De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uit: Wat je speelt, ben je zelf H ET BELANG EN FUNCTIE VAN SPEL Door Kelly Vandorpe – 1BaSWB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uit: Wat je speelt, ben je zelf H ET BELANG EN FUNCTIE VAN SPEL Door Kelly Vandorpe – 1BaSWB."— Transcript van de presentatie:

1 Uit: Wat je speelt, ben je zelf H ET BELANG EN FUNCTIE VAN SPEL Door Kelly Vandorpe – 1BaSWB

2 I NHOUDSTAFEL  Spel als motor voor ontwikkeling  Spel als verbeelding  Spel als zelfverwerkelijking  Spel en kwaliteit van bestaan  Spel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking  Bronvermelding

3 S PEL ALS MOTOR VOOR ONTWIKKELING  PIAGET: spel als oefenterrein => kinderen leren nieuw verworven vaardigheden met groter gemak & efficiëntie toe te passen => krijgt hechtere plaats tussen de reeds verworven denk-en gedragsstructuren = CONSOLIDERENDE functie v. spel  VYGOTSKY: spel als zone van de naaste ontwikkeling Confrontatie met dingen die ze net nog niet zelf kunnen of snappen => kinderen maken deze zich eigen door te spelen => Spel als context waarbinnen kinderen veilig nieuwe competenties en inzichten kunnen ontwikkelen

4  ! kenmerk: speler kent eigen regels en betekenissen toe aan zijn bezigheden en omgeving  Uit onderzoek: ouders meer geneigd om speelgoed met educatieve waarde te kopen  In onderwijs, zorg en hulpverlening: spel om te stimuleren en ondersteunen bij de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling S PEL ALS MOTOR VOOR ONTWIKKELING

5 S PEL ALS VERBEELDING  Accent op verbeeldende Є  Verwerkende en wensvervullende functie (psychoanalyse)  Kind kan wereld invullen en vormgeven naar eigen wil en behoefte; kind baas, alles = mogelijk  Waarde zit in de mogelijkheid om altern. werkelijkheid te creëeren; biedt speler gelegenheid om zich op een andere manier te verhouden tot zijn omgeving  Toep. in therapeutische hulpverlening

6 S PEL ALS ZELFVERWERKELIJKING  Spel = geheel eigen en persoonlijke manier van omgaan met de wereld  Fenomenologen: spel als het opbouwen v.e. zelf VERMEER zag spelen als: - de wereld op een andere manier tegemoet treden dan op de alledaagse manier - wijze van in-de-wereld-zijn => duidelijke relatie tss spel en opbouwen v.d. persoon  CSIKSZENTMIHALYI: flow = toestand waarin men zich niet meer bewust is v. zichzelf en van de wereld om zich heen, maar volledig ‘opgaat’ in het bezig zijn op zichzelf => steviger ego en groter zelfvertrouwen, tot een complexer zelf = essentie v.d. flow-activiteit Onderzoek: mensen die flow beleven voelen zich steviger en gelukkiger

7  ! overeenkomst tussen 3 voorgenoemde stromingen: spel als middel om je steeds beter te verhouden tot de wereld om je heen, manier om beter greep te krijgen op de omgeving 1 e stroming: verwerven v. competenties 2 e en 3 e : nadruk op waarde van spel in het ontwikkelen van een gezond zelf  In alle 3 de stromingen: spel geeft gevoel v. beheersing => speler in evenwicht met omgeving => emotioneel welbevinden  In 2 laatste stromingen: VERMEER en CSIKSZENTMIHALYI: spel = middel om het zelf te verrijken => gezonder zelf S PEL EN KWALITEIT VAN BESTAAN

8 S PEL IN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING  In zorg en hulpverlening: vaker toep. die gebaseerd zijn op voorgenoemde overtuigingen => aanbieden v.e. zinvolle en plezierige dagbesteding = stimuleren om zichzelf te ontplooien  Spel steeds vaker als middel om leven v. kinderen (en volwassenen) te verbeteren

9 B RONVERMELDING VVan der Poel, L. & Blokhuis, A. (2009). Wat je speelt ben je zelf. Het belang en functie van spel. I, 25- 35, Doi: 10.1007/978-90-313-6949-2_2


Download ppt "Uit: Wat je speelt, ben je zelf H ET BELANG EN FUNCTIE VAN SPEL Door Kelly Vandorpe – 1BaSWB."

Verwante presentaties


Ads door Google