De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE PEUTERTIJD ONTWIKKELING (P. 101-118). INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 2.Lichamelijke ontwikkeling 3.Motorische ontwikkeling 1.Grove motoriek 2.Fijne motoriek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE PEUTERTIJD ONTWIKKELING (P. 101-118). INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 2.Lichamelijke ontwikkeling 3.Motorische ontwikkeling 1.Grove motoriek 2.Fijne motoriek."— Transcript van de presentatie:

1 DE PEUTERTIJD ONTWIKKELING (P. 101-118)

2 INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 2.Lichamelijke ontwikkeling 3.Motorische ontwikkeling 1.Grove motoriek 2.Fijne motoriek 4.Tekenontwikkeling 5.Sociaal-emotionele ontwikkeling 1.Eigen wil 2.Zelfstandigheid 3.Koppigheidsfase 4.Aanpak peutergedrag 1.Regels en grenzen 2.Toepassen van regels en grenzen 3.Time-out 5. Scheidingsangst

3 INHOUDSOPGAVE 6.Cognitieve ontwikkeling 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten van de peuter 1.Egocentrisme 2.Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 7.Taalontwikkeling 8.Morele ontwikkeling 9.Spelontwikkeling 1.Fantasiespel 2.Fijne en grove motoriek bij het spelen 3.(voor)lezen 10.Persoonlijkheidsontwikkeling 1.Zelfbesef 2.Zelfbeeld

4 5. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 4.Aanpak peutergedrag Verkeerd handelen door onwetendheid Koppigheid Frustratie, ongeduld, moeheid  driftbuien 1)Regels en grenzen 2)Toepassen regels en grenzen 3)Time-out

5 5. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 4.Aanpak peutergedrag 1)Regels en grenzen Positief formuleren Regels = afspraken die voor iedereen op voorhand duidelijk zijn Grenzen = worden gesteld op het moment dat kind iets doet wat te ver gaat

6 5. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 4.Aanpak peutergedrag 2)Toepassen van grenzen en regels: vuistregels Beloning en correctie gebruiken Consequent gedrag stellen Één lijn trekken

7 5. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 4.Aanpak peutergedrag 3)Time-out Afkoelingsperiode voor peuter en opvoeder Locatie Na time-out  opvoeder tonen dat het gedrag geen verdere gevolgen meer heeft

8 5. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING The Supernanny – The Bailey Family A.Wat moeten de ouders eerst doen vooraleer ze Billy op time- out zetten? En op welke manier moeten zijn ouders dat doen? B.Wat moeten de ouders zeggen wanneer ze Billy op time-out plaatsen? C.Waarom werkt de ‘naughty step’ volgens de supernanny? D.Wat moest Billy nog zeggen vooraleer hij van de ‘naughty step’ mocht? Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=okr8aK3KbYI&hd=1

9 5. SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 5.Scheidingsangst 8 maanden – 3 jaar Objectpermanentie Voorbereiden Transitionele objecten Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=_3Yh6ZE-b7g&hd=1

10 INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 2.Lichamelijke ontwikkeling 3.Motorische ontwikkeling 1.Grove motoriek 2.Fijne motoriek 4.Tekenontwikkeling 5.Sociaal-emotionele ontwikkeling 1.Eigen wil 2.Zelfstandigheid 3.Koppigheidsfase 4.Aanpak peutergedrag 1.Regels en grenzen 2.Toepassen van regels en grenzen 3.Time-out 5. Scheidingsangst

11 INHOUDSOPGAVE 6.Cognitieve ontwikkeling 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten van de peuter 1.Egocentrisme 2.Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 7.Taalontwikkeling 8.Morele ontwikkeling 9.Spelontwikkeling 1.Fantasiespel 2.Fijne en grove motoriek bij het spelen 3.(voor)lezen 10.Persoonlijkheidsontwikkeling 1.Zelfbesef 2.Zelfbeeld

12 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten a)Egocentrisme b)Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid

13 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 1.Piaget: pre-operationeel stadium LeeftijdStadium 0-2 jaarSensomotorische fase 2-7 jaarPre-operationele fase 7-12 jaarConcreet operationele fase Vanaf 12 jaarFormeel operationele fase

14 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 1.Piaget: pre-operationeel stadium Taalgebruik Motoriek, vnl. fijne Het ik, egocentrisme Animisme Denken: egocentrisch Nog geen beheersing van behoudsprincipe Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=YtLEWVu815o#t=681

15 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 2.Verworven denkcapaciteiten Geïnterioriseerd/in gedachten experimenteren Beginnend symbolisch denken Fantasie Anticiperen

16 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten a)Egocentrisme b)Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken

17 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten a)Egocentrisme Focus op zichzelf Geen theory of mind Wat ziet een ander? Hoe voelt een ander zich? Waarom doet een ander iets?  Kan peuter nog niet

