De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Managementrapportages m.b.v. METIS Jules van Rooij (AZIS) Overzicht presentatie: Belangrijkste rapportages OZ-informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Managementrapportages m.b.v. METIS Jules van Rooij (AZIS) Overzicht presentatie: Belangrijkste rapportages OZ-informatie."— Transcript van de presentatie:

1 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Managementrapportages m.b.v. METIS Jules van Rooij (AZIS) Overzicht presentatie: Belangrijkste rapportages OZ-informatie Voorbeelden: SEP, KUOZ, Jaarverslag RUG Organisatorische Eenheden en OZ-programma’s Output categorieën Input: personeel (OZ-inzet) en geld Oude vs. gewenste praktijk

2 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Belangrijkste rapportages OZ-informatie Zelfstudierapport volgens SEP (elke 3 jaar) KUOZ rapportage VSNU (jaarlijks) Jaarverslag RUG Facultair jaarverslag Jaarverslag OZ-Instituut en/of -School

3 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen SEP rapportages Part A: Institute level 1. Research staff (vulling METIS vanuit Peoplesoft ?) 2. Funding (niet uit METIS) 3. Aggregated results (METIS) Part B: Programme level 4. Research staff (vulling METIS vanuit Peoplesoft ?) 5. Funding (niet uit METIS) 6. Results: numbers(METIS) 7. Results: full list (METIS) Tabellen:

4 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen SEP Table 1 Research staff at institutional level (in full time equivalents*) Institutional level Year -5Year -4Year -3Year –2Year -1Year now Tenured staff000000 Non-tenured staff000000 PhD students000000 Total research staff000000 Supporting staff000000 Total staff000000 Programme 1 Tenured staff000000 Non-tenured staff000000 PhD students000000 (sub) Total 000000 Programme 2 etc. *All fulltime equivalents in this table represent the actual fraction of the fte available for research, i.e. appointment times agreed research fraction)

5 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen SEP Table 4 Research staff at programme level (in full time equivalents) Name and present title Year -5year -4year -3year –2Year -1year now Full professors name 1000000 …….. Associoate professors name 1000000 …….. Assistant professors name 1000000 …….. Other tenured research staff name 1000000 …….. Total tenured 000000 Non tenured staff name 1000000 …….. PhD students name 1000000 …….. Total non tenured000000 Total research staff000000

6 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen SEP Table 3 / Table 6 Aggregated results of the Institute / Programme results (numbers) Year -5Year -4Year -3Year –2Year -1Year nowTotal 1 Academic publications a. refereed jrnls.######sum b. other jrnls. ######sum c. book chapters ######sum Total sumsumsumsumsumsumsum 2 Monographs ######sum 3 PhD theses ######sum 4 Professional publications and products ######sum

7 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen SEP Table 7 Programme results: full outcome list Year - 5 Academic publications In refereed journals Author(s)TitleJournalVol.-pp.year In other journals Author(s)TitleJournalVol.-pp.year Book chapters Author(s)TitleBookVol.-pp.year Monographs Author(s)TitleBookVol.-pp.year PhD theses Author(s)TitleBookVol.-pp.year Professional publications and products Author(s)TitleBookVol.-pp.year Other results Patents (title, status, year) Awards (name, year) Prizes Other outcomes and results Year - 4 etc.

8 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen SEP Table 2: niet uit METIS, noch uit BAAN ? Funding and expenditure at institutional level Institutional level Funding (€): Year -5Year -4Year -3Year –2Year -1Year now Direct funding000000 Research funds000000 Contracts000000 Other000000 Total000000 Expenditure (€):Year -5Year -4Year -3Year –2Year -1Year now Personnel costs000000 Other costs000000 Total000000 Research programme level Funding (%):Year -5Year -4Year -3Year –2Year -1Year now Programme nr. 1%%%1%%% 2%%%2%%%...... %%% Total100%100%100%100% 100%100%

9 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen KUOZ rapportage Per HOOP (deel)gebied: OZ inzet (fte’s, incl. AIO’s, excl. Bursalen): –WP1 –WP2 –WP3 OZ output: –Dissertaties (DIV, DEV, DEP) –A/OIO-promoties –Wetenschappelijke publicaties –Vakpublicaties I) OZ in- en output (per kalenderjaar):

10 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen KUOZ rapportage Per HOOP gebied: Nieuw ingestroomde promovendi (aantallen; nieuw cohort = jaar van instroom): –AIO’s (v.a. 2004: schaal-10 promovendi) –Bursalen Nieuwe uitstroom in kalenderjaar (aantallen; per cohort ~ ‘duurklasse’), onderscheid gepromoveerd vs. gestaakt : –AIO’ s (v.a. 2004: schaal-10 promovendi) –Bursalen II) Promotierendement (per cohort, elk kalenderjaar geactualiseerd):

11 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen KUOZ rapportage Conversie RUG OZ organisatie naar HOOP-indeling: HOOPRUG GebiedDeelgebiedFaculteitOZ-instituut T&CGodgFGGCRS WijsbFWBGRIPh WLetFLettICOG, CLCG, GIA NatuWiInFWNIWI NaStFWN, KVIMSC, Kapteyn, CTN, CBN; KVI SchkFWNStratingh, GBB, MSC, IVEM FarmFWN GRIP BiolFWNCEES, GBB, CBN TechnTWIn, ScTe, TeNaFWNIWI, MSC, Stratingh

