De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met de Friese meldcode. Kader Omvang en vormen Doel en sectoren Meldrecht en meldplicht Verplichting Meldcode Protocol? Meldcode? Vormgeving en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met de Friese meldcode. Kader Omvang en vormen Doel en sectoren Meldrecht en meldplicht Verplichting Meldcode Protocol? Meldcode? Vormgeving en."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met de Friese meldcode

2 Kader Omvang en vormen Doel en sectoren Meldrecht en meldplicht Verplichting Meldcode Protocol? Meldcode? Vormgeving en inhoud Verantwoordelijkheden Onder- steuning Beleid Implementatie Zorgstructuur Scholing

3 Huiselijk geweld Afhankelijk Verschil in macht Kwetsbaar

4 Huiselijk geweld (Ex)partnergeweld Kindermishandeling Ouderenmishandeling Eergerelateerd geweld Huwelijksdwang Mishandeling van ouders door hun kind(eren) Meisjesbesnijdenis Seksueel geweld Stalking/ belaging

5 Kindermishandeling Lichamelijke mishandeling Lichamelijke verwaarlozing Psychische mishandeling Psychische verwaarlozing Getuige zijn van huiselijk geweld Seksueel misbruik Meisjesbesnijdenis Eergerelateerd geweld

6 Nog even de feiten op een rij……. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld 160.000-200.000 volwassenen hebben naar schatting jaarlijks te maken met huiselijk geweld 1 op de 10 dagelijks of wekelijks Komt voor in alle sociale lagen, leeftijden, culturen 107.000 kinderen per jaar worden verwaarloosd en/of mishandeld (1 op de 30 kinderen) 50% van de kinderen die getuige zijn worden zelf mishandeld 30% van de volwassenen die als kind mishandeld zijn, mishandelen hun eigen kinderen ook Per jaar overlijden naar schatting: 75 vrouwen, 52 kinderen, 25 mannen Friese Politiecijfers 2010 huiselijk geweld zijn sterk gestegen; van de 2430 meldingen/aangiftes zijn 768 zaken aangemeld voor hulp bij Fier Aantal minderjarigen gemeld bij AMK in 4 jaar verdubbeld

7 Doel meldcode Voorkomen of voortijdig stoppen Na melding AMK: > 1 jaar slachtoffer Politie in beeld > 30 klappen Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Verplichte meldcode Doel meldcode Voorkomen of voortijdig stoppen Na melding AMK: > 1 jaar slachtoffer Politie in beeld > 30 klappen Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Verplichte meldcode

8 Gezondheidszorg Onderwijs Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Jeugdzorg Justitie Politie

9 Meldrecht Recht om te melden Géén meldplicht Verantwoordelijkheid professional Meldcode biedt houvast bij afweging

10 Wettelijke verplichting Meldcode hanteren Beleid ontwikkelen / implementatie Toezicht en handhaving inspectie Toetssteen incident

11 Meldcode CJGVerwijsindexAMKSHGZAT

12 Meldcode vervangt protocol

13 Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 2 Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het AMK of ASHG Stap 3 Gesprek met de ouder Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermis- handeling Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden

14 Verantwoordelijk- heden en taken Beleid en Implementatie Bestuur Directie Leidinggevende Implementatie en uitvoering Aandachtsfunctionaris (Direct) leidinggevende Beleidsmedewerker Intern begeleider Orthopedagoog Uitvoering Medewerker

15 Beleid en implementatie 1.Veilig werkklimaat: eindverantwoordelijkheid 2.Zorgbeleid / veiligheidsbeleid 3.Aandachtsfunctionaris 4.Scholingsplan 5.Werkprocessen 6.Zorgstructuur 7.Deskundigheid intern en extern 8.Evaluatie 9.Bekendheid geven 10.Ondersteunen

16 Implementatie en uitvoering 1.Vraagbaak 2.Expertise signalen en stappen 3.Taakverdeling 4.Werkprocessen 5.Zorgstructuur 6.Samenwerking 7.Coördinatie gezin/kind 8.Veiligheid 9.AMK en ASHG 10.Privacy, dossiervorming, verslaglegging

17 Uitvoering 1.Signaleren 2.Overleg 3.Afspraken en acties uitvoeren 4.Resultaten terugkoppelen

18 Vragen of informatie? www.friesemeldcode.nl (vanaf 1 februari)www.friesemeldcode.nl (vanaf 1 februari) info@friesemelcode.nl Tijdelijke Helpdesk meldcode: Marion Dral, mdral@partoer.nlmdral@partoer.nl Frances Visser, fvisser@partoer.nlfvisser@partoer.nl


Download ppt "Werken met de Friese meldcode. Kader Omvang en vormen Doel en sectoren Meldrecht en meldplicht Verplichting Meldcode Protocol? Meldcode? Vormgeving en."

Verwante presentaties


Ads door Google