De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groeien in rendement VAB regiobijeenkomsten oktober 2012 Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groeien in rendement VAB regiobijeenkomsten oktober 2012 Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research."— Transcript van de presentatie:

1 Groeien in rendement VAB regiobijeenkomsten oktober 2012 Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research

2 Inhoud 1.Introductie Groei in NL en gevolgen voor concurrentiepositie binnen EU 2.Kritische succesfactoren voor groei 3.Toelichting op ontwikkelde hulpmiddelen 4.Werken met nieuwe kengetallen voor beoordelen investeringen 5.Gevolgen resultaten voor advisering: proces en inhoud 6.Discussie en stellingen

3 Groei van melkveebedrijven 2001-2010 • 20% krimpt • 40% groeit 0-25% • 40% groeit >25%

4 Hoe snel groeien de bedrijven? Groei van het gemiddelde: Groei van overgebleven bedrijven: Omvang alle bedrijven jaarbedrijvenmelk/bedrijf 200029.466377.568 201019.805597.255 Groei %+60% Omvang overgebleven bedrijven jaarbedrijvenmelk/bedrijf 200019.805477.804 201019.805597.255 Groei %+25%

5 Investeringen en schuld EU 2004-2007 Bron: FADN, bedrijven 100-400 mk

6 Ontwikkeling melkproductie en kasstroom van sterke groeiers van 2000 tot 2007 Sterke groeiers: • Melkproductie >200.000 kg • Groei van > 20% in 2000- 2007 • In laatste 2 jaar <25% van totale groei • Bron: FADN Algemeen in West- EU: • Melkprod. +50% • Kasstroom +40%

7 Verandering in kritieke melkprijs door groei (sterke groeiers EU) MiSuMeSu kritieke melkprijs 00-03 kritieke melkprijs 04-07 verschil kritieke melkprijs 00-03 kritieke melkprijs 04-07 verschil Nederland 3236+43431-2 Duitsland 2729+23229-3 Frankrijk 3237+43329-4 Verenigd Koninkrijk 2225+32423 Ierland 2729+22825-3

8 Conclusies groei t.o.v. EU  Groei in % komt overeen met D, F, VK en IRL  Hogere % groei in DK, I en MOE-landen  Investeringen/kg melk NL: 2 à 3 keer hoger dan rest EU: quotum, grond en gebouwen oorzaak  Hoge schuld per kg melk in NL (€ 1,25) en DK (€ 1,72) op bedrijven 100-400 mk  Inkomen en kasstroom NL groeiers vergelijkbaar met omringende landen  Als gevolg van hogere aflossingen wel hogere kritieke melkprijs

9 Specificatie investeringen MiSu enMeSu MiSuMeSu Signi- ficant Melkproductie 2009 (kg)1,1 miljn1,2 miljn toename t.o.v. 2002 (kg)330.000310.000 totale investeringen 2002-2009 (€)1.260.0001.060.000 Idem per kg groei3,753,38 w.v. melkquotum1,251,34 grond 0,690,14 ** gebouwen1,201,28 machines/installaties0,590,61 Bron: 2 groepen van 8 MiSu en 8 Mesu, investeringen over periode 2002-2009, min. 25% groei

10 Samenvatting bedrijfseconomische kengetallen MiSu MeSu 02/0308/09 Mutatie A 02/0308/09 Mutatie B Ver- schil B-A Totaal opbrengsten39,939,6-0,437,839,71,92,3 Totaal directe kosten10,913,52,610,812,21,5-1,1 Saldo29,026,1-3,027,027,40,43,4 Bewerkingskosten6,17,81,67,87,5-0,3-1,9 Financiële lasten4,55,81,36,15,9-0,3-1,5 Totaal indirecte kosten26,926,7-0,229,425,7-3,7-3,5 Winst/verlies2,2-0,6-2,8-2,41,74,16,9 Afschrijvingen11,68,3-3,310,19,2-0,82,4 Kasstroom13,87,7-6,07,710,93,29,3 Reserveringscapaciteit10,74,4-6,25,26,91,88,0 Normatieve aflossingen4,24,70,65,75,1-0,5-1,1 Vervangingsinvest.1,81,7-0,11,82,00,20,3 Marge3,8-1,0-4,8-1,30,72,06,8 Aanvullende financiële kengetallen Totale schuld8471.3635161.2271.506279-237 Schuld per kg melk1,051,180,131,411,29-0,12-0,26 Extra schuld per extra kg melk 1,65 0,86 -0,79 Bron: 2 groepen van 8 MiSu en 8 MeSu

