De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kern: Afbouwen van landbouwsubsidies door vrijhandel DAARDOOR kansen/bedreigingen voor de landbouwers in Oostenrijk en NL. In deze paragraaf bekijken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kern: Afbouwen van landbouwsubsidies door vrijhandel DAARDOOR kansen/bedreigingen voor de landbouwers in Oostenrijk en NL. In deze paragraaf bekijken."— Transcript van de presentatie:

1

2 Kern: Afbouwen van landbouwsubsidies door vrijhandel DAARDOOR kansen/bedreigingen voor de landbouwers in Oostenrijk en NL. In deze paragraaf bekijken we verschillende invalshoeken: - Natuurlijke omgeving (= fysische dimensie) - Politiek dimensie - Economische dimensie - Leefbaarheid (=sociale dimensie)

3  De natuurlijke omgeving is van invloed op het bodemgebruik. ◦ Hoogte, reliëf, grondsoort, bodem en klimaat zijn voor landbouw belangrijke gebiedskenmerken. Zonder overheidssteun zijn de meeste boeren in Oostenrijk kansloos.  Bijvoorbeeld: Steile hellingen van Oostenrijk niet ideaal voor akkerbouw.  Nederland heeft een betere natuurlijke omgeving voor akkerbouw of melkveehouderij.  In Nederland beïnvloeden vooral grondsoort en waterhuishouding het grondgebruik. (bijna elke vorm van landbouw is mogelijk in NL).

4  De landbouw in Oostenrijk sterk gericht op milieu. Daardoor veel biologische landbouw (= biolandbouw). ◦ De overschakeling op biologische landbouw zorgt voor diversificatie. (tegenovergestelde van intensivering en schaalvergroting).  Sterke positie biolandbouw in Oostenrijk door: 1. Biolandbouw ontvangt veel overheidssubsidie 2. De consument wil graag bioproducten 3. Ministerie van milieu valt samen met ministerie van landbouw  Door vrijhandel ontstaat er voor Oostenrijk een grote kans  afzetmarkt Oost-Europa

5  Bedrijfskosten en bedrijfsgrootte zijn de belangrijkste factoren. ◦ Bedrijfskosten: Grondprijzen, loonkosten en prijzen van grondstoffen. (Zijn in Nederland en Oostenrijk hoog!) ◦ Nederland 1 voordeel ligging aan zee daardoor gemakkelijk invoer van grondstoffen ◦ Bedrijfsgrootte; In Nederland zijn bedrijven groter dus meer succes op de internationale markten.

6  In Nederland heb je de zogenaamde kleine kernen problematiek.  Het wegtrekken van de bevolking uit de kleine woonkernen.  Daardoor daalt het voorzieningenniveau (drempelwaarde wordt niet meer gehaald)  Dit kan voor sommige inwoners een reden zijn om ook weg te trekken, waardoor het effect nog meer versterkt wordt.  Ook in de Oostenrijkse bergen speelt dit een rol.  Filmpje Kleine kernen problematiek Filmpje Kleine kernen problematiek


Download ppt "Kern: Afbouwen van landbouwsubsidies door vrijhandel DAARDOOR kansen/bedreigingen voor de landbouwers in Oostenrijk en NL. In deze paragraaf bekijken."

Verwante presentaties


Ads door Google