De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Januari 2002 Handreiking voorlopige aanwijzing sterk veranderd waterlichaam PT1 dag 1 december 2003 Roel Knoben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Januari 2002 Handreiking voorlopige aanwijzing sterk veranderd waterlichaam PT1 dag 1 december 2003 Roel Knoben."— Transcript van de presentatie:

1 Januari 2002 Handreiking voorlopige aanwijzing sterk veranderd waterlichaam PT1 dag 1 december 2003 Roel Knoben

2 Januari 2002 Handreiking voorlopige aanwijzing ‘sterk veranderd waterlichaam’

3 Januari 2002 Handreiking voorlopige aanwijzing ‘sterk veranderd waterlichaam’ van: expertgroep 5 onder WG DO aan: regio, PT’s uniforme werkwijze eerste aanzet Voorlopig: eind 2004 Definitief: 2008/2009 waterlichaam dat als gevolg van fysieke veranderingen door menselijke activiteiten substantieel van karakter is veranderd ten opzichte van het aangewezen natuurlijke type.

4 Januari 2002 Waarom status SVWL ? Erkenning fysieke veranderingen voor gebruiksfuncties –scheepvaart, havens, recreatie –wateropslag, irrigatie –regulatie, veligheid, land drainage –ander belangrijk, duurzaam gebruik; economische waarde gebruik behouden, maar wel mitigatie voor kwaliteitsverbetering

5 Januari 2002 1. Was er van nature een substantieel oppervlaktewater ? Categorie Kunstmatige wateren 2. Is het een kustwater ? Doorloop schema vanaf stap 2 in actuele situatie kustwaterovergangswatermeerrivier 3. Eenzijdig afstromend en niet door zee beïnvloed? 4. Van nature stilstaand en niet door zee beïnvloed? 5. Zoutgradiënt door beïnvloeding zee en rivier? J N J N NN JJJ (typen) Toedeling waterlichamen aan categorieen

6 Januari 2002 Stappen in aanwijzingsproces Stap 3: ‘Screening’: is er enige verandering in hydromorfologie? nee Natuurlijk water -> GET ja Stap 4: Beschrijving significante verandering (rapportage 2004; P&I analyse) Stap 5:GET waarschijnlijk niet gehaald in 2015 nee GET Stap 6: waterlichaam substantieel veranderd agv fysieke veranderingen door activiteiten ? ja

7 Januari 2002 Stappen in aanwijzingsproces Stap 6: waterlichaam substantieel veranderd agv fysieke veranderingen door activiteiten ? nee GET Wijs waterlichaam voorlopig aan als sterk veranderd ja Definitieve testen en aanwijzing voor 2008

8 Januari 2002 Opmerkingen niet voldoen aan GET onvoldoende reden toewijzing kan op basis van ingrepen en hoeft niet op basis meting hydromorfologische parameters aanwijzing mag op basis van groepen waterlichamen -> relatief eenvoudig beschrijven; admi vermijden relatie met pressure & impact analyse

9 Januari 2002 Vervolgstappen in proces voor definitieve aanwijzing Stap 7: test 4.3a: benoem herstel- maatregelen. Negatief effect op milieu? ja Stap 8: test 4.3b: alternatieven voor ingrepen - die milieuvriendelijker, - technisch haalbaar en - niet disproportioneel in kosten zijn? ja nee GET Wijs waterlichaam aan als sterk veranderd nee GET MEPGEP

10 Januari 2002 Handreiking stap 3 Uitgangspunten beschrijving: een hydromorfologische ingreep voldoende huidige situatie inclusief voorziene aanpassingen vigerend beleid gebruik van effectindicatoren mag, hoeft niet

11 Januari 2002 Groslijst hydromorfologische ingrepen

12 Januari 2002 Handreiking stap 4 ingrepen en effecten Eerste aanzet, verdere uitwerking volgt een ingreep is voldoende voor aanwijzing -> selectie criteria voor significantie: omvang, schaal, ernst voorbeeld (zie cases):

13 Januari 2002 Voorbeelduitwerking Genormaliseerde beken voornaamste effect ingrepen op substraatpatroon -> macrofauna

14 Januari 2002 Cases Verdeling in 2 groepen 1 Zuidlaardermeer 2 Hagmolenbeek

15 Januari 2002

16


Download ppt "Januari 2002 Handreiking voorlopige aanwijzing sterk veranderd waterlichaam PT1 dag 1 december 2003 Roel Knoben."

Verwante presentaties


Ads door Google