De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 1 Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 1 Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en."— Transcript van de presentatie:

1 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 1 Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en Jef v.d. Hurk Noordwijkerhout, 26 maart 2009

2 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 2 zichtbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren toegenomen motivatie bij de deelnemers meer gediplomeerde uitstroom minder voortijdige uitval grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs verbeterde professionaliteit docenten en praktijkbegeleiders grotere waardering en betrokkenheid van bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven grotere waardering door docenten grotere waardering van deelnemers competent ROCvA:

3 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 3 350 opleidingen voor –26.000 mbo’ers –8.000 volwassenen –1.600 vmbo’ers –< 3.000 medewerkers 6 + 1 + 1 Werkmaatschappijen (MBO + VE + VMBO) Speciale concepten in samen- werking met bedrijven –Schiphol-college –Johan Cruijff College –The College Hotel –Frank Sanders Academie –Fifteen (Jamie Oliver) –Amsterdam Beauty College 10 MBO domeinen –Zorg & Welzijn –Sport –Zakelijke dienstverlening & ICT –Techniek & Technologie –Horeca, Toerisme & Voeding –Handel & Ondernemerschap –Mode & Uiterlijke Verzorging –Luchtvaart, Transport & Logistiek –Media, Reclame, Kunst & Cultuur –International Studies Samenwerking met ROC Flevoland ROCvA

4 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 4 WM1WM2WM3WM4WM5WM6 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 Werkmaatschappijen en Domeinen

5 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 5 ROCvA-brede veranderin- gen….

6 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 6 ROCvA strategie onderwijs- ontwikkeling

7 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 7 Het competentiegerichte, flexibele leertraject van een onderwijsinstelling… In mist ontdek je de wereld meter voor meter…

8 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 8 Conclusies (september 2007): –Regievoering op invoering CGO –Meer afstemming (standaardisatie) nodig om adequate ICT- ondersteuning te kunnen realiseren Programma Competent ROCvA (vanaf 16/01/08) veel activiteiten waaronder: –Formuleren van Standaarden CGO (‘rode boekje’) –Invoering van TrajectPlanner als ondersteunende ICT-voorziening Tussenbalans maakt duidelijk dat vervolgstappen nodig zijn –Visievorming flexibilisering –Inrichting onderwijscatalogus ‘Zoektocht naar adequate ICT- ondersteuning van CGO’

9 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 9 Programmalijnen in standaarden: 1.Inhoud intake, flexibele instroom, loopbaanbegeleiding, curriculum nederlands/rekenen/wiskunde/moderne vreemde talen, burgerschap, bewegingsonderwijs, formatief beoordelen, examineren en kwalificeren, beroepspraktijkvorming, interactie onderwijs-bedrijfsleven 2.Bedrijfsvoering Informatievoorziening (trajectplanner), onderwijslogistiek, groepering van deelnemers, onderwijscatalogus 3.Professionalisering competentie-ontwikkeling, teamontwikkeling competent ROCvA:

10 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 10 krachtenbundeling op hoofdlijnen organisatiestructuur domeinen uniformeren gezamenlijke aanpak onderwijsbeleidsprogramma’s optimaliseren deelnemerssucces onderwijsontwikkeling programma competent ROCvA/ programma actief praktijk leren combineren

11 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 11 … bieden helderheid, kaders, ontwerpruimte … voegen iets toe … hebben een bepaalde reikwijdte … maken de consequenties van bepaalde keuzen inzichtelijk … zijn gefaseerd –huidige / oude situatie –‘minimumvariant CGO’ –CGO met aandacht voor de individuele deelnemer –flexibele leerorganisatie (stip op de horizon) … zijn niet bedoeld om alles te uniformeren! standaardiseren = afstemmen = samenwerken Het ROCvA biedt de deelnemer regelmatig inzicht in zijn/haar vordering in het leerproces om de voortgang van het proces te kunnen plannen. … De competentieontwikkeling op werkprocesniveau worden vastgelegd in een competentiemeter. De loopbaanbegeleider houdt het totaaloverzicht over de vorderingen van de deelnemer om met de deelnemer de voortgang van het leerproces te plannen. … Standaarden in het ROCvA…

12 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 12 Verschillende snelheden mogelijk Criteria voor overstap naar volgende fase Snel discussie over flexibilisering noodzakelijk Standaard Consequenties Fase 1 (traditio- neel) Fase 2 (CGO) Fase 3 (CGO, ind.) Fase 4 (Flex) Fasering

