De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING: ARIE BROEKHUIS

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING: ARIE BROEKHUIS"— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING: ARIE BROEKHUIS
GEMEENTE MET EEN MISSIE ! INLEIDING: ARIE BROEKHUIS

2 PROTESTANTSE GEMEENTE
PRESENTATIE TAAKGROEPENMODEL PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

3 WAAROM EEN NIEUW MODEL? Minder ambtsdragers, meer betrokken mede-
werkers Kleinere kerkenraad voor beleid en sturing Taakgroepen belast met uitvoering Alle kerkelijke activiteiten bij één taakgroep

4 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een levende en inspirerende geloofsgemeen-
schap Open kerk: 1. Ontmoetingskerk, ontmoetingsplaats voor Eefde 2. Aktiviteiten ook richten op mensen buiten de kerk 3. Aktieve speler in het maatschappelijke debat 4. Platform voor samenwerking

5

6 TAAKGROEP PASTORAAT 2 tot 4 themadiensten/jaar rond liturgie en vieren
Reorganisatie bezoekwerk: “omzien naar elkaar” - aandachtspunt: voor alle ouderen van Eefde Signaleringssysteem voor pastorale/diakonale hulp en bezoek

7 TAAKGROEP DIAKONIE Diakonale taken m.b.t. eredienst
Organisatie Avondmaal/Bid- en Dankdagen Signaleringssysteem voor pastorale/diakonale hulp en bezoek Seniorenreis en vakantie gehandicapten Participatie in I.K.A. en I.S.B.N.

8 KERK/GEZIN/MAATSCHAPPIJ
TAAKGROEP KERK/GEZIN/MAATSCHAPPIJ 2 tot 4 themadiensten/jaar waarin gezin centraal staat 1x per jaar grote manifestatie rond kerkelijk thema Inspirerende samenwerking met basisscholen Aktieve betrokkenheid van jeugd bij kerkelijke aktiviteiten

9 TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING Ondersteuning bieden bij themadiensten
Organiseren en plannen gespreksgroepen Organiseren van fora voor breed publiek Zoeken naar nieuwe vormen van catechese

10 TAAKGROEP COMMUNICATIE
Ontwikkelen communicatiesysteem taak- groepen/kerkenraad/gemeente Via media profileren van de Protestantse Gemeente Eefde in Eefde Vormgeving en inhoud “Kerkvenster” Vormgeving en inhoud website

11 TAAKGROEP KERKRENTMEESTERS Financieel beheer
Beheer en onderhoud kerkelijke eigendommen Personeel en organisatie Budgettering en controle financiën t.b.v. taakgroepen


Download ppt "INLEIDING: ARIE BROEKHUIS"

Verwante presentaties


Ads door Google