De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationalisering bij Saxion Hogescholen Education for our common future Educating global citizens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationalisering bij Saxion Hogescholen Education for our common future Educating global citizens."— Transcript van de presentatie:

1 Internationalisering bij Saxion Hogescholen Education for our common future Educating global citizens

2 Vier beleidsvelden Internationalisering van het curriculum Uitgaande mobiliteit van studenten/staf Internationale programma’s, international classrooms Internationale projecten/ontwikkelingssamenwerking

3 Het geheel is meer dan de som van de delen

4 Off-shore activiteiten niet goed mogelijk Wettelijke belemmeringen –Vestigingsplaatsbeginsel –Geen joint degrees Sluiproute wel mogelijk –Kortdurende diplomatrajecten in Nederland met vooropleiding in het buitenland –Certificaatopleidingen in het buitenland (prep courses)

5 Omgevingsfactoren voor internationalisering en off-shore Ontbreken van een samenhangende visie op de kenniseconomie, kennisexport en hoger onderwijs Versnippering van beleid over verschillende ministeries (kennismigratie, bekostiging) Hierdoor geen duidelijk Nederlands onderwijsproduct –titulatuur –binaire stelsel –Accreditatie, geen internationale acceptatie

6 Wat kan wel? Final Year Bachelors Kortdurende Master-trajecten Combinatie van deze varianten met Distance Learning Accreditatie bij Internationale Accreditatieorganen (naast NVAO), waardoor de binding aan de Nederlandse WHO vervalt.

7 Knelpunten Vaststellen EVC’s of Accreditation of prior Learning Verschil onderwijscultuur, kennisreproductie versus competentiegericht leren Verschil in technische mogelijkheden met computerondersteuning in E-learning Nederland en het Nederlandse Hoger Onderwijs is niet bekend


Download ppt "Internationalisering bij Saxion Hogescholen Education for our common future Educating global citizens."

Verwante presentaties


Ads door Google