetsbare mensen

19 Mensen gaan zichzelf organiseren in gemeenschappen vertrouwen transparant kleinschalig menselijke maat

20 Zorgcoöperatie ca. 60 in Nederland werken op lokale schaal voor mensen met beperking mensen lokaal op maat helpen

21 Geen Blauwdruk voor Zorg 3.0 zoeken, leren en experimenteren innovatieruimte is nodig voor experimenten werken met koplopers, niet met branchepartijen opschalen wat succesvol blijkt te zijn

22 Valkuilen keukentafelgesprek arrangement spoorboekje & marsroute resultaatgericht project

23 Gemeenten zijn nog niet klaar start in elke gemeente met experimenten zorg 3.0 jeugdzorg, ouderenzorg, wijk/buurtzorg ontwikkel een perspectief voor komende 10 jaar hoe ziet zorg 3.0 er uit in uw gemeente of organisatie? faciliterende rol van de overheid leggen van verbindingen tussen ‘het veld’ en de zorgvrager

24 Wat betekent dit nu voor steden?

25 stad is een complex, levend organisme is niet ‘top-down’ te sturen ‘bottom-up’ alleen is onvoldoende Stad als Organisme

26 stad wordt gezien als bron van creativiteit stad wordt gezien als motor van innovatie trekt veel jongeren aan Stad als ‘Attractor’

27 glokalisering stadslandbouw slimme steden renovatie & transformatie hubs rond disruptieve technologieën Contra-Trends in Steden

28 nieuwe orde ontwikkelt mede de stad niet iedereen kan mee met nieuwe orde nieuw soort solidariteit is nodig Nieuwe Orde vs Nieuwe Solidariteit

29 Wat betekent dit nu voor stedelijke planning?

30 lichte, subtiele vorm van planning richting geven en ruimte bieden Organische Planning

31 lichte, subtiele vorm van planning richting geven en ruimte bieden Organische Planning

32 Plannings Paradox richting geven duidelijke, ambitieuze kaders stellen werken volgens heldere spelregels ruimte bieden mentale, organisatorische, juridische ruimte belemmeringen wegnemen

33 Gemeente in faciliterende rol niet alles zelf willen organiseren, maar het mogelijk maken dat anderen het zelf kunnen organiseren

34 Flexibele Planning sociaal en ruimtelijk flexibel plannen focus op renovatie en transformatie multi-functioneel ruimtegebruik doelgroepen & functies veranderen voortdurend

35 Holistische Aanpak –perspectief van bewoners ís holistisch –visie ontwikkelen vanuit mensen –kwaliteit van leven en leefomgeving staan centraal –versterking identiteit stad vanuit, voor en door mensen

36 Consistent Beleid –beleid over meerdere college periodes heen –leiderschap bij burgemeester en/of wethouders –authenticiteit, consistentie, betrouwbaarheid visie, strategie & actie

37 Radicale Keuzes –niet teveel concessies doen –kiezen voor “goed” i.p.v. “minder slecht” –doorbreken van ingesleten patronen en belangen –bottom-up en top-down co-creatie en co-productie

38 Wat betekent dit nu voor Amsterdam?

39 Transitie Amsterdam-Noord van lelijk eendje naar mooie zwaan - drie zeer kwetsbare wijken - nog aantal zwakke buurten - hippe broedplaatsen langs IJ-oever - burgerinitiatieven - Oud Noord vs Nieuw Noord

40 Probleem oude kernen in Amsterdam-Noord zijn kwetsbaar en niet aangesloten bij de nieuwe, hippe niches

41 Aanpak verbinding tussen oude en nieuwe kernen wordt vooral fysiek gemaakt en minder sociaal sociale verbindingen zijn van cruciaal belang

42 Fysieke Ingrepen - sluiten metroring - woningen voor jongeren/starters - 14.500 extra woningen - brug over het IJ - beschermen van Waterlandse Zeedijk - faciliteren van initiatieven van onderop

43 werken aan de transitie: bundelen & versnellen van de beweging van onderop Verbinders zijn cruciaal

44

45

46

47

48 4 Scenario’s Palet van Buurten sterke buurten met eigen karakter, lijkt op Noord nu Urban Village dorp in metropool met veel nieuwe mensen Urban Village zelfvoorzienend met toeristische trekpleister Noord Wereldstad veel hoogbouw, internationaal met grote bedrijven

49 Knutselen & Boetseren niet teveel knutselen plannen organiseren focus op infrastructuur top-down planning

50 Wat Kan Wel organisch ontwikkelen doorbraakprojecten experimenteerruimtes zelfsturende wijkteams faciliteren

51 Richting Geven & Ruimte Bieden gebruik scenario’s al stip op de horizon creëer daarbinnen ruimte voor mensen laat mensen zelf ideeën uitwerken faciliteer bij de uitvoering ervan vertrouwen

52 Ervaringen in Rotterdam-Zuid niets reflecteren op laatste paar jaar bewust onbekwaam of onbewust onbekwaam? geschikt als verbinder, facilitator, stimulator? hanteert u nog wereldbeeld van command-and-control?

53 Rotterdam-Zuid: Organische Wijkontwikkeling burgers als ‘regisseur’ & overheid als ‘facilitator’ activeren van burgerkracht via koplopers visie op wijk koppelen aan doorbraakplannen integrale wijkontwikkeling: school, thuis, buiten, wijk zelfredzaamheid & samenredzaamheid

54 School basisscholen fysieke vaardigheden (vakmanschap) weerbaarheid (fysiek, sociaal, mentaal) –filosofie –judo –koken –tuinieren –vakschool en techniekles

55 Thuis ondersteuning bij multi-probleem gezinnen werving via scholen en vanuit wijkteam zorg programma´s –oudercoaching pedagogisch –oudercoaching maatschappelijk

56 Buiten participatie in buitenruimte tuinman/-vrouw in de wijk in Carnisse: –tuinieren op de Tennisclub Z´67 –educatieve tuin –klusdagen –vakantieactiviteiten

57 Wijk wijkarena –participatietraject gericht op innovatie transitie experimenten –zelfbeheer wijkcentrum, ruilwinkel, etc. monitoring –wat is ‘maatschappelijke meerwaarde’ –wetenschappelijke reflectie

58 Participatieve sessies

59 “ Wij zijn de buurt en de buurt zijn wij”

60 Dutch Research Institute For Transitions ‘Welkome Plein’

61 Wat te Doen Morgen? niets reflecteren op laatste paar jaar bewust onbekwaam of onbewust onbekwaam? geschikt als verbinder, facilitator, stimulator? hanteert u nog wereldbeeld van command-and-control?

62 Wat te Doen Overmorgen? stop met plannen maken kijk naar wijk of gebied vanuit complexiteitsbril waar zit de veerkracht en potentie van wijk/gebied ga op zoek naar verbinders en verbindingen start vernieuwingsproces vanuit organisch

63 Inzichten samenleving is in transitie naar bottom-up betekent wezenlijk andere rol van overheid vergt organische planning: sociaal & ruimtelijk overheid: richting geven en ruimte bieden


Download ppt "Een Verandering van Tijdperk: wat betekent dit voor steden? Jan Rotmans Amsterdam, 13 Februari 2014 www.twitter.com/janrotmans."

Verwante presentaties


Ads door Google