De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De peutertijd Ontwikkeling (p. 101-118).

Verwante presentaties


Presentatie over: "De peutertijd Ontwikkeling (p. 101-118)."— Transcript van de presentatie:

1 De peutertijd Ontwikkeling (p )

2 inhoudsopgave Inleiding Lichamelijke ontwikkeling
Motorische ontwikkeling Grove motoriek Fijne motoriek Tekenontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Eigen wil Zelfstandigheid Koppigheidsfase Aanpak peutergedrag Regels en grenzen Toepassen van regels en grenzen Time-out Scheidingsangst

3 inhoudsopgave Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel stadium
Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten van de peuter Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling Spelontwikkeling Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (voor)lezen Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbesef Zelfbeeld

4 5. sociaal-emotionele ontwikkeling
Aanpak peutergedrag Verkeerd handelen door onwetendheid Koppigheid Frustratie, ongeduld, moeheid  driftbuien Regels en grenzen Toepassen regels en grenzen Time-out

5 5. sociaal-emotionele ontwikkeling
Aanpak peutergedrag Regels en grenzen Positief formuleren Regels = afspraken die voor iedereen op voorhand duidelijk zijn Grenzen = worden gesteld op het moment dat kind iets doet wat te ver gaat

6 5. sociaal-emotionele ontwikkeling
Aanpak peutergedrag Toepassen van grenzen en regels: vuistregels Beloning en correctie gebruiken Consequent gedrag stellen Één lijn trekken

7 5. sociaal-emotionele ontwikkeling
Aanpak peutergedrag Time-out Afkoelingsperiode voor peuter en opvoeder Locatie Na time-out  opvoeder tonen dat het gedrag geen verdere gevolgen meer heeft

8 5. sociaal-emotionele ontwikkeling
The Supernanny – The Bailey Family Wat moeten de ouders eerst doen vooraleer ze Billy op time- out zetten? En op welke manier moeten zijn ouders dat doen? Wat moeten de ouders zeggen wanneer ze Billy op time-out plaatsen? Waarom werkt de ‘naughty step’ volgens de supernanny? Wat moest Billy nog zeggen vooraleer hij van de ‘naughty step’ mocht? Videofragment:

9 5. sociaal-emotionele ontwikkeling
Scheidingsangst 8 maanden – 3 jaar Objectpermanentie Voorbereiden Transitionele objecten Videofragment:

10 inhoudsopgave Inleiding Lichamelijke ontwikkeling
Motorische ontwikkeling Grove motoriek Fijne motoriek Tekenontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Eigen wil Zelfstandigheid Koppigheidsfase Aanpak peutergedrag Regels en grenzen Toepassen van regels en grenzen Time-out Scheidingsangst

11 inhoudsopgave Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel stadium
Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten van de peuter Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling Spelontwikkeling Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (voor)lezen Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbesef Zelfbeeld

12 6. Cognitieve ontwikkeling
Piaget: pre-operationeel stadium Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid

13 6. Cognitieve ontwikkeling
Piaget: pre-operationeel stadium Leeftijd Stadium 0-2 jaar Sensomotorische fase 2-7 jaar Pre-operationele fase 7-12 jaar Concreet operationele fase Vanaf 12 jaar Formeel operationele fase

14 6. Cognitieve ontwikkeling
Piaget: pre-operationeel stadium Taalgebruik Motoriek, vnl. fijne Het ik, egocentrisme Animisme Denken: egocentrisch Nog geen beheersing van behoudsprincipe Videofragment:

15 6. Cognitieve ontwikkeling
Verworven denkcapaciteiten Geïnterioriseerd/in gedachten experimenteren Beginnend symbolisch denken Fantasie Anticiperen

16 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken

17 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten Egocentrisme Focus op zichzelf Geen theory of mind Wat ziet een ander? Hoe voelt een ander zich? Waarom doet een ander iets?  Kan peuter nog niet

18 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten Egocentrisme Sally-Anne test

19 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten Egocentrisme Drie bergen-experiment van Piaget Videofragment:

20 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken

21 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken Over opwaaiende blaadjes zegt een peuter: “de blaadjes zijn bang van mij”

22 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken “Kabouters hebben op één nacht de paddenstoelen in het bos gemaakt”

23 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken

24 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken In de wagen, voor het rode licht, roept de peuter: ‘groen groen groen!’ om het verkeerslicht op groen te laten springen

25 6. Cognitieve ontwikkeling
Aanvaarde denkfouten b) Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Animisme Artificialisme Magisch denken Edward Scissorhands: Edward's alone but still sharing his artistic gift with the snow he creates from his ice sculptures

26 inhoudsopgave Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel stadium
Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten van de peuter Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling Spelontwikkeling Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (voor)lezen Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbesef Zelfbeeld

27 7. Taalontwikkeling Uitbreiding betekenisvol taalgebruik
Begrijpen > zeggen Volwassene = spreekbuis Grammaticale fouten Monologen Imitatie Verschil naargelang economische welvaart Belang van voorlezen

28 inhoudsopgave Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel stadium
Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten van de peuter Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling Spelontwikkeling Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (voor)lezen Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbesef Zelfbeeld

29 8. Morele ontwikkeling Verbonden aan aanwezigheid opvoeder
Nog geen verinnerlijking Moeilijk Gericht op de gevolgen

30 inhoudsopgave Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel stadium
Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten van de peuter Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling Spelontwikkeling Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (voor)lezen Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbesef Zelfbeeld

31 9. Spelontwikkeling Spelen Leuk
Leren  sociaal en motorische vaardigheden Verwerken Parallel spel Solitair spel Toekijkend spel Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (Voor)lezen

32 9. Spelontwikkeling Fantasiespel ‘Doen alsof’
Imitatie en nabootsen van gebeurtenissen dat het kind heeft gezien of meegemaakt Videofragment:

33 9. Spelontwikkeling Fijne en grove motoriek

34 9. Spelontwikkeling (Voor)lezen Leren kennen van de wereld
Positieve invloed op taalontwikkeling Intimiteit Fantasie Alledaagse of herkenbare thema’s Voor het slapengaan

35 inhoudsopgave Cognitieve ontwikkeling Piaget: pre-operationeel stadium
Verworven denkcapaciteiten Aanvaarde denkfouten van de peuter Egocentrisme Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid Taalontwikkeling Morele ontwikkeling Spelontwikkeling Fantasiespel Fijne en grove motoriek bij het spelen (voor)lezen Persoonlijkheidsontwikkeling Zelfbesef Zelfbeeld

36 9. Persoonlijkheidsontwikkeling
Zelfbesef Besef zelfstandige entiteit Besef zelf dingen kan willen en/of doen Ontwikkeling van het ‘ik’-je Videofragment:

37 9. Persoonlijkheidsontwikkeling
Zelfbeeld = geheel van gedachten omtrent zichzelf Reactie opvoeders is belangrijk

38 einde


Download ppt "De peutertijd Ontwikkeling (p. 101-118)."

Verwante presentaties


Ads door Google