De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een wereld van verschil

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een wereld van verschil"— Transcript van de presentatie:

1 Een wereld van verschil
Blok 2

2 De student kan de spreiding van wereld godsdiensten en belangrijke taalgebieden op de wereldkaart beschrijven De student kan de bevolkingsspreiding in Nederland, Europa in de wereld beschrijven en verklaren De student kan ontwikkeling in de bevolking in Nederland, Europa en de wereld beschrijven en verklaren De student kan het proces van groei van steden beschrijven en verklaren De student kan oorzaken en gevolgen van huidige stedelijke problematiek onderscheiden De student kan aan de hand van een kaartbeeld van Nederland en de wereld de belangrijkste economische gebieden aangeven De student kan verschillende soorten grenzen beschrijven De student kan de relatie tussen grenzen en identiteit beschrijven De student kan de doelstellingen en de belangrijkste lid staten van de EU beschrijven

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Engels

12 Frans

13 Spaans

14 Slavische Talen

15 Arabisch

16 Taalgrens

17 Bevolkingsgeografie Begrippen
Bevolkingsdichtheid - natuurlijke bevolkingsgroei Klimaat, reliëf geboortecijfer Ontwikkelingspeil - sterftecijfer Geboorte overschot - sterfte overschot Migratie - gezinshereniging Vestigings en vertrekcijfer - demografische transitie Leeftijdsopbouw - vergrijzing

18 Bevolkingsdichtheid

19

20

21 Belangrijke oorzaken Klimaat Landschap Werkgelegenheid

22 Hoe groeit een bevolking?
Natuurlijke groei Geboortecijfer Het aantal levend geborende per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied Sterftecijfer Het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied Meer kinderen dan stervenden: geboorte overschot Meer overledenen dan kinderen geboren: sterfte overschot Niet natuurlijke groei Immigratie Mensen die het land binnen komen Emigratie Mensen die het land verlaten Push en Pull factoren

23 Bevolkingsgrafieken

24 Nederland CongO Generatie babyboom: wereldwijs blogspot

25 Groene druk en grijze druk
Demografische druk

26

27 Overbevolking? https://www.youtube.com/watch?v=rhpQiVitro0

28 Stad Bepaalde omvang Veel mensen werkzaam in de tertiaire sector
Hoge bevolkingsdichtheid Voorzieningen die belangrijk zijn voor de omgeving

29 Vragen Waarom kunnen mensen in een stad wonen? Waarom groeit een stad?
Omdat er overschot is in de landbouw, de boeren kunnen voor veel meer mensen produceren Waarom groeit een stad? Omdat er mensen naar de stad toe trekken in verband met werk, en er kinderen worden geboren Hoe zie je de groei terug in het landschap? Steden slokken omliggende dorpen op: agglomeraties Wat gebeurt er als mensen niet meer in de stad willen wonen? Suburbanisatie, mensen gaan buiten de stad wonen Hoe zie je dat terug in het landschap? Belangrijke verbindingswegen in het landschap Wat zal de reactie van bedrijven daarop zijn? Bedrijven vestigen zich langs die verbindingswegen Wat gebeurt er dan met het landschap? Stedelijk netwerk ontstaat

30 Industrialisatie

31

32

33 Het groene hart

34

35

36 Problemen in de stad Te weinig draagkrachtige inwoners Woningtekort
Waarom is dat een probleem? Hoe op te lossen? Saneren (het weghalen van hele woningblokken) Renoveren (het opknappen van woningen) Groene ruimtes (aanleggen daarvan) Woningtekort Waarom is dat een probleem Oplossingen: Compacte stad & Vinex locaties Segregatie Wat is dat? Welke oplossingen zijn er?

37 Stadsopbouw 1902 woningwet (regels over de kwaliteit van de woning)
Tussen 1900 en 1930 veel kleine arbeiders woningen gebouwd Na 1945 woning te kort Tussen 1950 en 1970 veel flats Vanaf 1970 vooral eengezinswoningen

38 Segregatie Tegenovergestelde van integratie. Een groep mensen zondert zich af van de rest van de mensen en probeert binnen het eigen gebied bepaalde waarden en normen te handhaven. Maatschappelijke segregatie? Geen contact, niet gebruik maken van dezelfde voorzieningen.

39 Megasteden

40

41 Megasteden Zijn steden met meer dan 10 miljoen inwoners (op dit moment 27 steden in de wereld) Liggen voornamelijk in ontwikkelingslanden met name in Azie Ontzettend veel mensen komen naar de stad toe voor het idee dat daar werk is (urbanisatie, pull en push factoren) In de stad ligt het geboortecijfer hoog Veel problemen: criminaliteit, vervuiling, hoge werkeloosheid, geen scholing


Download ppt "Een wereld van verschil"

Verwante presentaties


Ads door Google