De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom hoger #1. Jozua 10 11 Terwijl zij nu voor Israel vluchtten en zij juist op de helling van Bet- choron waren, wierp de HERE uit de hemel grote stenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom hoger #1. Jozua 10 11 Terwijl zij nu voor Israel vluchtten en zij juist op de helling van Bet- choron waren, wierp de HERE uit de hemel grote stenen."— Transcript van de presentatie:

1 Kom hoger #1

2

3 Jozua 10 11 Terwijl zij nu voor Israel vluchtten en zij juist op de helling van Bet- choron waren, wierp de HERE uit de hemel grote stenen op hen, tot Azeka toe, zodat zij stierven; die door de hagelstenen stierven, waren talrijker dan die, welke de Israelieten met het zwaard doodden. 12 Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israel: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon!

4 13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. 14 Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zo iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israel.

5

6 E-32 When you hear people say, "The days of miracles is past. The Holy Spirit isn't like It used to be." Don't you believe that. Christ raised from the dead; He lives tonight. My prayer is that He will walk among us tonight, and perform, and heal the sick, and do the same things He did then, showing us that He's with us, that's He is the same. "Be not afraid, It's I." Als u mensen vandaag hoort zeggen: “de dagen van wonderen zijn voorbij. De Heilige Geest is niet zoals het voorheen was” Geloof het niet. Christus stond op uit de doden en Hij leeft. Mijn gebed is dat Hij vandaag onder ons wandelt en volvoerd en de zieken geneest en dezelfde dingen doen die Hij toen deed; ons tonend dat Hij met ons is. Dat Hij dezelfde is. Wees niet bang, Ik ben het.

7

8 So there is genuine faith, but you must come into the real channel of God to have that genuine faith. There's human faith, then there's faith of God. And you must have a godly faith to believe. Now, then to have godly faith, you must have the mind of Christ in you. Then that's how God projects to you visions, revelations, and all these things comes by the mind of Christ being in you. You get it? "Let the mind that was in Christ be in you." Nu is er waarachtig geloof, maar u moet in het echte kanaal van God komen om dit echte geloof te hebben. Er is menselijk geloof en dan is er geloof van God. En u moet goddelijke geloof hebben om te kunnen geloven. En om goddelijke geloof te hebben moet u de gezindheid van Christus in u hebben. En dan is dat hoe dat God visioenen kan projecten, openbaringen en al deze dingen komen door de gezindheid van Christus in u.


Download ppt "Kom hoger #1. Jozua 10 11 Terwijl zij nu voor Israel vluchtten en zij juist op de helling van Bet- choron waren, wierp de HERE uit de hemel grote stenen."

Verwante presentaties


Ads door Google