De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16: 1-14

2

3 In het najaar is het zover: Gemeenteproject ‘Ga met God’. Hierbij willen we u / jullie (vanaf 16 jaar) eraan herinneren om het opgaveformulier in te vullen via onze website: www.gkvhardenbergoost.nl Op de homepage is een verwijzing naar het aanmeldformulier Uiterlijk 28 juli a.s.! Wij kunnen dan verder met de voorbereidingen. NIET VERGETEN! (daarna pas op vakantie ) MELD JE / JULLIE AAN VOOR HET GEMEENTEPROJECT VIA: www.gkvhardenbergoost.nl

4 13 juliHarm HoeveKandelaarkerk “Zingen in de zomer” m.m.v. Laura Krale – Trompet 20 juliJorrit WoudtKandelaarkerk 27 juliMarco den Toom Kandelaarkerk 3 augustusSietze de Vries Witte of Lambertuskerk 10 augustusFrank Kaman Lambertuskerk&Hessenwegkerk Deze zomer weer zaterdagavond orgelconcerten in Heemse. U bent van harte welkom! Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijzen: € 6,- en 65+/CJP € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

5 Een jaarlijks terugkerende zekerheid in de orgelconcertserie van Heemse is de organist Harm Hoeve uit Rouveen. Al jaren komt hij op het BAG-orgel een concert verzorgen en ook dit jaar is hij weer van de partij. Harm heeft deze avond de getalenteerde jonge trompettiste Laura Krale meegenomen, dit geeft een feestelijk tintje aan de avond. Het wordt een soort van “Zingen in de zomer”, vanwege de samenzang die een aantal keer in het programma is opgenomen. Verder op het programma de Trumpet Tune van Henry Purcell, de Fantasie Psam 43 van Feike Asma en werken van Georg Friedrich Händel, Sigfrid Karf-Elert, Georg Philipp Telemann en Johann Sebastian Bach. Traditiegetrouw besluit Harm zijn orgelconcert met een koraalfinale van eigen hand. Deze keer betreft het een fantasie over het Wilhelmus met de bede uit Psalm 134 "Dat 's Heren zegen op u daal“. U bent allemaal van harte welkom. ORGELCONCERT HARM HOEVE – KANDELAARKERK -13 juli Orgelconcer ten Heemse 2013 Aanvang: 20.00 uur Entreeprijs: €6,- CJP en 65+ € 5,- Kinderen t/m 12 jaar gratis.

6 In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16: 1-14

7  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2 Voor de dienst: Ps. 121

8 Vers 1 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

9 Vers 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

10 Vers 3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

11 Vers 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. Psalm 121: 1, 2, 3, 4

12 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

13  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

14  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

15 Vers 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? … Psalm 68: 8

16 … Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68

17  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

18  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

19  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

20 Vers 1 O Schepper, Geest, woon in uw kerk, schenk haar het heil van Christus' werk, stort hemelgaven in haar uit, bereid haar toe als reine bruid. Gezang 103: 1, 4, 8

21 Vers 4 Uw krachten werken door het woord, nooit wordt vergeefs uw taal gehoord Uw lamp schijnt in het duister hart, uw licht verblindt wie zich verhardt. Gezang 103: 1, 4, 8

22 Vers 8 Geest van de Vader en de Zoon, terneergedaald van Christus' troon, die met de Heiland voor ons pleit, breng al Gods volk tot heerlijkheid. Gezang 103: 1, 4, 8

23  Votum en zegengroet  Ps.68: 8  Gebed  Lezen: Zondag 20  Handelingen 2: 22-42  Gz.103: 1, 4, 8  Lezen:Johannes 16: 1-14  Preek  Lb.477: 1, 2

24

25 Omdat ik blijf merken dat veel kerkmensen de Heilige Geest maar lastig vinden…

26

27 De Heilige Geest wil je overtuigen. 1.Dat je Jezus nodig hebt. 2.Dat Hij de grote overwinnaar is. 3.En dat een ander dus verloren heeft.

