De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INLEIDING: ARIE BROEKHUIS GEMEENTE MET EEN MISSIE !

Verwante presentaties


Presentatie over: "INLEIDING: ARIE BROEKHUIS GEMEENTE MET EEN MISSIE !"— Transcript van de presentatie:

1 INLEIDING: ARIE BROEKHUIS GEMEENTE MET EEN MISSIE !

2 PRESENTATIETAAKGROEPENMODEL PROTESTANTSE GEMEENTE EEFDE

3 WAAROM EEN NIEUW MODEL? Minder ambtsdragers, meer betrokken mede- Minder ambtsdragers, meer betrokken mede- werkers werkers Kleinere kerkenraad voor beleid en sturing Kleinere kerkenraad voor beleid en sturing Taakgroepen belast met uitvoering Taakgroepen belast met uitvoering Alle kerkelijke activiteiten bij één taakgroep Alle kerkelijke activiteiten bij één taakgroep

4 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Een levende en inspirerende geloofsgemeen-Een levende en inspirerende geloofsgemeen- schap schap Open kerk:Open kerk: 1. Ontmoetingskerk, ontmoetingsplaats voor 1. Ontmoetingskerk, ontmoetingsplaats voor Eefde Eefde 2. Aktiviteiten ook richten op mensen buiten 2. Aktiviteiten ook richten op mensen buiten de kerk de kerk 3. Aktieve speler in het maatschappelijke 3. Aktieve speler in het maatschappelijke debat debat 4. Platform voor samenwerking 4. Platform voor samenwerking

5

6 TAAKGROEP PASTORAAT 2 tot 4 themadiensten/jaar rond liturgie en 2 tot 4 themadiensten/jaar rond liturgie en vieren vieren Reorganisatie bezoekwerk: “omzien naar Reorganisatie bezoekwerk: “omzien naar elkaar” elkaar” - aandachtspunt: voor alle ouderen van Eefde - aandachtspunt: voor alle ouderen van Eefde Signaleringssysteem voor pastorale/diakonale Signaleringssysteem voor pastorale/diakonale hulp en bezoek hulp en bezoek

7 TAAKGROEP DIAKONIE Diakonale taken m.b.t. eredienst Diakonale taken m.b.t. eredienst Organisatie Avondmaal/Bid- en Dankdagen Organisatie Avondmaal/Bid- en Dankdagen Signaleringssysteem voor pastorale/diakonale Signaleringssysteem voor pastorale/diakonale hulp en bezoek hulp en bezoek Seniorenreis en vakantie gehandicapten Seniorenreis en vakantie gehandicapten Participatie in I.K.A. en I.S.B.N. Participatie in I.K.A. en I.S.B.N.

8 TAAKGROEPKERK/GEZIN/MAATSCHAPPIJ 2 tot 4 themadiensten/jaar waarin gezin 2 tot 4 themadiensten/jaar waarin gezin centraal staat centraal staat 1x per jaar grote manifestatie rond kerkelijk 1x per jaar grote manifestatie rond kerkelijk thema thema Inspirerende samenwerking met basisscholen Inspirerende samenwerking met basisscholen Aktieve betrokkenheid van jeugd bij kerkelijke Aktieve betrokkenheid van jeugd bij kerkelijke aktiviteiten aktiviteiten

9 TAAKGROEP VORMING EN TOERUSTING Ondersteuning bieden bij themadiensten Ondersteuning bieden bij themadiensten Organiseren en plannen gespreksgroepen Organiseren en plannen gespreksgroepen Organiseren van fora voor breed publiek Organiseren van fora voor breed publiek Zoeken naar nieuwe vormen van catechese Zoeken naar nieuwe vormen van catechese

10 TAAKGROEP COMMUNICATIE Ontwikkelen communicatiesysteem taak- Ontwikkelen communicatiesysteem taak- groepen/kerkenraad/gemeente groepen/kerkenraad/gemeente Via media profileren van de Protestantse Via media profileren van de Protestantse Gemeente Eefde in Eefde Gemeente Eefde in Eefde Vormgeving en inhoud “Kerkvenster” Vormgeving en inhoud “Kerkvenster” Vormgeving en inhoud website Vormgeving en inhoud website

11 TAAKGROEPKERKRENTMEESTERS Financieel beheer Financieel beheer Beheer en onderhoud kerkelijke eigendommen Beheer en onderhoud kerkelijke eigendommen Personeel en organisatie Personeel en organisatie Budgettering en controle financiën t.b.v. Budgettering en controle financiën t.b.v. taakgroepen taakgroepen


Download ppt "INLEIDING: ARIE BROEKHUIS GEMEENTE MET EEN MISSIE !"

Verwante presentaties


Ads door Google