De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde 18 mei 2009 Opening opleiding Groningen specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer Voorzitter RvT NVVA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde 18 mei 2009 Opening opleiding Groningen specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer Voorzitter RvT NVVA."— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde 18 mei 2009 Opening opleiding Groningen specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer Voorzitter RvT NVVA

2 Medische zorg voor ouderen Huidige situatie:  Huisarts verantwoordelijk voor medische zorg ouderen.  Huisarts ook verantwoordelijk voor behandeling en regie rond kwetsbare ouderen thuis en in verzorgingshuis  Medisch specialisten: specifieke/top diagnostiek en behandeling  Specialist ouderengeneeskunde: verpleeghuisgerelateerde (medische) zorg

3 Knelpunten  Onvoldoende specialistische geriatrische kennis in 1e lijn  Coördinatie en regie problemen rond zorg in 1 e lijn, een vacuüm  Te weinig afstemming rond diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen in ziekenhuizen (gefragmenteerde zorg)  Schort aan regievoering door de keten heen

4 Toekomstige zorgvraag  Meer ouderen  Meer chronisch zieke ouderen  Meer ouderen met multimorbiditeit  Meer ouderen met psychiatrische problematiek

5 Nieuwe zorgvragen Verantwoorde zorg t.a.v. multimorbiditeit en kwetsbaarheid vereisen:  Vroegsignalering,  Pro-actieve inzet, preventie  (gevolgen) diagnostiek- en behandeling en prognostiek  Begeleiding van patiënt en zorgsysteem  Coördinatie en regievoering  Dicht bij de kwetsbare oudere

6 Vakgebied De specialist ouderengeneeskunde onderscheidt zich van andere vakgenoten door: - Specifieke medische kennis en deskundigheid omtrent de doelgroep kwetsbare(n) ouderen. - Proactieve instelling - Gerichtheid op het totale zorgsysteem (contextuele geneeskunde) - Integratie van zorgdiagnostiek, zorgprognostiek zorgmanagement - Focus op functionele autonomie en kwaliteit van leven

7 (Nieuwe) taken De specialist ouderengeneeskunde werkt in een keten en heeft keuze mogelijkheden: Om te werken in de 1e en/of 2e lijn In grote of kleine instellingen Gespecialiseerd of niet gespecialiseerd Consulteren, regisseren en/of behandelen Regie voeren over ketenzorg Consulten voor huisartsen Behandelaar in (gespecialiseerde)klinische setting Preventie en vroegsignalering Management Wetenschappelijk onderzoek (!)

8 De voorziening Ouderengeneeskunde Biedt gedifferentieerd medisch geriatrisch aanbod: Kleinschalig (binnen grote organisaties) Gespecialiseerde behandeleenheid (pg en revalidatie) Onder voorwaarde van taakdelegatie (de gespecialiseerde verpleegkundige is in de 1e en 2e lijn de coördinator ouderenzorg Specialist ouderengeneeskunde werkt in vakgroep/BV t.b.v. diverse settings en vanuit diverse financieringsstromen

9 Uitdaging De specialist ouderengeneeskunde gaat een toekomst tegemoet waarin hij:  Voor 100% zijn eigenlijke werk kan doen  Alle patienten van zijn doelgroep kan bereiken  Kan kiezen waar en wat voor werk hij doet  Hoe breed of hoe diep hij zijn vak uitoefent

10 Namens de NVVA: Succes!


Download ppt "De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde 18 mei 2009 Opening opleiding Groningen specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer Voorzitter RvT NVVA."

Verwante presentaties


Ads door Google