De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loth van Veen Annemieke Offerman Joris Borgdorff

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loth van Veen Annemieke Offerman Joris Borgdorff"— Transcript van de presentatie:

1 Loth van Veen Annemieke Offerman Joris Borgdorff
Startreview UniC Loth van Veen Annemieke Offerman Joris Borgdorff Startreview UniC

2 Inhoud Ambitie en inbedding van het onderzoek Theoretische verdieping
Methode en planning Context Inhoud Startreview UniC

3 Ambitie en inbedding van het onderzoek
Praktijkprobleem: Uit onderzoek van Y. Sol en K. Stokking (IVLOS, 2009) blijkt dat Docenten meer aandacht zouden moeten geven aan wat enigszins onder wordt belicht, eisen bij aanpak en resultaat Docenten de leerlingen meer zelf aan het woord laten (dit biedt de docent meer inzicht in het denkproces van de leerling) Als schoolteam gezamenlijk een visie op feedback ontwikkelen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ambitie en inbedding van het onderzoek Startreview UniC

4 Betrokkenheid van onderzoekers:
Wij zien feedback als onderdeel van voortgezette interactie en coaching maar ervaren een te smal repertoire aan mogelijkheden Individuele docent Breder repertoire aan feedbackmogelijkheden Onderzoeksteam Wij willen leren participeren in een groter onderzoeksverband (COLUU, HU, UniC) Wij willen leren over het professionaliseren van docenten UniC Feedback is onmisbaar bij het stimuleren en begeleiden van leerprocessen van leerlingen, het professionaliseren van docenten op dit terrein verbeterd zodoende de kwaliteit van onderwijs Startreview UniC

5 Draagvlak en overleg Er heeft overleg plaats gevonden met de volgende betrokken partijen: Jan van Tartwijk en Jan Vermunt (COLUU) Paul van der Zande en Larike Bronckhorst (COLUU) COLUU-studenten (PGO) Dave Drossaert (rector UniC) Startreview UniC

6 Theoretische verdieping
Scholing Renske de Kleijn (COLUU) Workshop Yvette Sol (COLUU) Sol, Y. & Stokking, K. (2009). Mondelinge feedback bij zelfstandig werken. Utrecht: Universiteit Utrecht. Voerman, L. & Bos, W. Goed zo is onvoldoende… wat wel. Universiteit van Utrecht Voerman, L. & Faber, F. Goed zo is onvoldoende. Universiteit van Utrecht Voerman, L. & Faber, F. Didactisch coachen en de meerwaarde voor de school. Universiteit van Utrecht Theoretische verdieping Startreview UniC

7 Methode en Planning Onderzoeksvraag S3O: Onderzoeksvraag UniC:
Wat zijn de effecten van de verschillende interventies gericht op het stimuleren van professioneel leren van docenten met betrekking tot feedback, en hoe kunnen die effecten worden verklaard en geoptimaliseerd? Onderzoeksvraag UniC: Hoe leren docenten van UniC van een leergang over het geven van feedback die werkt? Methode en Planning Startreview UniC

8 Korte omschrijving interventie
Op UniC zetten we een leergang op over feedback 10 bijeenkomsten In het cursusjaar 2012/2013 Werkvormen: Intervisie Video-interactie begeleiding Hoorcolleges van externe experts Training door externe experts Lesbezoeken Korte omschrijving interventie Startreview UniC

9 Onderzoeksinstrumenten
Momenteel onderwerp van gesprek, discussie en oriëntatie Op dit moment worden drie instrumenten nader onderzocht door de studenten die participeren in ons onderzoek: Observatie in de klas Interview met docenten Enquêtes Onderzoeksinstrumenten Startreview UniC

10 Globale Planning Juni 2012: Presentatie Leergang
Juni 2012: Intake met 6 á 8 kandidaten Augustus 2012: Definitief programma leergang September 2012: Eerste bijeenkomst Sept-april: Dataverzameling door onderzoekers April 2013: Afronding leergang April- Mei 2013: Data-analyse en verslaglegging Mei 2013: Uitreiking Certificaten Globale Planning Startreview UniC

11 Context CF: Paul van der Zande (COLUU) CF: Larike Bronckhorst (COLUU)
Participanten: Onderzoekers: Loth van Veen, Annemieke Offerman en Joris Borgdorff Studenten: Jesse Poiesz, Anna Brouwer, Eva Meylink, Susanne Jansen, Annette Willigenburg, Jacobien Schouten Facilitering participanten Docentonderzoekers: 107 uur Studenten: 112 uur Context Startreview UniC


Download ppt "Loth van Veen Annemieke Offerman Joris Borgdorff"

Verwante presentaties


Ads door Google