De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geweld in opvoeding en relaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geweld in opvoeding en relaties"— Transcript van de presentatie:

1 Geweld in opvoeding en relaties
Myra ter Meulen 11 September 2013 HVA Fysiotherapie

2 Deze kijkt met ons mee

3 Les Inhoud Aard en omvang van kindermishandeling en huiselijk geweld.
Sociale Kaart Inhoud en hantering van meldcode en protocollen voor fysiotherapeuten.

4 Vormen huiselijk geweld
(ex)partnergeweld/relatiegeweld kindermishandeling ouderenmishandeling eergerelateerd geweld achterlating/huwelijksdwang Jeugdprostitutie geweld tegen een ongeboren kind door verslaving

5 Vormen van kindermishandeling
Emotionele/affectieve verwaarlozing(waaronder getuige zijn van huiselijk geweld) 26,7% Psychische mishandeling 11,8% Lichamelijke mishandeling 17,7% Lichamelijke verwaarlozing ,4% Seksueel misbruik ,4% Overig ,8% Meisjesbesnijdenis

6 119.000 slachtoffers per jaar (0-18 jaar) (1:30)
Leiden TNO 2010 slachtoffers per jaar (0-18 jaar) (1:30) 99 per middelbare scholieren gaven aan in 2010 mishandeld te zijn (1:10) Dit cijfer is gebaseerd op gevallen van kindermishandeling gerapporteerd door meer dan beroepskrachten die met kinderen te maken hebben in allerlei sectoren zoals onderwijs, juridische en sociaalmedische zorg, in combinatie met het aantal gemelde kinderen bij de Advies-en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Ook rapporteerden bijna middelbare scholieren over mishandeling. Ongeveer 99 per middelbare scholieren gaven aan in 2010 te zijn mishandeld, hetzelfde aantal als vijf jaar geleden. De toegenomen aandacht voor kindermishandeling in de afgelopen jaren heeft geleid tot een toename in het aantal meldingen, maar nog niet tot een merkbare daling in het aantal slachtoffers. In 2010 is de tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010) uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leiden en TNO, in opdracht van het ministerie van VWS. De eerste prevalentiestudie werd gedaan in De studie is op 30 september aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS). Net als in 2005 zijn er in 2010 twee onderzoeken uitgevoerd, één naar meldingen door beroepskrachten en bij het AMK, en één onder scholieren. VERGELIJKING TUSSEN 2005 EN 2010 Sinds 2005 is het aantal meldingen van mishandeling gestegen. Bij de AMK’s steeg het aantal meldingen van 3,8 naar 6,4 per kinderen. De schattingen op basis van meldingen door beroepskrachten stegen van 24,1 tot 27,4 per kinderen. Vooral onderwijs-en emotionele verwaarlozing zijn toegenomen. Ook getuige zijn van geweld in het gezin werd vaker gemeld. Verder rapporteerden bijna middelbare scholieren over hun eigen ervaringen met mishandeling. Ongeveer 99 per middelbare scholieren gaven aan in 2010 te zijn mishandeld, hetzelfde aantal als vijf jaar geleden. 6 6

7

8 Verwaarlozing Blauwe plekken op de ziel
Affectieve en pedagogische verwaarlozing bijna 40% van de AMK meldingen Valkuil: Ouders die het goed bedoelen en hun best doen

9 Advies vragen en of Melden Huiselijk geweld/kindermishandeling
Advies vragen kan altijd zonder naam van cliënt te noemen!!!! BJZ/AMK /AMHK  Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld  Meldpunt ouderenmishandeling   Politie bij acute onveiligheid 112 Politie in andere gevallen: 

10 Cijfers ouderenmishandeling
280 op elke ouderen lichte tot ernstiger vormen van ouderenmishandeling (1:18) 104 financieel misbruik en 50 verwaarlozing; 210 vrouwen en 70 mannen tussen de 80 en 85 jaar; 101 wonen alleen en 179 in gezinsverband. 10 van de 100 ouderen met dementie krijgen te maken met fysiek geweld en 30 met verbaal geweld. Deze cijfers gaan niet over ouderen in tehuizen

11 Signalen bij ouderen De oudere zelf of een verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulpverlener De oudere maakt een depressieve, angstige indruk De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd Er verdwijnen spullen en geld van de oudere De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden Er is een toenemend aantal schuldeisers De koelkast is (altijd) leeg

