De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardiseren om te flexibiliseren Zin en onzin over flexibel onderwijs Jef van den Hurk MIM M&I/Partners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardiseren om te flexibiliseren Zin en onzin over flexibel onderwijs Jef van den Hurk MIM M&I/Partners"— Transcript van de presentatie:

1 Standaardiseren om te flexibiliseren Zin en onzin over flexibel onderwijs Jef van den Hurk MIM M&I/Partners jef.van.den.hurk@mxi.nl www.onderwijsvanovermorgen.web-log.nl Gebruikte afbeeldingen in deze presentatie zijn afkomstig van openbare bronnen. Mocht iemand van mening zijn dat op een gebruikte afbeelding copyright berust en bezwaar hebben tegen het gebruik hiervan in deze setting (niet commercieel, educatieve doelstelling), neem dan contact op met: jef.van.den.hurk@mxi.nl. In voorkomende geval zal de afbeelding uit de presentatie verwijderd worden.

2 Flexibel onderwijs is lastig te organiseren … … dus waarom zou je het willen? … al kan het werken met een onderwijscatalogus helpen … tenzij je gaat standaardiseren! … omdat het lastig is om ‘los te laten’ … omdat het onbetaalbaar is … omdat ‘logistiek’ zich niet laat verenigen met ‘didactiek’ … omdat men er verschillende beelden bij heeft! (… die vaak gebaseerd zijn op aannames)

3

4

5 De wereld verandert …

6 Flexibiliteit is een drietrapsraket standaarden onderwijs- organisatiemodel informatievoorziening personeel, organisatie planning EVC flexibele instroom afstemmen op leerstijl keuzemogelijkheden invulling vrije ruimte … effecten vormen van flexibiliteit structuren processen middelen waaromwathoe betere werknemers leuker onderwijs minder uitval betere aansluiting EFFECTIEF EFFICIENT

7 Kern Het onderwijs is flexibel ingericht om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig heeft om zijn opleiding effectief en efficiënt met succes af te ronden (= omgaan met variatie!)

8 Uitgangspunten CGO … Een student … … kan zich oriënteren op een passende opleiding … krijgt een passend opleidingstraject op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan … kan delen van de opleiding vraaggestuurd invullen … kan meerdere malen per jaar starten met een opleiding … kan ‘zonder overlap’ overstappen naar een andere opleiding … kan delen van een opleiding volgen … wordt gekend door de school

9

10

11

12

13 Standaardiseren om te flexibiliseren

14 Standaardiseren in een context… Iedereen organiseert, groepeert, rubriceert, catalogiseert, deelt in … Niet alle standaarden dragen bij aan flexibiliteit: Huisstijl Kwaliteitszorg Organisatiecultuur: ‘zo doen wij dat’ Standaardiseren om te flexibiliseren <> Hoe meer standaardisatie, hoe meer flexibiliteit Wat te standaardiseren? Gemeenschappelijke taal = onderwijsorganisatiemodel (begrippen en onderlinge relaties) Afspraken over ‘tijd’ bieden houvast Informatieoverdracht: overal waar informatie wordt overgedragen of gedeeld is standaardisatie nodig

15 Onderwijs(organisatie)model: 4C-ID

16 … bieden helderheid, kaders, ontwerpruimte … voegen iets toe … hebben een bepaalde reikwijdte … maken de consequenties van bepaalde keuzen inzichtelijk … zijn gefaseerd huidige / oude situatie ‘minimumvariant CGO’ CGO met aandacht voor de individuele deelnemer flexibele leerorganisatie (stip op de horizon) … zijn niet bedoeld om alles te uniformeren! standaardiseren = afstemmen = samenwerken De deelnemer krijgt regelmatig inzicht in zijn/haar vordering in het leerproces om de voortgang van het proces te kunnen plannen. … De competentieontwikkeling op werkprocesniveau wordt vastgelegd in een competentiemeter. De loopbaanbegeleider houdt het totaaloverzicht over de vorderingen van de student om met de student de voortgang van het leerproces te plannen. … Standaarden …

17 Standaarden in fasen Standaard Consequenties Fase 1 (traditio- neel) Fase 2 (CGO) Fase 3 (CGO, ind.) Fase 4 (Flex) = team in bepaalde fase

18 Om over na te denken… Pas op met SMART “Deelnemers krijgen minimaal 4x per jaar een loopbaanbegeleidingsgesprek” ‘… op basis van aantoonbare interactie …’ Standaarden op basis van “pas toe of leg uit” zijn in feite geen standaarden Niet teveel standaarden, niet alles willen dichttimmeren Het geheel aan standaarden = ‘onderwijsarchitectuur’ ICT gebruiken als kruiwagen om onderwijsarchitectuur verder te expliciteren

