De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met de Friese meldcode

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met de Friese meldcode"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met de Friese meldcode

2 Kader Omvang en vormen Doel en sectoren Meldrecht en meldplicht Verplichting Meldcode Protocol? Meldcode? Vormgeving en inhoud Verantwoordelijkheden Onder-steuning Beleid Implementatie Zorgstructuur Scholing

3 Huiselijk geweld Afhankelijk Verschil in macht Kwetsbaar

4 Huiselijk geweld (Ex)partnergeweld Kindermishandeling
Ouderenmishandeling Eergerelateerd geweld Huwelijksdwang Mishandeling van ouders door hun kind(eren) Meisjesbesnijdenis Seksueel geweld Stalking/ belaging

5 Kindermishandeling Lichamelijke mishandeling
Lichamelijke verwaarlozing Psychische mishandeling Psychische verwaarlozing Getuige zijn van huiselijk geweld Seksueel misbruik Meisjesbesnijdenis Eergerelateerd geweld

6 Nog even de feiten op een rij…….
  Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld    volwassenen hebben naar schatting jaarlijks te maken met huiselijk geweld   1 op de 10 dagelijks of wekelijks   Komt voor in alle sociale lagen, leeftijden, culturen    kinderen per jaar worden verwaarloosd en/of mishandeld (1 op de 30 kinderen)   50% van de kinderen die getuige zijn worden zelf mishandeld   30% van de volwassenen die als kind mishandeld zijn, mishandelen hun eigen kinderen ook   Per jaar overlijden naar schatting: 75 vrouwen, 52 kinderen, 25 mannen Friese Politiecijfers 2010 huiselijk geweld zijn sterk gestegen; van de 2430 meldingen/aangiftes zijn 768 zaken aangemeld voor hulp bij Fier Aantal minderjarigen gemeld bij AMK in 4 jaar verdubbeld

7 Doel meldcode Doel meldcode Voorkomen of voortijdig stoppen
Na melding AMK: > 1 jaar slachtoffer Politie in beeld > 30 klappen Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Verplichte meldcode Voorkomen of voortijdig stoppen Na melding AMK: > 1 jaar slachtoffer Politie in beeld > 30 klappen Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Verplichte meldcode

8 Gezondheidszorg Onderwijs Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Jeugdzorg Justitie Politie

9 Meldrecht Recht om te melden Géén meldplicht
Verantwoordelijkheid professional Meldcode biedt houvast bij afweging

10 Wettelijke verplichting
Meldcode hanteren Beleid ontwikkelen / implementatie Toezicht en handhaving inspectie Toetssteen incident

11 Meldcode CJG Verwijsindex AMK SHG ZAT

12 Meldcode vervangt protocol

13 In kaart brengen van signalen Stap 2
Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het AMK of ASHG Stap 3 Gesprek met de ouder Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermis-handeling Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden

14 Verantwoordelijk-heden en taken
Beleid en Implementatie Bestuur Directie Leidinggevende Implementatie en uitvoering Aandachtsfunctionaris (Direct) leidinggevende Beleidsmedewerker Intern begeleider Orthopedagoog Uitvoering Medewerker

15 Beleid en implementatie
Veilig werkklimaat: eindverantwoordelijkheid Zorgbeleid / veiligheidsbeleid Aandachtsfunctionaris Scholingsplan Werkprocessen Zorgstructuur Deskundigheid intern en extern Evaluatie Bekendheid geven Ondersteunen

16 Implementatie en uitvoering
Vraagbaak Expertise signalen en stappen Taakverdeling Werkprocessen Zorgstructuur Samenwerking Coördinatie gezin/kind Veiligheid AMK en ASHG Privacy, dossiervorming, verslaglegging

17 Uitvoering Signaleren Overleg Afspraken en acties uitvoeren
Resultaten terugkoppelen

18 Vragen of informatie? www.friesemeldcode.nl (vanaf 1 februari)
Tijdelijke Helpdesk meldcode: Marion Dral, Frances Visser,


Download ppt "Werken met de Friese meldcode"

Verwante presentaties


Ads door Google