12 Leeftijd ouderenmishandeling
50 – 59 4% 60 – % 65 – % 20% 25% 28% 70 – % 35% 31% 39% 37% 80 – % 48% 41% 27% 30% 90-plus 7% 6% 8% 8% 5%

13 Bronnen Comijs, H.C. Elder mistreatment. Prevalence, Risk Indicators and Consequences, Amsterdam: Vrije Universiteit, 1999 / Pot, A.M., R. van Dyck en anderen, Verbal and physical aggression against demented elderly by informal caregivers in The Netherlands, In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1996

14 Beperkt weerbaar onderzoek vws
vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen zonder beperking. het seksueel geweld ernstiger, plegers meestal bekenden van het slachtoffer. 61% van de vrouwen en 23% van de mannen met een verstandelijke beperking heeft een vorm van seksueel geweld meegemaakt, variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot verkrachting. vrouwen met een lichamelijke beperking 35% mannen 15%. In jeugd afgespeeld, met name bij mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Ook mannen met een lichamelijke of visuele beperking bleken met name op jonge leeftijd vaker seksueel geweld te hebben meegemaakt dan mannen zonder beperking.

15 The Adverse Childhood Experiences Study
The Effects of Adverse Childhood Experiences on Adult Health and Well Being V.J. Felitti, R.F.Anda V.C. Felitti, R.M. Anda K. Kendall – Tackett B. Perry, “de jongen die opgroeide als een hond”

16 Dit laat zien hoe slechte ervaringen in de jeugd van invloed zijn op de rest van je leven.
Traumatische gebeurtenissen, mishandeling en verwaarlozing, Zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van de hersens. Daardoor functioneer je op sociaal, emotioneel en cognitief niveau niet goed Ga je risicovol gedrag vertonen: voorbeelden, meisjes en loverboys, te dikke kinderen, roken drinken en drugsgebruik en agressief gedrag, Door dit gedrag ontwikkel je ziektes , psychiatrische stoornissen, krijg je beperkingen en grote sociale problemen.Je gaat er uiteindelijk ook eerder dood van. 16

17 Recente studie Nederland (3)
Schatting ‘zorgconsumptie’ / ‘burden of disease’ in Nederland als gevolg van negatieve jeugdervaringen. Risicovol gedrag en/of ziektebeelden in Nederland: Van het totaal aantal mensen dat lijdt aan depressiviteit (6%) heeft 51% minimaal 2 ACE’s meegemaakt (28% ACE-score ≥4) En andersom: 16% van de mensen met een ACE score van ≥4 lijdt aan depressiviteit ten opzichte van gemiddeld 6% Van het totaal aantal mensen met een alcoholprobleem (11%) heeft 57% minimaal 2 ACE’s meegemaakt (30% ACE-score ≥4) En andersom: 29% van de mensen met een ACE score van ≥4 heeft alcoholproblemen ten opzichte van gemiddeld 11%

18 Recente studie Nederland (4)
Risicovol gedrag en/of ziektebeelden in Nederland: Van het totaal aantal mensen met obesitas (12%) heeft 33% minimaal 2 ACE’s meegemaakt En andersom: 16% van de mensen met een ACE-score ≥4 lijdt aan obesitas ten opzichte van 12% gemiddeld Van het totaal aantal mensen met COPD (2%) heeft 45% minimaal 2 ACE’s meegemaakt En andersom: 5% van de mensen met een ACE-score ≥4 lijdt aan COPD ten opzichte van 2% gemiddeld Van het totaal aantal mensen met diabetes (4%) heeft 32% minimaal 2 ACE’s meegemaakt En andersom: 6% van de mensen met een ACE-score ≥4 lijdt aan diabetes ten opzichte van 4% gemiddeld

19 Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Niets doen is geen optie / Kom in actie Signaleren Overleggen Bespreken Wegen en bij twijfel advies vragen Beslissen, hulp of melden Ouderprotocol verplicht in werking ziekenhuizen Kindcheck verplicht bij hulpverleners

20 films Miep: http://stukonline.com/geen-categorie/stukvideo-miep
Zoë: CatherineKeyl 

21 informatief Bruce Perry: de jongen die opgroeide als een hond
de vakgroep voor aandachtsfunctionarissen voor factsheets


Download ppt "Geweld in opvoeding en relaties"

Verwante presentaties


Ads door Google