De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie de Lichtbron Gemeentevergadering 7 juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie de Lichtbron Gemeentevergadering 7 juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Visie de Lichtbron Gemeentevergadering 7 juni 2007

2 Waarom een visie? Vormgeven aan de wens om gemeente van Christus te zijn

3 Visie Visie is een – Verwachting, een droom – Te bereiken in een aantal jaren

4 Hoe maak je een visie? Huidige situatie Gewenste situatie Plannen Tijd (analyse) (inspirerend, duidelijk)

5 Onze basis Vragen – Waarom actief in de kerk? – Nog dieper: Wat bepaalt je identiteit? Voorafgaand aan visie eerst basis – Gedaan in voorjaar 2006 – Bezinning op Gods grootheid, liefde en genade (Omvatten kern van geloofsleven) – Basislijnen gemaakt

6 Basislijnen Samen…. meer gericht zijn op de eer van God. groeien in besef dat je alleen leeft als Christus in je leeft. meer merkbare verandering verwachten door de Geest van Christus.

7 Gebruik van basislijnen Basis voor activiteiten van de kerk – Verkondiging – Pastoraat – Diaconaat – Missionaat

8 Gemeenteleven WOORDDAAD INTERN Prediking Pastoraat Diaconie EXTERN Evangelisatie Zending Externe hulp

9 Huidige situatie WOORDDAAD INTERN Prediking Pastoraat Diaconie EXTERN Evangelisatie Zending Externe hulp

10 Wat voor gemeente willen we graag zijn? Ieder een levende relatie met God. Samenkomsten gericht op de eer van God en op groei in samen liefhebben van God. Ieder gelovig gericht op Christus en eensgezind. Iedereen draagt z’n steentje bij. Liefde ook te zien in stad en wereld (diaconaat; getuigenis).

11 Motto Visie samengevat in motto

12 Hoe werken aan visie? Huidige situatie Gewenste situatie Plannen maken met doelen en middelen Tijd

13 Overzicht doelen Betrokkenheid kerkleden bij kerkdiensten Bijbelstudie Pastoraat (onderling en door ambtsdragers) Verwerking en eigen maken van bijbelse boodschap Gebed Onderlinge betrokkenheid Hulpaanbod en verkondiging buiten onze kerk

14 Overzicht middelen Eredienst Gemeentegroepen Lichtbron als ontmoetingsplek Ideeën hulpstructuren Evangelisatie en Zending & Hulpverlening

15 Overzicht middelen Eredienst (kwadrant 1 en 4) Gemeentegroepen Lichtbron ontmoeting Ideeën hulpstructuren Evangelisatie en Z&H

16 Eredienst Afgelopen 2 jaar al veel veranderd – Diensten voor doelgroepen – Prediking aansluitend op dagelijks leven met een levendige liturgie

17 Werkgroep Eredienst Bij de tijd houden van erediensten Toespitsen van erediensten op bepaalde groepen in en buiten de gemeente Het voorbereiden van erediensten met uiteenlopend karakter Inschakelen van gaven gemeenteleden

18 Uitvoering Predikant KIK-ker Bloemschikken Muziekcoördinator Gastendiensten

19 Middelen visievorming Eredienst Gemeentegroepen (alle kwadranten) Lichtbron ontmoeting Ideeën hulpstructuren Evangelisatie en Z&H

20 Gemeentegroepen Kleine groepen van bijv. 10 mensen Doel – Groeien in geloof – Elkaar ondersteunen in vorm en inhoud geven aan leven Hoe – Bijbelstudie – Gebed – Gesprek hoe volgeling zijn van Jezus

21 Condities Aan huis Deelname wordt verwacht Veiligheid en vertrouwen is belangrijk

22 Middelen visievorming Eredienst Gemeentegroepen Lichtbron ontmoeting (kwadrant 2-4) Ideeën hulpstructuren Evangelisatie en Z&H

23 Lichtbron Gebruiken als ontmoetingsplek Intern en extern – Gezelligheid en sfeer – Informatief Ook in samenhang met evangelisatie en extern diaconaat Uitvoering: kleine groep gemeenteleden