12 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen KUOZ rapportage Conversie RUG OZ organisatie naar HOOP-indeling: HOOPRUG GebiedDeelgebiedFaculteitOZ-instituut GezoGenk, TnhkFMWGUIDE, BCN, NCG, BMSA EconEconFEWSOM BdkdFBKSOM RechRechFRGCRBS G&MPsychPPSWHeymans PeanPPSWGION SowePPSWGCS OsocPPSWKI, Bew.Wet. GeogFRWURSI

13 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Jaarverslag RUG Totaal faculteit en cijfers per OZ-instituut of –centrum (indien van toepassing): OZ inzet (fte’s, incl. AIO’s, excl. Bursalen): –WP1 (waarvan AIO’s) –WP2 (waarvan AIO’s) –WP3 (waarvan AIO’s) OZ output: –Dissertaties (DIV, DEV, DEP) –A/OIO-promoties –Wetenschappelijke publicaties –Vakpublicaties –Octrooien I) OZ in- en output (per kalenderjaar):

14 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Jaarverslag RUG Instroom verslagjaar, onderverdeeld naar (aantallen): –type overeenkoomst (AIO, schaal-10 promovendus, UE-bursaal, AGIKO, MD/PhD, WP, extern) –Man vs. vrouw –regio van herkomst (NL, EU, O-Eur, Azië, Afr, N-Am, Z-Am, Ocean Uitstroom verslagjaar, onderverdeeld naar (aantallen): –type overeenkoomst (AIO, schaal-10 promovendus, UE-bursaal, AGIKO, WP, extern) –Man vs. vrouw II) Jaarcijfers promovendi (per OZ -School en/of –Instituut en/of -Centrum):

15 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Jaarverslag RUG Uitstroom AIO’s en UE-bursalen verslagjaar, onderverdeeld naar (aantallen): –gepromoveerd vs. voortijdig gestaakt vs. overeenkomst verstreken –man vs. vrouw –DIV, DEV, DEP II) Jaarcijfers promovendi (per OZ -School en/of –Instituut en/of -Centrum):

16 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Jaarverslag RUG III) Cohort analyse AIO’s + UE-bursalen per OZ -School en cohort: Instroom, onderverdeeld naar (aantallen): –% man / vrouw –% buitenlanders Uitstroom, onderverdeeld naar (aantallen): –% voortijdig gestaakt in jaar 1, 2 en >2 – % gepromoveerd binnen 4, 5 en 6 jaar en na > 6 jaar Gemiddelde promotieduur

17 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Organisatorische Eenheden en OZ-programma’s FaculteitOZ-institutenLrstl.grp’enOZ-progr’s FGGCRS3?3 FWBGRIPh3?3 FLettICOG?? CLCG?7 GIA?? FWNIWI 11?11 Kapteyn 2?2 Stratingh, MSC, CTN, CIOca. 23 8+13+1+1 GBB, CEES, CBN, IVEMca. 29 12+9+7+1 KVIKVI7?7

18 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Organisatorische Eenheden en OZ-programma’s FaculteitOZ-institutenLrstl.grp’enOZ-progr’s FMWGUIDE, BCN, NCG, BMSA?6+2+1+1 FEWSOM?3 FBKSOM?3 FRGCRBS?12 PPSWHeymans, GION, GCS,?8+5+1 KI, Bew.Wet.?? FRWURSI?3

19 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Output categorieën SEPKUOZOZIS Kwalificaties Academic publicationsWet. publicatiesWet. publicaties a. refereed IncRef b. other jrnls. ExRef c. book chapters Monographs PhD thesesDIV, DEV, (DEP)DIV, DEV, (DEP) Professional publications VakpublicatiesVakpublicaties and products Populariserende publicaties OZIS extra: Publicatiesoorten Abstarct, Annotatie, Boek, Boekdeel, DIV, DEP, DEP, Extern rapport, Octrooi, Tijdschriftartikel, Artikel in proceedings Publicatiestatus Aangeboden, Bestudeerd door editors, Verschenen, Zal geplaatst worden

20 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Input: personeel (OZ-inzet) vs. geld Personeel Uit Peoplesoft: - personalia - datum in en uit dienst - omvang aanstelling - functie categorie: wel WP-rangen, nog niet OBP met OZ-taak (b.v. analisten) ? - organisatie-onderdeel: faculteit, OZ-Instituut (?), leerstoelgroep (?) (Nog) niet in Peoplesoft: - OZ-inzet: per individu afgesproken of genormeerd ? (FWN: Vaste staf 40%, Directeur: 20%, Postdoc: 90%, AIO: 75%, Bursaal: 85%) - OZ-programma’s: niet aan persoon maar aan publicaties gehangen: moet dus in METIS (handmatig) gebeuren en geautoriseerd worden Geld:Baan maakt geen onderscheid GS2 – GS3 METIS niet toegerust voor financiële cijfers

21 METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Oude vs. gewenste praktijk Tot nu toe:Gewenst: sterk verschillende organisatie RUG-brede transparantie invoer per facuilteit invoerpiek in volgend voorjaar systeem continu up to date veel handmatige invoermaximaal gebruik reeds beschikbare digitale bestanden invoer pas na verschijnen publicatieinvoer zodra geaccepteerd (?) lage bestuurlijke prioriteit reductie administratieve belasting WP + OZ-management systeem niet accountant-proof op termijn 100% betrouwbaar................... SUGGESTIES ?


Download ppt "METIS © Universiteitsbibliotheek Groningen Managementrapportages m.b.v. METIS Jules van Rooij (AZIS) Overzicht presentatie: Belangrijkste rapportages OZ-informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google