De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PEUTER EN KLEUTER LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PEUTER EN KLEUTER LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 PEUTER EN KLEUTER LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011

2 PEUTER EN KLEUTER 1.Lichamelijk Trager, eerst asynchroon geleidelijk aan synchroon Melkgebit 115cm, 20 kg 2

3 PEUTER EN KLEUTER 2. Motorisch Fundamentele bewegingactiviteiten  ruimte voorzien Steeds fijnere motoriek, kwalitatieve verbetering Zelfstandigheid - zelfredzaamheid Zindelijkheidstraining: vanaf 2j (tot 5 à 6j) 3

4 PEUTER EN KLEUTER 4 3. Tekenen

5 PEUTER EN KLEUTER 3. Tekenen Tot 4j : bewegingsspel, (beheerst) krabbelen Kleuter : krabbels en vormen met betekenis Fasen: Toevallig realisme (achteraf benoemen) Mislukt realisme (bijv. kopvoeter) Verstandelijk realisme Visueel realisme (zie basisschoolkind) 5

6 PEUTER EN KLEUTER 6

7 7

8 4. Perceptueel Herkennen van object met een ander zintuig Globale waarneming  analytisch (cf. tekenen) Gestuurd vanuit psycho-emotionele factoren 8

9 PEUTER EN KLEUTER 5. Cognitief Piaget: kennis wordt gecreëerd i.p.v. gekregen 9

10 PEUTER EN KLEUTER LEERLING=KENNISARCHITECT Hoe verloopt dit proces? 2 mechanismen : ADAPTATIE en EQUILIBRATIE Assimilatie Accommodatie 10

11 PEUTER EN KLEUTER Stadium 2 : pre-operationeel denken Mentaal experimenteren (Uitgestelde) imitatie - geheugen Beginnend symbolisch denken – fantasie  Geboeid door sprookjes, liedjes  Anticiperen Aanzet zelfbeeld Preconceptueel (P)  intuïtief denken (K) 1 op 1 abstraheren, categorieën 11

12 PEUTER EN KLEUTER Denkfouten 1.Conservatie 12 o.w.v 1.Centratie van denken 2.Nog geen reversibel denken 3.Statisch gericht

13 PEUTER EN KLEUTER Denkfouten 2. Egocentrisme 13

14 PEUTER EN KLEUTER Denkfouten 3. Verwarren van deel en geheel 14

15 PEUTER EN KLEUTER Verwarring tussen fantasie en werkelijkheid 1.Antropomorfisme of animisme (Tafel is stout) 2.Fysiognomisch waarnemen 3.Artificialisme (De engeltjes wenen) 4.Finalisme (Waarom? Waarom? Waarom?) 5.Onlogische verbanden (Als de zon schijnt, krijg ik ijs) 6.(Egocentrisch) magisch denken 15 Kleuter: -beter onderscheid fantasie werkelijkheid -geheugen neemt toe, nog weinig functioneel -geleidelijk sociocentrisch en minder magisch denken -besef van tijd

16 PEUTER EN KLEUTER 6. Taal : betekenisvol 16

17 PEUTER EN KLEUTER PEUTER Bedmonologen Woordenschat syntaxis Zingend brabbelen Egocentrisch taalgebruik Zelfbesef  ”ik”, “mijn”, eigen naam KLEUTER Bedmonologen 3000 woorden, langere zinnen, maar niet foutloos Aarzelend spreken Praten met en beschrijven van anderen Zelfbeschrijvingen 17

18 PEUTER EN KLEUTER Belang van taal: 1.Ouders zijn rolmodel  gevarieerd taalgebruik 2.Verband met intelligentie 3.Verband met economische welvaart 4.Invloed van educatieve programma’s 18

19 PEUTER EN KLEUTER 7. Sociaal-emotioneel Ontstaan zelfbeeld (spiegel) Knuffel als vervanging van ouders Drang naar zelfstandigheid  koppigheidsfase Uitbreiding emotioneel palet: schaamte, trots, jaloezie, agressie Invloed van gehechtheidstype op verdere relaties Oppervlakkige (P)  meer duurzame vriendschappen (K) Uitbreiding sociale omgeving  verschillende rollen 19

20 PEUTER EN KLEUTER 8. Seksueel Ontwikkeling sekse-identiteit, eigen en ander lichaam verkennen Behoefte aan lichamelijk contact Freud : anale (P) - fallische fase (K) lustgewin ♂ Oedipuscomplex (castratie-angst) controle ♀ Elektracomplex (penisnijd) 20

21 PEUTER EN KLEUTER 9. Persoonlijkheid 21 PeuterKleuter Elementair zelfbeeldMeer (uiterlijke) details uit zelfontdekking en beschrijving door anderen egocentrischBeginnende empathie koppigPositief willen, taakbewustzijn Autonomie vs. schaamte, twijfel Initiatief vs. Schuld + ontwikkeling van genderidentiteit

22 PEUTER EN KLEUTER 10. Moreel Het Heinz-dilemma. (Naar L. Kohlberg) 'Ergens in Europa lag een vrouw op sterven omwille van een zeldzame ziekte. Er was echter een nieuw geneesmiddel waarvan de dokters dachten dat het haar leven kon redden. De bereiding van het geneesmiddel was duur, maar de apotheker vroeg nog eens tienmaal zoveel. Heinz, de echtgenoot van de zieke vrouw, ging bij al zijn kennissen langs om het geld te kunnen lenen. Hij kon echter maar de helft bijeenkrijgen. Hij vertelde de apotheker dat zijn vrouw stervende was en vroeg hem het geneesmiddel aan een lagere prijs te verkopen of hem toe te staan om later het verschil bij te betalen. Maar de apotheker zei: “Neen, ik heb het geneesmiddel ontdekt en ik wil er geld mee verdienen”. Heinz werd wanhopig en overwoog om in de apotheek binnen te breken en het geneesmiddel te stelen voor zijn vrouw.' 22

23 PEUTER EN KLEUTER 3 fasen in morele ontwikkeling (Kohlberg): pre-conventioneel  conventioneel  postconventioneel Gericht op gevolgen algemene gedragscodes prioriteiten leggen Straf vermijden (P) normen, wetten universele mensenrechten Beloning nastreven (K) NB : niet zonder kritiek : oordeel hangt af van situatie, vooral bij jongens, … 23

24 PEUTER EN KLEUTER morele ontwikkeling volgens Freud: 24

25 PEUTER EN KLEUTER 11. School spelenderwijs ervaringsgericht LEREN zorgverbreding basisbehoeften bevredigen : lichamelijk, affectie, erkenning, competentie, moreel 25

26 PEUTER EN KLEUTER 12. Spel Bewegingspelletjes “Doen alsof”, rollenspel : inspiratie uit realiteit of fantasie Constructiespellen Solitair/parallel (P)  associatief en coöperatief spel (K) regels! 26

27 PEUTER EN KLEUTER 27

28 PEUTER EN KLEUTER 13. Muzisch Hargreaves : 2-5j : figurale fase : globale vormen, weinig details Mix van gekende fragmenten en improvisatie Egocentrische kunstbeleving 5-8j : schematische fase : streven naar conventies “tonale stabiliteit”, metrum, toonhoogte- en tempovariaties Muzikale conservatieproeven Voorkeur voor hoog realiteitsgehalte van (beeldend) kunstwerk 28


Download ppt "PEUTER EN KLEUTER LEMMENSINSTITUUT LEUVEN ACADEMIEJAAR 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google