19

20 Flexibiliteit – vraaggestuurd werken - maatwerk 1. Deelnemer met opleidingsvraag 2. … stelt ideale leerroute samen 2. School ondersteunt bij samenstellen leerroute 3. … alloceert mensen en middelen 4. … stelt feitelijke leerroute samen 4. … combineert randvoorwaarden en wensen leervraag 5. … faciliteert leren en toetst competentie- vraag opleidings- vraag 5. … leert en maakt toetsen onderwijs catalogus resource catalogus

21

22 Didactiek vs logistiek Gericht op zo veel mogelijk leereffect Effectiviteit Menselijke interactie Variatie, steeds weer anders Gericht op organiseer- baarheid, uitvoerbaarheid Efficiëntie Planning, structuur Stabiliteit, standaardiseren Omgaan met variatie = onzekerheid Logistieke vuistregels helpen om variatie mogelijk te maken of om onzekerheid te verminderen

23 Logistieke vuistregels (1) Modulariseren = opknippen in kleinere delen Opknippen in tijdseenheden (‘legoblokjesmodel’) Opknippen op basis van didactische uitgangspunten Samenvoegen wat samen kan Groeperen op basis van gemeenschappelijke leervragen Onderlinge onafhankelijkheid Onderwijseenheden: volgorde niet meer belangrijk Zelfstandig door te werken: niet meer afhankelijk van tijd, plaats, docenten, mede-studenten

24 Logistieke vuistregels (2) Flexibiliteit bouw je in aan de vraagkant (wachttijden) of aan de aanbodkant (overcapaciteit). Zoeken naar een balans tussen flexibiliteit en onzekerheid Plannen op basis van zekerheid (80% van de deelnemers wil voor 80% dezelfde opleiding) Onzekerheid verkleinen door trendanalyses Flexibiliteit (wachttijd / capaciteit) op plaatsen waar dat gewenst is

25 Logistieke vuistregels (3) Logistiek heeft te maken met prioritering: wie is er aan de beurt? Wie achteraan in de opleiding zit, krijgt een grotere prioriteit (minder te kiezen) Kleine klusjes gaan voor grote klussen Plannen op basis van de ‘bottle-necks’ Bottle-necks: medewerkers, voorzieningen, ruimtes Brede inzetbaarheid (multifunctioneel): een brede inzetbaarheid verkleint bottle-neck Zelforganiserend vermogen Alles vastleggen in regeltjes, procedures werkt voor geen meter (stipheidsacties bewijzen dat) Mensen zijn flexibel en knopen de eindjes zelf aan elkaar: smeerolie van het systeem Stoplicht versus rotonde

26 Probleem bij periodisering Logistiek vs. didactiek

27 Logistieke benadering – onafhankelijke eenheden Didactische benadering – volgordelijke eenheden Logistiek vs. didactiek

28 ??? ?! Logistiek én didactiek

29

30 Organisatie van een mierennest

31 Regelen of zelforganisatie

32 Zoeken van een balans Regelen Ontwerpen Zekerheid, voorspelbaarheid op basis van ontwerp Regels, procedures Kwaliteitszorgsysteem Stabiliteit Denkwerk in de top Verticale communicatie opdrachten  verantwoording  Mechanisch: radertje in machine Faciliteren Ontwikkelen Omgaan met onzekerheiden variatie op basis van ‘best fit’ Creatief oplossen Kennismanagement Flexibiliteit, innovatief Denkwerk op de vloer Horizontale communicatie afstemming kennisdelen Organisch: eigen verantwoordelijkheid, eigen rol

33

34 De kosten van flexibiliteit… Economische wetmatigheden: Grotere variatie gaat ten koste van efficiency (minder schaalvoordelen) Complexiteitskosten (extra kosten door meer administratie, logistiek, technologie, scholing) Keuzekosten bij consument (tijd om te vergelijken) Maar ook een kwestie van keuze: Rekenvoorbeeld: 20 studenten > 1 docent > 800 klokuren inzetbaarheid 20 uur contacttijd per week voor 20 studenten Keuze: 1 uur contacttijd per student of 20 uur contacttijd per groep

35 Kosten van flexibiliteit (2) Inzicht in de kosten: Onderwijscalculator (www.mbo2010.nl)www.mbo2010.nl Onderwijsvernieuwingsprojecten: Maak een businesscase > doorrekenen van het concept Maak de kosten van keuzen inzichtelijk Breng de aannames achter bepaalde keuzen in beeld Flexibiliteit speelt (ook) opleidingsoverstijgend Zoek de schaalvoordelen Breng de aannames achter bepaalde keuzen in beeld


Download ppt "Standaardiseren om te flexibiliseren Zin en onzin over flexibel onderwijs Jef van den Hurk MIM M&I/Partners"

Verwante presentaties


Ads door Google