28

29 Johannes 14: 25-26: 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

30 Johannes 15: 26-27: 26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.

31

32 ‘Wanneer hij komt (de Geest) zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.’

33

34 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Hand. 2

35 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Hand. 2 37 ‘Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’

36

37 Als de Heilige Geest zal komen zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde is.

38

39 Geloof je in Jezus Christus?

40

41 Jij hebt Jezus nodig!

42

43 Mens, jij hebt Jezus nodig!

44

45 De Heilige Geest wil je overtuigen. 1.Dat je Jezus nodig hebt. 2.Dat Hij de grote overwinnaar is. 3.En dat een ander dus verloren heeft.

46

47 Maar…er is gerechtigheid gebeurd. Hij heeft zijn recht gekregen.

48

49 Hij was de grote Overwinnaar. En door zijn opwekking uit de dood werd dat bewezen.

50

51 ‘Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven en zit aan zijn rechterhand.’ Hand. 2:32-33.

52

53 Hij maakt je ook klein en beschaamd omdat Christus onschuldig werd gedood. Voor jouw zonden.

54

55 Thema: De Heilige Geest wil je overtuigen. 1.Dat je Jezus nodig hebt. 2.Dat Hij de grote overwinnaar is. 3.En dat een ander dus verloren heeft.

56

57 ‘Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. (…) Oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.’

58

59 ‘…because the prince of this world has been judged.’

60

61 ‘Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij’, zegt Jezus.

62

63 ‘laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht.’ Hand. 2 vers 40.

64

65 Vers 41: ‘Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.’

66

67  Gz. 103: 1, 4, 8  Preek  Lb.477  Geloofsbelijdenis  Ps.150: 1  Gebed  Collecte  Gz.139: 1, 6  Zegen

68 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, …….. Liedboek 477 : 1,2

69 ………… als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

70 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, ………. Liedboek 477 : 1,2

71 ………….. Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

72  Gz. 103: 1, 4, 8  Preek  Lb.477  Geloofsbelijdenis  Ps.150: 1  Gebed  Collecte  Gz.139: 1, 6  Zegen

73  Gz. 103: 1, 4, 8  Preek  Lb.477  Geloofsbelijdenis  Ps.150: 1  Gebed  Collecte  Gz.139: 1, 6  Zegen

74 Vers 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde. Psalm 150: 1,2

75 Vers 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE! Psalm 150: 1,2

76  Gz. 103: 1, 4, 8  Preek  Lb.477  Geloofsbelijdenis  Ps.150: 1  Gebed  Collecte  Gz.139: 1, 6  Zegen

77  Vandaag  1 e Dovenwerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Gz.139: 1, 6

78  Gz. 103: 1, 4, 8  Preek  Lb.477  Geloofsbelijdenis  Ps.150: 1  Gebed  Collecte  Gz.139: 1, 6  Zegen

79 Vers 1 Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam U, eeuwig Vader, U verheft al’t schepsel saam. Zingt, serafs, englen, zingt, heft aan, gij machten, tronen Onafgebroken rijz’ uw lied op hoge tonen. Gij, driemaal heilig zijt G’ o God der legerscharen Dat aard’ en hemel steeds uw grootheid openbaren. Gezang 139: 1, 6

80 Vers 6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstraff’lijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen Gezang 139: 1, 6

81  Gz. 103: 1, 4, 8  Preek  Lb.477  Geloofsbelijdenis  Ps.150: 1  Gebed  Collecte  Gz.139: 1, 6  Zegen

82

83 Tot volgende week zondag Om: 9.00 Om: 9.00 Met Ds. D. Grutter Met Ds. D. Grutter In de Petrakerk In de Petrakerk En om: 14.30 En om: 14.30 Met Ds. J. Th. Jonkman Met Ds. J. Th. Jonkman In het Morgenlicht In het Morgenlicht

84


Download ppt "In deze dienst zal Ds. H. Prins voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 121 Na de zegen 68: 8 Schriftlezing: Zondag 20 Handelingen 2: 22-42 Johannes 16:"

Verwante presentaties


Ads door Google