De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert

Verwante presentaties


Presentatie over: "Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert"— Transcript van de presentatie:

1 Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert
Woordvindingsproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden Auteurs: Kanis H. & van Luit H. Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Onderzoek Discussie Conclusie
Methode Onderzoeksinstrumenten Procedure Resultaten Discussie Conclusie

3 Samenvatting Wat? steekproefonderzoek Naar? woordvindingsproblemen
Hoe? Via plaatjesbenoemtaak - trager - minder nauwkeurig Conclusie? ontwikkeling nodig van een valide schaal

4 Inleiding “Het ligt op het puntje van mijn tong.” Probleem als
Communicatie beperkt Aanleren van schoolvaardigheden verhindert

5 Onderzoek Weinig onderzoek (Dockrell et al.) Onderzoeksvragen
Mate van probleem bij kinderen met ESM? (!) Verschil in tempo tussen kinderen bij normale taalontwikkeling en bij ESM? Verschil in kwaliteit van benoemen tussen kinderen bij normale taalontwikkeling en bij ESM? Wat is het verband tussen tempo en kwaliteit van benoemen? Komt oordeel van de logopedist overeen met de testen?

6 Onderzoek - Instrumenten
Logopedist ~ mate van woordvindingsprobleem (vijfpuntschaal) Snel Serieel Benoemen ~ tempo Benoemingstaak ~ kwaliteit Schlichtingstaak ~ discrepantie

7 Onderzoek - Methode Populatie Testing 189 kinderen (133♂ – 56♀)
leerlingen uit Enkschool Reeds spraak- en/of taalproblemen (ESM) Testing mate van het probleem Tempo van benoemen Kwaliteit van benoemen Discrepantie actieve – passieve woordenschat

8 Onderzoek - Procedure Mate van woordvindingsproblemen (logopedist)
Afname test (logopedist) Duur: 20 minuten Individueel Analyse one sample t-test Pearson correlaties

9 Onderzoek - Resultaten
Onderzoeksvraag 1 Meisjes > jongens Logopedisten = Dockrell et al. (22%) Onderzoeksvraag 2 Tempoverschil anders per leeftijdscategorieën Onderzoeksvraag 3 Kwaliteit van benoemen minder goed met ESM Onderzoeksvraag 4 Beperkte samenhang Onderzoeksvraag 5 Geringe samenhang 2 verklaringen

10 Discussie Ontwikkelen van een betrouwbare en valide schaal om de mate van woordvindingsproblemen bij ESM te bepalen – reëel beeld van de samenhang tussen de tests Instrument nodig voor discrepantie tussen actieve en passieve woordenschat als indicatie voor het probleem

11 Conclusie Verder onderzoek nodig naar observatie- en testinstrumenten om zo een effectieve behandelingsmethode te kunnen uitwerken!!!


Download ppt "Synthese van het artikel Gemaakt door: Oona Moeyaert"

Verwante presentaties


Ads door Google