11 Kenmerken MeSu: financieel en technisch 1.Vrijwel alle kosten lager. Grootste plus bij: 1. Lagere bewerkingskosten per kg melk 2. Lagere rente per kg melk 3. Hogere aflossingen per kg melk 2.Hogere veekosten per kg melk 3.Groeiplan leidt tot lagere schuld per kg melk, i.p.v. hogere bij MiSu 4.Extra schuld per extra kg melk lager 5.Ongunstige startpositie “dwingt” tot rendabel groeiplan 6.Minder goede technische kengetallen: ● Melk per koe en vruchtbaarheid lager ● Krachtvoerverbruik per koe hoger

12 Kenmerken ondernemers: competenties, houding en gedrag MiSu  Meerdere doelen bij groei  Veel aandacht voor gezin/vrije tijd  Liever uitbesteden bij groei  Meer gebruik van adviseurs en externe info  Belangstelling voor personeelsmanagement  Verdiept zich meer in plan  Eigen kwaliteiten tonen aan anderen  Verantwoordelijkheid willen hebben  Kansen voor opvolger vergroten  Communicatie met omgeving  Meer zelfkritiek MeSu  Veel focus op economie en arbeidsefficiëntie  Harde werker, hoog melk/VAK  Liever zelf doen bij groei  Liever geen personeel  Beperkt gebruik van adviseurs  Minder behoefte aan externe info  Minder zelfreflectie  Vaker tweede ondernemer betrokken bij besluitvorming

13 Redenen voor groei

14 Waardering investeringskengetallen

15

16 Aanbevelingen voor succesvolle groei 1.Ken uzelf en uw groeidoelen 2.Zorg voor focus op economie en arbeidsefficiëntie: interne rentevoet en kg melk/VAK 3.Breng vooraf gevolgen investering in beeld: rentabiliteit en haalbaarheid komende 5 jaar 4.Maak afwegingen rond automatisering, uitbesteden, personeel + bijbehorend financieel resultaat 5.Kies bewust adviseur: aanvullende competenties, ideeën, netwerk, rekenmethoden 6.Resultaat: groeiplan met min. + 2 cent kasstroom per kg melk na groei

17 De vragen aan melkveehouders 1.Bent u technisch of financieel directeur? 2.Wie zorgt voor focus op financiën bij groei? Ondernemer/partner/adviseur? 3.Wat is de interne rentevoet van het plan? 4.Hoe is liquiditeitsverloop komende 5 jaar? 5.Keuzes rond automatisering, uitbesteden, personeel op grond van doorgerekende effecten? 6.Wat is de meest geschikte adviseur: aanvullende competenties, ideeën, netwerk, rekenmethoden?

18 Ontwikkelde hulpmiddelen  Groepsbijeenkomsten: ● Powerpointpresentatie: belangrijkste resultaten  Opwarmer bij groepsbijeenkomst of keukentafelgesprek: ● Test succesvolle groeier ● Invulformulier ● Video Succesvol groeien  Achtergrondinfo ● 3 rapporten ● Brochure artikelen Veeteelt  Rekentool: Investeringswijzer, met o.a. nieuwe kengetallen  Mist er nog wat? Alles staat op verantwoordeveehouderij.nl

19

20

21

22

23 Netto Contante Waarde

24 Terugverdientijd

25 Interne rentevoet (IR)

26

27 Rol van en waardering voor adviseurs Rol van adviseurs  Beperkter bij MeSu  Meer adviseurs en intensiever bij MiSu  MiSu verzamelen meer info bij alle bronnen  Sterkere toename advieswerk na groei bij MiSu Oorzaak  MiSu meer behoefte aan nadenken en reflectie  MiSu sterker gericht op andere personen Waardering voor adviseurs Geen verschil tussen MeSu en MiSu: achteraf gezien zelfde adviseurs weer nemen


Download ppt "Groeien in rendement VAB regiobijeenkomsten oktober 2012 Jelle Zijlstra, Wageningen UR Livestock Research."

Verwante presentaties


Ads door Google