De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKBA-model ter ondersteuning van uitvoeringskeuze

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKBA-model ter ondersteuning van uitvoeringskeuze"— Transcript van de presentatie:

1 MKBA-model ter ondersteuning van uitvoeringskeuze
Halftime in Amsterdam heet K&H Bureau Stadsregie en DIVV een “tool” ontwikkeld ter ondersteuning van uitvoeringskeuze Vraag is wat kan je met al die cijfers? Hoe vertaal je al die cijfers naar informatie waar je besluiten mee kunt onderbouwen? En hoe presenteer je die? Beslisinformatie kan op vele verschillende manieren worden gepresenteerd, Steeds weer een zoektocht, Ieder mens heeft zijn eigen voorkeuren, Elk project of besluit stelt ook eigen eisen Verschillende instrumenten. Wij gebruiken veel MKBA’s, want integraal en systematisch. Naast financiele informatie ook maatschappelijke effecten in beeld bijvoorbeeld ov bereikbaarheid en verkeersveiligheid En hoe kosten en baten neerslaan bij verschillende partijen in de samenleving Ingenieursbureau Amsterdam, Maurits van Hövell 14 oktober 2014

2 Baten van mobiliteit in Amsterdam
Baten van mobiliteit voor Amsterdam ruim 10 miljard euro per jaar Wat is het belang van mobiliteit in de stad? Wat is de relatie met de Amsterdamse economie en de welvaart van de bewoners? Grote belang van auto, OV en fiets, maar ook bijv. bestelverkeer? We geven per jaar ongeveer 135 miljoen uit aan verhardingen Het is van belang om dit af te zetten tegen wat mobiliteit ons brengt

3 Externe effecten mobiliteit
Negatieve externe effecten van mobiliteit in Amsterdam ongeveer 550 miljoen euro per jaar Andere kant van de medaille zijn de maatschappelijke kosten van mobiliteit Dat zijn zeg maar de negatieve effecten die samenhangen met het verkeer Dit is een overzicht van de kosten per vervoerswijze per gereisde kilometer Wat opvalt zijn de hoge kosten per gereisde kilometer van de bromfiets en de vrachtauto Maar ook bijvoorbeeld het ruimtegebruik en de verkeersonveiligheid die samenhangt met de fiets

4 De ontwikkeling van het MKBA-model
Aanleiding is kosten besparing  bezuinigingsopgave 1S1O MKBA systematiek: Maatschappelijke Kosten Batenanalyse Toepasbaar voor groot onderhoud werkzaamheden in Amsterdam (met name hoofdwegennet) Het MKBA-model heeft als uitgangspunten: Excel model toegankelijk en gemakkelijk in gebruik inzichtelijk en breed toepasbaar Voorinformatie wel benodigd, het is geen verkeersmodel

5 M K B A overzicht voor- en nadelen bij investeringen
vertaald naar euro’s geen rol bij onderhoud M K B A MKBA staat voor… Kenmerken: economische welvaartstheorie, brede definitie ,spelregels gestandaardiseerd, 2000 i.o.v. ministerie (Betuwelijn) overzicht voor- en nadelen zoveel mogelijk uitgedrukt in euro’s integrale benadering Alle kosten ongeacht partij Financieel én maatschappelijk BLV Baten alleen bij investeringsprojecten (aanleg nieuwe verbinding) Gegeven onderhoud, laagste kosten? Beslisinformatie, ondersteunend Rijk veel toegepast en verplicht Ook Amsterdam steeds meer IBA en DIVV 3 jaar geleden MKBA kernteam Doel het instrument in concrete projecten te gaan toepassen > 10 MKBA’s uitgevoerd en geevalueerd PBI Handreiking subsidie-aanvragen (onderbouwing aanvraag) bezuinigingsopgave 1S1O kostenbewuste afwegingen 1S1O aanleiding ontwikkeling MKBA-model alle kosten systematische analysemethode alle partijen ontwikkeld sinds 2000 niet alleen financieel

6 Hoe ziet het model eruit?
Excel model Pre-processen, onafhankelijk van het model Het MKBA-model is GEEN(!) verkeersmodel

7 Renovatie Leidsebrug Een voorbeeld
Bij uitvoeringsvraagstukken (Hoe kan ik de Leidsebrug het beste renoveren?) Speelt nu. 5 varianten in beeld voor de tram? Van kort & hevig (8 weken dicht voor tramverkeer) tot een tijdelijke hulpbrug boven de bestaande (9 maanden) In totaal geloof ik 2 jaar werk Bij kort & hevig worden lijn 1, 2 en 5 omgeleid via de Raadhuisstraat

8 Case Leidsebrug Rekenmodel ontwikkeld waarmee projectmanagers afwegingen kunnen maken tussen verschillende manieren van uitvoeren Dat model is hier door het project gebruikt voor 5 varianten Variant A: Vierkant afsluiten Variant B: Tijdelijke hulpbrug ernaast (brug in 1 keer renoveren) Variant C: Tram langs zijkant huidige brug (brug verstevigen aan zijkant), daarna snel terug naar middenligging Variant D en E: kleine variaties op C Integraal, dus alle vervoerswijzen

9 Case Leidsebrug Financiële effecten
Rekenmodel ontwikkeld waarmee projectmanagers afwegingen kunnen maken tussen verschillende manieren van uitvoeren Dat model is hier door het project gebruikt voor 5 varianten Variant A: Vierkant afsluiten Variant B: Tijdelijke hulpbrug ernaast (brug in 1 keer renoveren) Variant C: Tram langs zijkant huidige brug (brug verstevigen aan zijkant), daarna snel terug naar middenligging Variant D en E: kleine variaties op C Integraal, dus alle vervoerswijzen Financiële effecten

10 Maatschappelijke effecten
Case Leidsebrug Maatschappelijke effecten Rekenmodel ontwikkeld waarmee projectmanagers afwegingen kunnen maken tussen verschillende manieren van uitvoeren Dat model is hier door het project gebruikt voor 5 varianten Variant A: Vierkant afsluiten Variant B: Tijdelijke hulpbrug ernaast (brug in 1 keer renoveren) Variant C: Tram langs zijkant huidige brug (brug verstevigen aan zijkant), daarna snel terug naar middenligging Variant D en E: kleine variaties op C Integraal, dus alle vervoerswijzen

11 Toekomst van het MKBA-model
Uitrol en proefdraaien tot eind 2014, daarna update Kort & Hevig (Amsterdamse Halftime) kan besparingen opleveren (zowel financieel als maatschappelijk), maar niet altijd! Hangt van het project af, vandaar de ondersteuning voor de afweging Enkele projecten worden pilots mee gedraaid: Leidsebrug en Houtmankade

12 Vragen? Contactgegevens: Maurits van Hövell, Ingenieursbureau Amsterdam


Download ppt "MKBA-model ter ondersteuning van uitvoeringskeuze"

Verwante presentaties


Ads door Google