13 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 13 Standaarden Vormgeving Inhoud – bedrijfsvoering – professionalisering Visie op een flexibele leerorganisatie Visie op CGO Uitwerking naar onderwijsorganisatie (o.a. onderwijsmagazijn) Traject in lagen

14 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 14 Standaarden gaan uit van een stapsgewijs toenemende flexibilisering –Nu een discussie voor een eenduidig beeld: waarom – wat – hoe –Welke randvoorwaarden kun je nu al realiseren voor de volgende stap zonder het hele onderwijs meteen ondersteboven te gooien? Werken aan gemeenschappelijke onderwijscatalogus Workshop FlexCollege als katalysator voor het Platform Onderwijs Discussie over flexibilisering…

15 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 15 standaarden onderwijs- organisatiemodel informatievoorziening personeel, organisatie planning EVC flexibele instroom afstemmen op leerstijl keuzemogelijkheden effecten vormen van flexibiliteit structuren processen middelen waaromwathoe betere werknemers leuker onderwijs minder uitval betere aansluiting Flexibiliteit is een drietrapsraket

16 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 16 Het onderwijs van het ROC van Amsterdam is flexibel ingericht om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig heeft om zijn opleiding effectief en efficiënt met succes af te ronden Visie

17 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 17 Een deelnemer van het ROC van Amsterdam … … kan zich oriënteren op een passende opleiding … krijgt een passend opleidingstraject op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan … kan delen van de opleiding vraaggestuurd invullen … kan meerdere malen per jaar starten met een opleiding … kan zonder overlap overstappen naar een andere opleiding … kan delen van een opleiding volgen … wordt gekend Wat zeggen de Standaarden CGO?

18 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 18

19 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 19

20 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 20 Uitgangspunten … Oriëntatie … Passend opleidingstraject – POP … Vraaggestuurd invullen … Meer instroommomenten … Zonder overlap overstappen … Deel opleiding volgen … Wordt gekend Aspecten Domeinvorming Aansluiten bij leerstijl EVC ‘Just in time’ – workshops Periodisering Onafhankelijke onderwijseenheden Tussentijdse overstap Instroom andere doelgroepen Vrij ruimte Informatievoorziening Van uitgangspunten naar flexibilisering

21 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 21 Aspecten Vrij ruimte Aansluiten bij leerstijl EVC ‘Just in time’ – workshops Domeinvorming Tussentijdse overstap Onderwijscatalogus Keuzeopdrachten Modules van andere opleidingen Varianten van opdrachten Zelfstandig door te werken opdrachten Vrijstellingstoetsen Aanvullend keuzeaanbod Gemeenschappelijke catalogus / opdrachten Orientatieopdrachten Flexibel samenstellen van opleidingen uit catalogus Onderwijscatalogus

22 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 22 Probleem bij periodisering Logistiek vs. didactiek

23 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 23 Logistieke benadering – onafhankelijke eenheden Didactische benadering – volgordelijke eenheden Logistiek vs. didactiek

24 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 24 Logistiek én didactiek ??? ?!

25 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 25 Het inrichten van opleidingen … –met voldoende inrichtingsvrijheid voor teams –effectief voor de deelnemer (didactisch verantwoord, flexibel) –efficiënt voor de organisatie (logistiek) …vereist uitgewerkte kaders (standaarden) op het gebied van –gemeenschappelijk onderwijsorganisatiemodel (bouwstenen van een opleiding) –beoordeling en examinering –periodisering –onderwijscatalogus en een uitgekiende expert- en besluitvormingsstructuur! De hele wereld in één dia…

26 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 26 1.Standaardiseren om te flexibiliseren 2.Meer flexibiliteit vraagt een goede balans tussen centrale kaders en decentrale vrijheden 3.Flexibiliseren hoeft niet meer te kosten Stellingen

27 VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 27 Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren = afspraken maken = samenwerken! Johan de Jongj.djong@rocva.nlwww.rocva.nl Jef van den Hurkjef.van.den.hurk@mxi.nlwww.mxi.nl Presentatie terug te vinden op www.cviweblog.nl/noordwijkerhout


Download ppt "VMBOBeroepsopleidingenVolwassenenonderwijs 1 Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en."

Verwante presentaties


Ads door Google