De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business Intelligence & de Universiteit Twente DAIR-seminar 7 en 8 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business Intelligence & de Universiteit Twente DAIR-seminar 7 en 8 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Business Intelligence & de Universiteit Twente DAIR-seminar 7 en 8 november 2007

2 Historie UT, Prestatie Indicatoren en BI 1995 ontwikkeling BIF 1997 1 e notitie Institutional Research 1998 invoering PI’s 2000 herdefinitie PI’s 2004 herdefinitie PI’s, ontwikkeling MISUT 2005 herdefinitie PI’s 2006 herdefinitie PI’s 2007 ‘quick audit’ MISUT

3 1998 Invoering P.I.’s Domein Onderwijs: 21 kengetallen Domein Onderzoek: 8 kengetallen Domein Financiën: 5 kengetallen Domein Personeel: 8 kengetallen Voornemen tot ontsluiting dmv Business Objects Gericht op monitoring Totaal: 42

4 2000 Herdefinitie P.I.’s (werkgroep IR) Domein Onderwijs: 20 kengetallen Domein Onderzoek: 15 kengetallen Domein Financiën: 12 kengetallen Domein Personeel: 21 kengetallen Bekostiging: 10 kengetallen Voornemen tot ontsluiting dmv Business Objects Gericht op monitoring Totaal: 78

5 2004 Herdefinitie P.I.’s (stuurgroep F&Iv) Domein Onderwijs: 16 kengetallen Domein Onderzoek: 15 kengetallen Domein Valorisatie: 11 kengetallen Domein Financiën: 8 kengetallen Domein Personeel: 5 kengetallen Voornemen tot ontsluiting dmv Business Objects Gericht op sturing (??) Hiernaast Kengetallen Internationalisering: 13 kengetallen Totaal: 55

6 Prestatie indicatoren/Kengetallen UT X 32 Er was eens:

7 Kritieke SuccesFactoren UT Uitstekende Academische Kwaliteit Gestage Groei Groeiende Internatio- nalisering Gezonde Bedrijfs- voering Ondernemen en samenwerken xx xxx xxx x x Financieel Perspectief Innovatie Perspectief Klant Perspectief Intern Proces Perspectief

8 Prestatie Indicatoren Faculteit Uitstekende Academische Kwaliteit Gestage Groei Groeiende Internatio- nalisering Gezonde Bedrijfs- voering Ondernemen en samenwerken Onderwijs Opleidingen met te laag rendement Gemiddelde groei instroom over 3 jaar Percentage buitenlandse studenten Student-staf ratio Onderzoek Aantal promoties per oz-fte Aantal top- publicaties per oz-fte Percentage buitenlandse AIO’s Valorisatie Aantal Spin-off bedrijven Aantal samen- werkings- verbanden in regio Personeel Percentage vrouwelijke UHd en Hgl Percentage buitenlands WP Percentage horizontale en verticale mobiliteit Financiën Totale baten minus totale lasten Afwijking tussen jaar- rekening en begroting Verhouding 2e en 3e geld- stroom tov 1 e geldstroom

9 Prestatie Indicatoren Instituut Uitstekende Academische Kwaliteit Gestage Groei Groeiende Internatio- nalisering Gezonde Bedrijfs- voering Ondernemen en samenwerken Onderwijs Aantal promoties per oz-fte Groei instroom promovendi over 3 jaar Percentage promovendi dat binnen 1 en na 2 jaar uitvalt Onderzoek Aantal top- publicaties per oz-fte Percentage buitenlandse AIO’s Aantal samen- werkings- verbanden in regio Valorisatie Percentage benutte octrooi- aanvragen Aantal Spin-off bedrijven Percentage gehonoreerde octrooi- aanvragen Aantal octrooi- aanvragen Personeel Percentage buitenlands WP Financiën Totale baten minus totale lasten Afwijking tussen jaar- rekening en begroting

10 Samenhang CvB UMT Decaan, WD, Opleidingsdirecteur, Dienstdirecteur, Controller, … Onderwijscoördinator, P&O adviseur, Onderzoeks- medewerker, … BOZ, secretaresse, … Cijferlijsten, Publicatielijst medewerker, … Kengetallen Publicatieoverzichten per leerstoel, Budgetrapportages, Studiesnelheden per cohort, … Prestatie indicatoren Verticale consistentie

11 Data warehouse MISUT Oracle HR ISIS Oracle Financ. Planon METIS FASIT Met dank aan: UCSC Data Warehouse MISUT Data Warehouse Personeel Financieel Onderwijs Onderzoek Valorisatie Faciliteiten Management Standaard- en, ‘Ad Hoc’-rapportages

12 Standaardrapporten (vooraanmeldingen)

13

14 Standaardrapporten (inschrijvingen)

15 Standaardrapporten (vooraanmeldingen)

16 Problemen MISUT - -Zeer lange doorlooptijden - -Voortdurende overschrijding deadlines - -‘Ad-hoc’-rapportages problematisch - -Nauwelijks documentatie - -Verschillen tussen client-server en webapplicatie - -Onverklaarbare problemen

17 ‘Quick audit’ - -Projectmanagement is onvoldoende ontwikkeld - -Projectstructuur onduidelijk - -Ontwerp te domeinspecifiek - -Onvoldoende toegesneden op de eindgebruiker - -Geen standaard ontwerp- en ontwikkelmethode - -Onvoldoende kennis van datawarehouse modellering binnen ICT-afdeling - -ETL onvoldoende ontwikkeld

18 Hoe verder? Externe inhuur t.a.v. – –Projectmanagement – –Datawarehousing kennis; gericht op coaching/training Projectstructuur opnieuw neerzetten Korte ontwikkelcycli Eenduidige stabiele ontwikkelomgeving creëren Ontwerptraject in voldoende mate formaliseren Datawarehouse architect aanstellen ETL-tools inzetten Escalatiepaden benoemen


Download ppt "Business Intelligence & de Universiteit Twente DAIR-seminar 7 en 8 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google