De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lemmensinstituut Leuven academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lemmensinstituut Leuven academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Lemmensinstituut Leuven academiejaar 2010-2011
PEUter en KLEUTER Lemmensinstituut Leuven academiejaar

2 Peuter en kleuter Lichamelijk
Trager, eerst asynchroon geleidelijk aan synchroon Melkgebit 115cm, 20 kg Hoofd groeit trager, babyvet weg

3 Peuter en kleuter 2. Motorisch
Fundamentele bewegingactiviteitenruimte voorzien Steeds fijnere motoriek, kwalitatieve verbetering Zelfstandigheid - zelfredzaamheid Zindelijkheidstraining: vanaf 2j (tot 5 à 6j) Vanaf 2j mogelijk controle over sluitspieren Normaal zindelijk ‘s nachts op 5 à 6 jaar Fijne motoriek, knutselen, puzzles Zelfredzaam naar de kleuterklas Kleuters : handvoorkeur,

4 Peuter en kleuter 3. Tekenen

5 Peuter en kleuter 3. Tekenen
Tot 4j : bewegingsspel, (beheerst) krabbelen Kleuter : krabbels en vormen met betekenis Fasen: Toevallig realisme (achteraf benoemen) Mislukt realisme (bijv. kopvoeter) Verstandelijk realisme Visueel realisme (zie basisschoolkind) Mislukt realisme 3 a 4 jr Verstandelijk realisme 5 a 6 jaar Visueel realisme basisschool

6 Peuter en kleuter

7 Peuter en kleuter

8 Peuter en kleuter 4. Perceptueel
Herkennen van object met een ander zintuig Globale waarneming analytisch (cf. tekenen) Gestuurd vanuit psycho-emotionele factoren

9 Peuter en kleuter 5. Cognitief Piaget: kennis wordt gecreëerd i.p.v. gekregen

10 Peuter en kleuter LEERLING=KENNISARCHITECT Hoe verloopt dit proces? 2 mechanismen : ADAPTATIE en EQUILIBRATIE Assimilatie Accommodatie Voorbeelden van inductief lesgeven : bijv. kenmerken van menuet

11 Peuter en kleuter Stadium 2 : pre-operationeel denken
Mentaal experimenteren (Uitgestelde) imitatie - geheugen Beginnend symbolisch denken – fantasie Geboeid door sprookjes, liedjes Anticiperen Aanzet zelfbeeld Preconceptueel (P)intuïtief denken (K) 1 op abstraheren, categorieën Grote opslagcapaciteit, nog niet selectief functioneel ingezet Bijv. beginnend symbolisch denken : blokje is auto

12 Peuter en kleuter Denkfouten Conservatie o.w.v Centratie van denken
Nog geen reversibel denken Statisch gericht

13 Peuter en kleuter Denkfouten 2. Egocentrisme

14 Peuter en kleuter Denkfouten 3. Verwarren van deel en geheel

15 Peuter en kleuter Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid
Antropomorfisme of animisme (Tafel is stout) Fysiognomisch waarnemen Artificialisme (De engeltjes wenen) Finalisme (Waarom? Waarom? Waarom?) Onlogische verbanden (Als de zon schijnt, krijg ik ijs) (Egocentrisch) magisch denken Fantasie draaft soms door Onlogische verbanden : tweeling, die bestaat twee keer! Magisch denken : foutief idee controle te hebben op de wereld: nu moet een tv programma beginnen Kleuter: beter onderscheid fantasie werkelijkheid geheugen neemt toe, nog weinig functioneel geleidelijk sociocentrisch en minder magisch denken besef van tijd

16 Peuter en kleuter 6. Taal : betekenisvol

17 Peuter en kleuter peuter kleuter Bedmonologen Woordenschat syntaxis Zingend brabbelen Egocentrisch taalgebruik Zelfbesef”ik”, “mijn”, eigen naam Bedmonologen 3000 woorden, langere zinnen, maar niet foutloos Aarzelend spreken Praten met en beschrijven van anderen Zelfbeschrijvingen 10 woorden per dag Aarzelend spreken in emotionele situaties