18 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten a)Egocentrisme Sally-Anne test

19 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten a)Egocentrisme Drie bergen-experiment van Piaget Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=OinqFgsIbh0&hd=1

20 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken

21 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken Over opwaaiende blaadjes zegt een peuter: “de blaadjes zijn bang van mij”

22 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken “Kabouters hebben op één nacht de paddenstoelen in het bos gemaakt”

23 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken

24 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken In de wagen, voor het rode licht, roept de peuter: ‘groen groen groen!’ om het verkeerslicht op groen te laten springen

25 6. COGNITIEVE ONTWIKKELING 3.Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid o Animisme o Artificialisme o Magisch denken Edward Scissorhands: Edward's alone but still sharing his artistic gift with the snow he creates from his ice sculptures http://www.youtube.com/watch?v=qmOScCWGKOo&hd=1

26 INHOUDSOPGAVE 6.Cognitieve ontwikkeling 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten van de peuter 1.Egocentrisme 2.Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 7.Taalontwikkeling 8.Morele ontwikkeling 9.Spelontwikkeling 1.Fantasiespel 2.Fijne en grove motoriek bij het spelen 3.(voor)lezen 10.Persoonlijkheidsontwikkeling 1.Zelfbesef 2.Zelfbeeld

27 7. TAALONTWIKKELING Uitbreiding betekenisvol taalgebruik Begrijpen > zeggen Volwassene = spreekbuis Grammaticale fouten Monologen Imitatie Verschil naargelang economische welvaart Belang van voorlezen

28 INHOUDSOPGAVE 6.Cognitieve ontwikkeling 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten van de peuter 1.Egocentrisme 2.Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 7.Taalontwikkeling 8.Morele ontwikkeling 9.Spelontwikkeling 1.Fantasiespel 2.Fijne en grove motoriek bij het spelen 3.(voor)lezen 10.Persoonlijkheidsontwikkeling 1.Zelfbesef 2.Zelfbeeld

29 8. MORELE ONTWIKKELING Verbonden aan aanwezigheid opvoeder Nog geen verinnerlijking Moeilijk Gericht op de gevolgen

30 INHOUDSOPGAVE 6.Cognitieve ontwikkeling 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten van de peuter 1.Egocentrisme 2.Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 7.Taalontwikkeling 8.Morele ontwikkeling 9.Spelontwikkeling 1.Fantasiespel 2.Fijne en grove motoriek bij het spelen 3.(voor)lezen 10.Persoonlijkheidsontwikkeling 1.Zelfbesef 2.Zelfbeeld

31 9. SPELONTWIKKELING Spelen Leuk Leren  sociaal en motorische vaardigheden Verwerken Parallel spel Solitair spel Toekijkend spel 1)Fantasiespel 2)Fijne en grove motoriek bij het spelen 3)(Voor)lezen

32 9. SPELONTWIKKELING 1.Fantasiespel ‘Doen alsof’ Imitatie en nabootsen van gebeurtenissen dat het kind heeft gezien of meegemaakt Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=6CcuWxc2z-Q&hd=1 http://www.youtube.com/watch?v=6CcuWxc2z-Q&hd=1

33 9. SPELONTWIKKELING 2.Fijne en grove motoriek

34 9. SPELONTWIKKELING 3.(Voor)lezen Leren kennen van de wereld Positieve invloed op taalontwikkeling Intimiteit Fantasie Alledaagse of herkenbare thema’s Voor het slapengaan

35 INHOUDSOPGAVE 6.Cognitieve ontwikkeling 1.Piaget: pre-operationeel stadium 2.Verworven denkcapaciteiten 3.Aanvaarde denkfouten van de peuter 1.Egocentrisme 2.Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 7.Taalontwikkeling 8.Morele ontwikkeling 9.Spelontwikkeling 1.Fantasiespel 2.Fijne en grove motoriek bij het spelen 3.(voor)lezen 10.Persoonlijkheidsontwikkeling 1.Zelfbesef 2.Zelfbeeld

36 9. PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING 1.Zelfbesef Besef zelfstandige entiteit Besef zelf dingen kan willen en/of doen Ontwikkeling van het ‘ik’-je Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=M2I0kwSua44&hd=1 http://www.youtube.com/watch?v=M2I0kwSua44&hd=1

37 9. PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING 2.Zelfbeeld = geheel van gedachten omtrent zichzelf Reactie opvoeders is belangrijk

38 EINDE


Download ppt "DE PEUTERTIJD ONTWIKKELING (P. 101-118). INHOUDSOPGAVE 1.Inleiding 2.Lichamelijke ontwikkeling 3.Motorische ontwikkeling 1.Grove motoriek 2.Fijne motoriek."

Verwante presentaties


Ads door Google