De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelafleiding Marcel van den Berg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelafleiding Marcel van den Berg."— Transcript van de presentatie:

1 Doelafleiding Marcel van den Berg

2 Afleiding doelen Hoe doen onze buren dat? – anekdote
De NLse waterkwaliteit tov natuurlijk water Wat en wanneer doelen voor sterk veranderd water Koninklijk en Praags Tools Uitdagingen

3 Anekdote

4 Is dit de referentie? KRW gaat uit van een referentie toestand zonder menselijke invloed

5 En hoe ver zitten we daar dan vandaan?
2009 2015 Mogelijke interpretaties: De GET doelen zijn helemaal niet extreem hoog (kwart voldeed al in 2009), en doelen zijn realiseerbaar (vb. fytoplankton) De GET doelen zijn helemaal niet extreem hoog maar de opgave is in werkelijkheid moeilijk te overbruggen met maatregelen Er klopt niets van de maatlatten en de toestandsbepaling

6 De sterk veranderde wateren…

7 De twee voorwaarden Significant effect op gebruiksfuncties als je naar GET zou willen herstellen Er zijn geen andere mogelijkheden om die functies te dienen omdat dat te duur is of Technische onmogelijk is of Niet beter is voor het milieu Goede motivaties!

8 De twee methoden ‘koninklijk’ en ‘praags’
De ‘koninklijke’ weg redeneert vanuit de referentie en wat niet meer kan (je trekt de biologische effecten van hydromorfologie af van het GET/REF) De Praagse methode redeneert vanuit wat wel kan (je telt effecten van de maatregelen die je wel kan nemen op bij de huidige toestand) Beide methoden zijn geaccordeerd door de Europese Waterdirecteuren Beide methode zijn toegepast in de eerste ronde Elegante tussenoplossing: via de maatlatten kijken wel soorten je er nog bij kan krijgen als je mitigerende maatregelen neemt en dan je score uitrekenen

9 Tools Helderheid Mosselen Zwevend stof Algen Waterdiepte Voeding
Waterplanten Waterpeil overige vis Golven Giftige stoffen Benthivore vis Zooplankton

10 Tools

11 Andere tools KRW verkenner Empirische modelregels
Andere modelregels voor specifieke kwaliteitselementen Systeem analyses met modellen voor individuele meren (pc-lake, modellen voor vis, waterplanten etc.)

12 Uitdagingen bij GEP afleiding
Maatlat en referentie voor natuurlijke wateren –meest gelijkend type- is de basis Veronderstelt kennis van effect van hydromorfologische ingrepen primair en secundair Veronderstelt kwantitatieve inschatting van effect van maatregelen Biologische toestand is een perfecte en directe afspiegeling van de menselijke druk We kennen de menselijke druk precies en hun onderlinge verhoudingen en effecten Een voordeel bij GEPs: individuele benadering van een waterlichaam is mogelijk

13 Andere uitdagingen bij doelafleiding
Heeft een meer met hoge mosselfiltratie nog last –in krw termen- van eutrofiering als algen laag zijn maar nutriënten nog hoog? (bv Volkerak) Is het realistisch om in boezemmeren (bv Friesland) overal helder waterplantenrijk waterplanten na te streven? En kan een lager doel dan via GEP of is een doelverlaging nodig? Is het nodig om voor elk waterlichaam een water/stoffen balans + modelstudie (Pc lake bv) te maken om een goed doelen af te leiden / maatregelenpakket te maken? Of is meer cq. minder nodig?

14 Doelafleiding is geen roulette!
Vragen? Doelafleiding is geen roulette!


Download ppt "Doelafleiding Marcel van den Berg."

Verwante presentaties


Ads door Google