18 Peuter en kleuter Belang van taal:
Ouders zijn rolmodel  gevarieerd taalgebruik Verband met intelligentie Verband met economische welvaart Invloed van educatieve programma’s

19 Peuter en kleuter 7. Sociaal-emotioneel Ontstaan zelfbeeld (spiegel)
Knuffel als vervanging van ouders Drang naar zelfstandigheid koppigheidsfase Uitbreiding emotioneel palet: schaamte, trots, jaloezie, agressie Invloed van gehechtheidstype op verdere relaties Oppervlakkige (P)  meer duurzame vriendschappen (K) Uitbreiding sociale omgeving verschillende rollen

20 Peuter en kleuter 8. Seksueel
Ontwikkeling sekse-identiteit, eigen en ander lichaam verkennen Behoefte aan lichamelijk contact Freud : anale (P) fallische fase (K) lustgewin ♂ Oedipuscomplex (castratie-angst) controle ♀ Elektracomplex (penisnijd)

21 Peuter en kleuter 9. Persoonlijkheid Peuter Kleuter
Elementair zelfbeeld Meer (uiterlijke) details uit zelfontdekking en beschrijving door anderen egocentrisch Beginnende empathie koppig Positief willen, taakbewustzijn Autonomie vs. schaamte, twijfel Initiatief vs. Schuld + ontwikkeling van genderidentiteit

22 Peuter en kleuter 10. Moreel Het Heinz-dilemma. (Naar L. Kohlberg) 'Ergens in Europa lag een vrouw op sterven omwille van een zeldzame ziekte. Er was echter een nieuw geneesmiddel waarvan de dokters dachten dat het haar leven kon redden. De bereiding van het geneesmiddel was duur, maar de apotheker vroeg nog eens tienmaal zoveel. Heinz, de echtgenoot van de zieke vrouw, ging bij al zijn kennissen langs om het geld te kunnen lenen. Hij kon echter maar de helft bijeenkrijgen. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw stervende was en vroeg hem het geneesmiddel aan een lagere prijs te verkopen of hem toe te staan om later het verschil bij te betalen. Maar de apotheker zei: “Neen, ik heb het geneesmiddel ontdekt en ik wil er geld mee verdienen”. Heinz werd wanhopig en overwoog om in de apotheek binnen te breken en het geneesmiddel te stelen voor zijn vrouw.'

23 Peuter en kleuter 3 fasen in morele ontwikkeling (Kohlberg): pre-conventioneel  conventioneel  postconventioneel Gericht op gevolgen algemene gedragscodes prioriteiten leggen Straf vermijden (P) normen, wetten universele mensenrechten Beloning nastreven (K) NB : niet zonder kritiek : oordeel hangt af van situatie, vooral bij jongens, …

24 Peuter en kleuter morele ontwikkeling volgens Freud:

25 Peuter en kleuter 11. School spelenderwijs ervaringsgericht LEREN zorgverbreding basisbehoeften bevredigen : lichamelijk, affectie, erkenning, competentie, moreel Vanaf 2,5 jaar

26 Peuter en kleuter 12. Spel Bewegingspelletjes
“Doen alsof”, rollenspel : inspiratie uit realiteit of fantasie Constructiespellen Solitair/parallel (P)  associatief en coöperatief spel (K) regels! Associatief : nog zonder echte taakverdeling

27 Peuter en kleuter

28 Peuter en kleuter 13. Muzisch Hargreaves :
2-5j : figurale fase : globale vormen, weinig details Mix van gekende fragmenten en improvisatie Egocentrische kunstbeleving 5-8j : schematische fase : streven naar conventies “tonale stabiliteit”, metrum, toonhoogte- en tempovariaties Muzikale conservatieproeven Voorkeur voor hoog realiteitsgehalte van (beeldend) kunstwerk


Download ppt "Lemmensinstituut Leuven academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google