24 Middelen visievorming Eredienst Gemeentegroepen Lichtbron ontmoeting Ideeën hulpstructuren (kwadrant 2 en 3) Evangelisatie en Z&H

25 Hulpaanbod naar buiten Ideeën – Vrijwilligerswerk: al of niet samen met andere kerken – Stichting Present Biedt praktische hulp aan kansarmen – Steunpunt WMO Burgerlijke gemeente wil graag samenwerking met kerken Coördinatie: diakonie

26 Middelen visievorming Eredienst Gemeentegroepen Lichtbron ontmoeting Ideeën hulpstructuren Evangelisatie en Z&H (kwadranten 1 en 4)

27 Evangelisatie Continuering bestaande activiteiten – Kinderclub – Marktkraam – Gastendiensten (Werkgroep Eredienst) Op termijn deze evalueren

28 Emmaüs Toetrederscursus Wordt gebruikt door: – IZB, CGK en GKV (DTEG) Doel: – Contacten leggen met mensen buiten de kerk – Begeleiding – Groei en verdieping in geloof Voor gelovigen en ongelovigen

29 Organisatie Emmaüs Cursusmateriaal is beschikbaar – Voor groepsleiders – Voor de cursus Werkt via kleine groepen – Relatie is belangrijk – Andere mensen leren kennen – Ervaringen uitwisselen met anderen

30 Zending & Hulpverlening Visie met doelen en middelen in apart plan gepubliceerd – Informeren – Bewustwording – Financieel

31 Jeugd Jeugdraad visie maken op basis van deze visie Zie presentatie Bert Klok

32 Hoe uitvoeren? In woord en daad Geduld en liefde Duidelijke koers Laat elkaar groeien in Christus Reële verwachtingen koesteren Een beetje ambitie mag best Verwachtingsvol Succeservaring opbouwen Rustig aan het werk Gebed en vertrouwen

33 Uitwerking visie de Lichtbron Gemeentevergadering 7 juni 2007

34 Uitwerking visie Werkdocument: Kerk in uitvoering – Bevat uitwerking in details inclusief tijdspad Enkele onderdelen daaruit: – Gemeentegroepen – Beheer – Ambtelijk werk

35 Gemeentegroepen Volgend seizoen voorbereiding en bezinning Najaar 2007 themadiensten plus wijkavonden ‘gemeente-zijn’ Commissie een visie uitwerken Voorjaar 2008 visie presenteren Verdere uitwerking daarna

36 Beheer Commissies opgeheven Nieuwe commissies gevormd – Op basis van werkdocument visie Momenteel het beheer nog in studiefase Afronding door kerkenraad begin komend seizoen

37 Beheer (voorlopig) Kerkenraad (breed) Moderamen Eredienst Gemeentegroepen Lichtbron ontmoeting Hulpstructuren Evangelisatie Zending & Hulpverlening Jeugdraad Commissie Gemeenteopbouw Commissie Bestuurlijke Zaken

38 Ambtelijk werk Vermindering intensiteit op 2 manieren 1.Gemeentegroepen – Beoogd effect is stimuleren onderlinge verbondenheid – Beoogd gevolg vermindering werkdruk 2.Commissiestructuur – Visie geeft kaders – Mandatering mogelijk – Kerkenraad alleen grote lijn – Moderamen ondersteunt door Commissie Gemeenteopbouw

39 Proces Visievorming

40 Kerkenraad aan het werk

41 Een prachtige visie!!!

42 Gezamelijke lunch

43 Startweekend met Klaas en Jacob

44 Gemeente stickert

45 Praten op een gemeentevergadering

46 Uiteindelijk een visie

47 Coachgroep visievorming Samenstelling: Aafke Buikema (tot heden) Hans van Ewijk (tot dec. 2006) Wiebe Homan (tot dec. 2006) Henk van der Molen Gerard de Noord Henk Wisselink


Download ppt "Visie de Lichtbron Gemeentevergadering 7 juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google