De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondslagen GB Kliniek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondslagen GB Kliniek"— Transcript van de presentatie:

1 Grondslagen GB Kliniek
Behandelen vanuit een context

2 Historie 1895-1953 Werkgemeenschap Werken verbetert de delinquent
Woon- of reclasseringsgemeenschap Wonen, werken en (psycho)therapie Therapeutische gemeenschap Milieutherapie. Wonen, (psycho)therapie en activiteiten Circuit voor forensische psychotherapie Milieutherapie. Wonen, (psycho)therapie, activiteiten Verbinding W.T.A naar poli en deeltijd GGZ voor Jeugd en volwassenen Milieutherapie. Wonen, therapie, werken en activiteiten Verbinding met reclassering en voogdij 2005-heden CWZWG, Groot Batelaar kliniek Wonen, therapie, werken, activiteiten Verbinding met partners in CWZWG

3 Kaders voor kliniek Behandelkaders Justitiële en GZ kaders
Leger des Heils kaders Financiële kaders

4 Behandelkaders Methodieken Onderzoeken Organisatiemodellen
Ervaringen medewerkers Ervaringen cliënten Inspectie voor de GV

5 Justitiële en GZ kaders
Justitiële verwijzers met overeenkomst (cliënten). Top down GZ wetgeving: - WGBO, overlegmodel - Kwaliteitswet - BIG wet en beroepscodes Inspectie voor de GV en VWS

6 Leger des Heils kaders Cliënt centraal Laagdrempelig Ontschotting
Christelijke levensovertuiging Managers leidinggevend i.p.v. professionals. Geen duaal management Organisatiemodel. Top-down. Bevelstructuur.

7 Financiële kaders AWBZ. Nog geen overheveling naar zorgverzekeringswet
Wet Tarieven Gezondheidszorg. Van budgetfinanciering → productiefinanciering (2003) → DBC Financiering ( ) → Zorgzwaartebekostiging, functiegericht. FPK erkenning (2003) Overgang van VWS naar Justitie?

8 Research Forensische Psychiatrie Nederland. Geen of onvoldoende effectonderzoek. Wel onderzoek door onderzoekers verbonden aan instellingen. Glenn Mills, Den Enk. Manipuleerbaar. EFP. Risicotaxatie. Engeland metastudie Home Office. DSPD. Uitslag: community based treatment. Waarom? Aandacht voor Arrangement van universeel werkende factoren

9 Methodieken en onderzoek
Integratief. Alice in Wonderland: Everybody has won and all must have prizes (Dodo-bird effect) Saul Rozenzweig (1936) Relativeert DBC’s. Specifieke symptomen en klachten wel werkzaam.

10 Taartdiagram Lambert (1992)

11 Tussenevaluatie 1 Veel kaders die moeilijk aansluiten en steeds veranderen Traditie GB kliniek therapeutisch gemeenschapsgericht. In Nederland not-done. Spanningsveld tussen professionaliteit zorgzwaarte en managementstructuur moederorganisatie Research geeft beperkt houvast

12 Oplossingsrichtingen kliniek
Duidelijk af te bakenen doelgroep in het forensische veld Kiezen voor het daarbij meest passende behandelmodel Kiezen voor de daarbij best passende behandelaars Kiezen voor het daarbij passende organisatiemodel zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig

13 Doelgroep G.B. kliniek Persoonlijkheidsstoornissen, vooral Cluster B, mild tot matig van karakter (Dreigend) in aanraking met Justitie Overige stoornissen hangen samen (comorbiditeit) met persoonlijkheidsstoornissen Er is sprake van verandermogelijkheden

14 Milieutherapie (samenhangend behandelen)
Behandelmilieu

15 Doel behandeling Passende plek in de samenleving:
- geen delicten meer plegen - minder negatief symptoomgedrag - positiever en gedifferentieerder zelfbeeld en beeld van anderen - meer en betere (sociale) vaardigheden Samenvatting: werk, wijf, woning.

16 Pathologie bewoners Onveilige gehechtheid - vermijdend
- gedesorganiseerd - gepreoccupeerd Diep geworteld wantrouwen medemens. Wraak Gebrek aan impulscontrole Gebrek aan gezond geweten Gebrek aan samenhangende context

17 Consequenties pathologie voor methodiek
Impliciet leren/behandelen i.p.v expliciet Context i.p.v. relatie, cognities en intrapsychisch Nadruk op universeel werkende factoren Gezonde sfeer en organisatie. Nadruk op buiten factoren. Systemisch, resocialisatie.

18 Hoofdmethodiek Sociaaltherapeutische model:
Impliciet leren via functies, rollen en taken in groepsverband als context. Hoe vul je in? Organiseert de afdeling, biedt structuur aan in formele relaties Hier en nu, en toekomst gericht Fasering in toename verantwoordelijkheid en verschillende rollen en opgaven

19 Toegevoegde methodiek
Sociaal competentiemodel: - Geeft praktisch houvast op taakniveau Kader voor protectoren en stressoren Goede verdeling regiefuncties en verantwoordelijkheden. Feedback

20 Tussenevaluatie 2 Behandelen via milieu, gezond behandelklimaat
Neerzetten van een duidelijke context; containing framework Samenhang in de behandeling: connectedness Nadruk op impliciet behandelen Model Therapeutische Gemeenschap?

21 Therapeutische gemeenschap
Doorbreken gezond – ziek, goede en slechte burgers. Reactie op medische autoriteit. Behandeling is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ieder met eigen rol. ‘Bewoners’ als term voor eigen verantwoordelijkheid. Behandeling in hier en nu. Interactie, reflectie en actie. Communicatie via gezonde kanten i.p.v. slechte of zieke. Verbinden (linking). Delictanalyse? Managen en behandelen horen bij elkaar (geen splitsing vader en moeder functie) Anti-group. Ruimte voor destructieve processen. Energie ombuigen

22 Vormgeving Therapeutische Gemeenschap
Duidelijke regie zowel op unit- als kliniekniveau. Holding, linking, mentalising. Transitional space. Beeld groep en kliniek wordt deel van zelfbeeld. Tegengaan fragmentatie en symbiose. Bevorderende en falende factoren voor optimaliseren klimaat

23 Kenmerken optimale gemeenschap

24 Eindevaluatie en relativering


Download ppt "Grondslagen GB Kliniek"

Verwante presentaties


Ads door Google