De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert Auteurs: Kanis H.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert Auteurs: Kanis H."— Transcript van de presentatie:

1 Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert Auteurs: Kanis H. & van Luit H.

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Onderzoek Methode Onderzoeksinstrumenten Procedure Resultaten Discussie Conclusie

3 Samenvatting Wat? steekproefonderzoek Naar? woordvindingsproblemen Hoe? Via plaatjesbenoemtaak - trager - minder nauwkeurig Conclusie? ontwikkeling nodig van een valide schaal

4 Inleiding “Het ligt op het puntje van mijn tong.” Probleem als Communicatie beperkt Aanleren van schoolvaardigheden verhindert

5 Onderzoek Weinig onderzoek (Dockrell et al.) Onderzoeksvragen Mate van probleem bij kinderen met ESM? (!) Verschil in tempo tussen kinderen bij normale taalontwikkeling en bij ESM? Verschil in kwaliteit van benoemen tussen kinderen bij normale taalontwikkeling en bij ESM? Wat is het verband tussen tempo en kwaliteit van benoemen? Komt oordeel van de logopedist overeen met de testen?

6 Onderzoek - Instrumenten Logopedist ~ mate van woordvindingsprobleem (vijfpuntschaal) Snel Serieel Benoemen ~ tempo Benoemingstaak ~ kwaliteit Schlichtingstaak ~ discrepantie

7 Onderzoek - Methode Populatie 189 kinderen (133♂ – 56♀) leerlingen uit Enkschool Reeds spraak- en/of taalproblemen (ESM) Testing mate van het probleem Tempo van benoemen Kwaliteit van benoemen Discrepantie actieve – passieve woordenschat

8 Onderzoek - Procedure Mate van woordvindingsproblemen (logopedist) Afname test (logopedist) Duur: 20 minuten Individueel Analyse one sample t-test Pearson correlaties

9 Onderzoek - Resultaten Onderzoeksvraag 1 Meisjes > jongens Logopedisten = Dockrell et al. (22%) Onderzoeksvraag 2 Tempoverschil anders per leeftijdscategorieën Onderzoeksvraag 3 Kwaliteit van benoemen minder goed met ESM Onderzoeksvraag 4 Beperkte samenhang Onderzoeksvraag 5 Geringe samenhang 2 verklaringen

10 Discussie Ontwikkelen van een betrouwbare en valide schaal om de mate van woordvindingsproblemen bij ESM te bepalen – reëel beeld van de samenhang tussen de tests Instrument nodig voor discrepantie tussen actieve en passieve woordenschat als indicatie voor het probleem

11 Conclusie Verder onderzoek nodig naar observatie- en testinstrumenten om zo een effectieve behandelingsmethode te kunnen uitwerken!!!


Download ppt "Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert Auteurs: Kanis H."

Verwante presentaties


Ads door Google