De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde
18 mei 2009 Opening opleiding Groningen specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer Voorzitter RvT NVVA

2 Medische zorg voor ouderen
Huidige situatie: Huisarts verantwoordelijk voor medische zorg ouderen. Huisarts ook verantwoordelijk voor behandeling en regie rond kwetsbare ouderen thuis en in verzorgingshuis Medisch specialisten: specifieke/top diagnostiek en behandeling Specialist ouderengeneeskunde: verpleeghuisgerelateerde (medische) zorg SO; intramuraal en verzorgingshuizen + consultatie op verzoek huisarts (naast een aantal lokale initiatieven)

3 Knelpunten Onvoldoende specialistische geriatrische kennis in 1e lijn
Coördinatie en regie problemen rond zorg in 1e lijn, een vacuüm Te weinig afstemming rond diagnostiek en behandeling van kwetsbare ouderen in ziekenhuizen (gefragmenteerde zorg) Schort aan regievoering door de keten heen Klink wil een versterking van de 1elijn, met medisch en verpleegkundig specialisten. Meer onderzoek en behandeling dicht bij huis. Daarnaast meer coordinatie en een aanspreekpunt in de ketenzorg. Ketenaansprakelijkheid is ook een probleem, poging dit te regelen in de wet Clientenrecht en zorg.

4 Toekomstige zorgvraag
Meer ouderen Meer chronisch zieke ouderen Meer ouderen met multimorbiditeit Meer ouderen met psychiatrische problematiek Meesten gezond ! , ook door ontwikkelingen medische mogelijkheden Waardoor complexe zorgvraag -> langer thuis Waardoor specialistische begeleiding nodig

5 Verantwoorde zorg t.a.v. multimorbiditeit en kwetsbaarheid vereisen:
Nieuwe zorgvragen Verantwoorde zorg t.a.v. multimorbiditeit en kwetsbaarheid vereisen: Vroegsignalering, Pro-actieve inzet, preventie (gevolgen) diagnostiek- en behandeling en prognostiek Begeleiding van patiënt en zorgsysteem Coördinatie en regievoering Dicht bij de kwetsbare oudere

6 Vakgebied De specialist ouderengeneeskunde onderscheidt zich van andere vakgenoten door: Specifieke medische kennis en deskundigheid omtrent de doelgroep kwetsbare(n) ouderen. - Proactieve instelling Gerichtheid op het totale zorgsysteem (contextuele geneeskunde) Integratie van zorgdiagnostiek, zorgprognostiek zorgmanagement Focus op functionele autonomie en kwaliteit van leven Parkinsonpatient -> functionaliteit Werken in multidisciplinariteit -> zowel verpleegkundig als paramedisch Werken met zorgleefplan gerelateerde behandelplannen teneinde zorgmanagement te kunnen uitvoeren en versnippering van zorg te voorkomen.

7 (Nieuwe) taken De specialist ouderengeneeskunde werkt in een keten en heeft keuze mogelijkheden: Om te werken in de 1e en/of 2e lijn In grote of kleine instellingen Gespecialiseerd of niet gespecialiseerd Consulteren, regisseren en/of behandelen Regie voeren over ketenzorg Consulten voor huisartsen Behandelaar in (gespecialiseerde)klinische setting Preventie en vroegsignalering Management Wetenschappelijk onderzoek (!)

8 De voorziening Ouderengeneeskunde
Biedt gedifferentieerd medisch geriatrisch aanbod: Kleinschalig (binnen grote organisaties) Gespecialiseerde behandeleenheid (pg en revalidatie) Onder voorwaarde van taakdelegatie (de gespecialiseerde verpleegkundige is in de 1e en 2e lijn de coördinator ouderenzorg Specialist ouderengeneeskunde werkt in vakgroep/BV t.b.v. diverse settings en vanuit diverse financieringsstromen

9 Uitdaging De specialist ouderengeneeskunde gaat een toekomst tegemoet waarin hij: Voor 100% zijn eigenlijke werk kan doen Alle patienten van zijn doelgroep kan bereiken Kan kiezen waar en wat voor werk hij doet Hoe breed of hoe diep hij zijn vak uitoefent -taakdelegatie waar mogelijk, invullen medische competenties Niet de SO gaat naar de 1elijn, maar de doelgroep van het specialisme bevindt zich niet alleen in het verpleeghuis, maar ook in de verzorgingshuizen en in de thuissituatie. Natuurlijk kan je als specialist ouderengeneeskunde je favoriete werkplek hebben, maar je moet wel opgeleid worden om in alle settings te kunnen werken, alleen dan kan je keuzes maken. Kaderopleidingen is een mooi instrument om iedereeen die zijn vak wil verdiepen de mogelijkheid te bieden dit te doen.

10 Namens de NVVA: Succes! - Veel gepassioneerde, professionele en vakkundige specialisten ouderengeneeskunde met zorg en aandacht voor hun patienten!


Download ppt "De toekomst van de (specialist) Ouderengeneeskunde"

Verwante presentaties


Ads door Google