De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia Yolanda Rojer-Rijke en Emma Crestian.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia Yolanda Rojer-Rijke en Emma Crestian."— Transcript van de presentatie:

1 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia Yolanda Rojer-Rijke en Emma Crestian

2 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia Hoogste prioriteit: Verbouwing Kolegio Pierre Lauffer

3 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 1. Doelen en werkwijze - 1  Strategie: Stappenplan / projectplan  Overzicht beschikbare gegevens Stand van zaken / foto’s Resultaten onderzoek ARBO Verbouwing K.P.L.

4 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 1. Doelen en werkwijze - 2  Budget Extra faciliteiten Begroting; Offertes  Randvoorwaarden Visie / Missie school K.P.L.

5 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 2.Taken en bevoegdheden - 1  Relatie docent / leerling  Relatie ouders / school  Betere afstemming taken / bevoegdheden

6 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 2.Taken en bevoegdheden - 2  Taakverdeling Coordinator in school (direktie)  Overlegmomenten Coordinator / Projectleider (wekelijks)

7 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 2.Taken en bevoegdheden - 3  Rapporteren Coordinator project (dir) / belanghebbenden  Procedure Tussentijds projectverloop (info/briefing)

8 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 3. Deskundigheid  Kwalificatie eisen Bouwbedrijf (deskundig) Time-limit (2 kalenderjaren) 2007 en 2008  Expertise Architecten

9 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 4. Beleidsbeïnvloeders - 1  Financiers - Sponsors - Donnateurs - Adoptie-instantie  Geselecteerd bouwbedrijf  Schoolbestuur

10 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 4. Beleidsbeïnvloeders-2  S.O.S (overheid)  Schoolmanager  Belangengroepen school; docenten; leerlingen; ouders

11 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 5. Besluitvorming - 1  Inspraak Regelmatig overleg dir. / financiers / bouwbedrijf Overleg dir. / docenten / klassevertegenwoordigers  Contacten Fasering project aan financiers

12 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 5. Besluitvorming - 2  Onderhandelingen Doorverhuur aan derden  Bepalingen Tussentijdse keuring ARBO

13 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 6. Autonomie - 1  Wensen projectcoördinator Ruimte voor eigen inbreng / belanghebbenden Ruimte voor extra ondersteuning  Perspectieven Nieuwe contacten en relaties Nieuwe rol als projectcoördinator Tijdelijke taakverbreding Status

14 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 6. Autonomie - 2  Persoonlijke risico’s Overbelasting i.v.m. takenpakket Piekbelasting verstoort relaties binnen team en thuis

15 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 7. Bedrijfsklimaat - 1  Kwaliteitsnormen Visie / Missie K.P.L. “Garantia pa un bon guia”  Betrokkenheid Na elk afgeronde fase, vieren

16 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 7. Bedrijfsklimaat - 2  Beeldvorming voortgang en resultaten zichtbaar maken (na elke fase ook financiers uitnodigen)

17 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 8. Samenwerking  Teamvorming Medewerking verlenen (door teamleden) Begrip tonen voor ongemakken  Fasering projectproces Feedback (intern en extern) Stimuleren van openheid en collegiale ondersteuning

18 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 9. Houding - 1  Werkhouding Flexibiliteit Omgaan met onvoorziene situatie Verantwoordelijkheid

19 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 9. Houding - 2  Mentaliteit Collegialiteit, behulpzaamheid, solidariteit van schoolteam Betrouwbaarheid van uitvoerders

20 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 9. Houding - 3  Stijl bouwbedrijf Gedrevenheid Integriteit Alertheid Openheid

21 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 10. Overzicht - 1  Haalbaarheid  Complexiteit  Goede samenwerking van groot belang  Grote inspanning van alle actoren  Nieuw functioneel, “up to date” gebouw

22 Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia 10. Overzicht - 2  Nieuwe ervaringen  Inspirerend  Belangrijke mensen uit je netwerk aanspreken  Geen doorgang zonder financiering

23 BeleidOrganisatie Personeel TechnischTechnisch Doelen en Werkwijze Taken en Bevoegdheden Deskundigheid PolitiekPolitiek Beleidsbeinvloe- ders BesluitvormingAutonomie CultureelCultureel BedrijfsklimaatSamenwerkingHouding


Download ppt "Kolegio Pierre Lauffer Garantia pa un bon guia Yolanda Rojer-Rijke en Emma Crestian."

Verwante presentaties


Ads door Google