De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze eredienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze eredienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16: 1-14 Welkom in deze eredienst

2

3 NIET VERGETEN! (daarna pas op vakantie )
MELD JE / JULLIE AAN VOOR HET GEMEENTEPROJECT VIA: In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’. Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgaveformulier in te vullen via onze website: Op de homepage is een verwijzing naar het aanmeldformulier Uiterlijk 28 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de voorbereidingen.

4 Orgelconcerten Heemse 2013
Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! 13 juli Harm Hoeve Kandelaarkerk “Zingen in de zomer” m.m.v. Laura Krale – Trompet 20 juli Jorrit Woudt Kandelaarkerk 27 juli Marco den Toom Kandelaarkerk 3 augustus Sietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustus Frank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Orgelconcerten Heemse 2013 Aanvang: uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

5 Orgelconcerten Heemse 2013
ORGELCONCERT HARM HOEVE – KANDELAARKERK -13 juli Een jaarlijks terugkerende zekerheid in de orgelconcertserie van Heemse is de organist Harm Hoeve uit Rouveen. Al jaren komt hij op het BAG-orgel een concert verzorgen en ook dit jaar is hij weer van de partij. Harm heeft deze avond de getalenteerde jonge trompettiste Laura Krale meegenomen, dit geeft een feestelijk tintje aan de avond. Het wordt een soort van “Zingen in de zomer”, vanwege de samenzang die een aantal keer in het programma is opgenomen. Verder op het programma de Trumpet Tune van Henry Purcell, de Fantasie Psam 43 van Feike Asma en werken van Georg Friedrich Händel, Sigfrid Karf-Elert , Georg Philipp Telemann en Johann Sebastian Bach. Traditiegetrouw besluit Harm zijn orgelconcert met een koraalfinale van eigen hand. Deze keer betreft het een fantasie over het Wilhelmus met de bede uit Psalm 134 "Dat 's Heren zegen op u daal“. U bent allemaal van harte welkom. Orgelconcerten Heemse 2013 Aanvang: uur Entreeprijs: €6,- CJP en 65+ € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

6 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16: 1-14 Welkom in deze eredienst

7 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Voor de dienst: Ps. 121 Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

8 Zingen Vers 1 Ik sla mijn ogen op en zie
Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Vers 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

9 Zingen Vers 2 Uw wankle voeten zet Hij vast,
Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Vers 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

10 Zingen Vers 3 De HEER brengt al uw heil tot stand,
Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Vers 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

11 Zingen Vers 4 De HEER zal u steeds gadeslaan,
Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Vers 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

13 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

14 Zingen Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

15 Zingen Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag,
Psalm 68: 8 Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen?

16 Zingen … Die God is ons een God van heil:
Psalm 68 Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

17 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

18 Lezen Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

19 Zingen Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

20 Zingen Vers 1 O Schepper, Geest, woon in uw kerk,
Gezang 103: 1, 4, 8 Vers 1 O Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid.

21 Zingen Vers 4 Uw krachten werken door het woord,
Gezang 103: 1, 4, 8 Vers 4 Uw krachten werken door het woord, nooit wordt vergeefs uw taal gehoord Uw lamp schijnt in het duister hart, uw licht verblindt wie zich verhardt.

22 Zingen Vers 8 Geest van de Vader en de Zoon,
Gezang 103: 1, 4, 8 Vers 8 Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid.

23 Lezen Votum en zegengroet Ps. 68: 8 Gebed Lezen: Zondag 20
Handelingen 2: 22-42 Gz. 103: 1, 4, 8 Lezen: Johannes 16: 1-14 Preek Lb. 477: 1, 2

24

25 Omdat ik blijf merken dat veel kerkmensen
de Heilige Geest maar lastig vinden…

26

27 De Heilige Geest wil je overtuigen.
1.Dat je Jezus nodig hebt. 2.Dat Hij de grote overwinnaar is. 3.En dat een ander dus verloren heeft.

28

29 Johannes 14: 25-26: 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

30 Johannes 15: 26-27: 26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.

31

32 ‘Wanneer hij komt (de Geest) zal hij de wereld
duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.’

33

34 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods
bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Hand. 2

35 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods
bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Hand. 2 37 ‘Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’

36

37 Als de Heilige Geest zal komen zal hij de
wereld duidelijk maken wat zonde is.

38

39 Geloof je in Jezus Christus?

40

41 Jij hebt Jezus nodig!

42

43 Mens, jij hebt Jezus nodig!

44

45 De Heilige Geest wil je overtuigen.
1.Dat je Jezus nodig hebt. 2.Dat Hij de grote overwinnaar is. 3.En dat een ander dus verloren heeft.

46

47 Maar…er is gerechtigheid gebeurd. Hij heeft zijn recht gekregen.

48

49 Hij was de grote Overwinnaar.
En door zijn opwekking uit de dood werd dat bewezen.

50

51 ‘Jezus is door God tot leven gewekt,
daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven en zit aan zijn rechterhand.’ Hand. 2:32-33.

52

53 Hij maakt je ook klein en beschaamd omdat
Christus onschuldig werd gedood. Voor jouw zonden.

54

55 Thema: De Heilige Geest wil je overtuigen.
1.Dat je Jezus nodig hebt. 2.Dat Hij de grote overwinnaar is. 3.En dat een ander dus verloren heeft.

56

57 ‘Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk
maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. (…) Oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.’

58

59 ‘…because the prince of this world
has been judged.’

60

61 ‘Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij’,
zegt Jezus.

62

63 ‘laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht.’
Hand. 2 vers 40.

64

65 Vers 41: ‘Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.’

66

67 Zingen Gz. 103: 1, 4, 8 Preek Lb. 477 Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1
Gebed Collecte Gz. 139: 1, 6 Zegen

68 Zingen Geest van hierboven, leer ons geloven,
Liedboek 477 : 1,2 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, ……..

69 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

70 Zingen Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liedboek 477 : 1,2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ……….

71 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

72 Liturgie Gz. 103: 1, 4, 8 Preek Lb. 477 Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1
Gebed Collecte Gz. 139: 1, 6 Zegen

73 Zingen Gz. 103: 1, 4, 8 Preek Lb. 477 Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1
Gebed Collecte Gz. 139: 1, 6 Zegen

74 Zingen Vers 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom.
Psalm 150: 1,2 Vers 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

75 Zingen Vers 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank,
Psalm 150: 1,2 Vers 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

76 Liturgie Gz. 103: 1, 4, 8 Preek Lb. 477 Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1
Gebed Collecte Gz. 139: 1, 6 Zegen

77 Collecte Vandaag 1e Dovenwerk 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Kerk Gz. 139: 1, 6

78 Zingen Gz. 103: 1, 4, 8 Preek Lb. 477 Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1
Gebed Collecte Gz. 139: 1, 6 Zegen

79 Zingen Gezang 139: 1, 6 Vers 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam U, eeuwig Vader, U verheft al’t schepsel saam. Zingt, serafs, englen, zingt, heft aan, gij machten, tronen Onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt G’ o God der legerscharen Dat aard’ en hemel steeds uw grootheid openbaren.

80 Zingen Gezang 139: 1, 6 Vers 6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen

81 Zegen Gz. 103: 1, 4, 8 Preek Lb. 477 Geloofsbelijdenis Ps. 150: 1
Gebed Collecte Gz. 139: 1, 6 Zegen

82

83 Tot volgende week zondag
Om: 9.00 Met Ds. D. Grutter In de Petrakerk En om: 14.30 Met Ds. J. Th. Jonkman In het Morgenlicht

84


Download ppt "Welkom in deze eredienst"

Verwante presentaties


Ads door Google