De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Bijbelquiz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Bijbelquiz."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Bijbelquiz Doet u / doe jij mee? Wanneer?DV 23 oktober om 19.45 uur Waar?Kerkelijk centrum De Bining, Kerkstraat 13, Haulerwijk U bent van harte welkom! Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap Haulerwijk-Waskemeer

2 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 JCH-Voetbaltoernooi

3 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Snertactie

4 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Agenda aanstaande week 1/3 zondag 19 oktober Ophalen zusters: v/d Meulen 09:15Oppas (Renske & Geertuida) 09:30Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts (Assen-West) 14:00Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden is vragen en ontvangen 19:30KP-3 (17+) - Micha Young

5 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Agenda aanstaande week 2/3 maandag 20 oktober 19:00KP-1 (12-14 jr.) 19:30KP-4 "Ik belijd“ dinsdag 21 oktober 19:30KP-2 (14-17 jr.) - Micha Young donderdag 23 oktober 20:00Koorrepetitie Voices

6 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Agenda aanstaande week 3/3 zondag 26 oktober Ophalen zusters: v/d Bos 09:15Oppas (Hennie & Elise) 09:30Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen-Marsdijk) 14:00Kerkdienst: 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - God rustte 19:30KP-3 (17+) - Micha Young

7 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Jarigen aanstaande week Op 20 oktober 2014 wordt jarig: br. J. van der Vaart. Op 22 oktober 2014 wordt jarig: zr. J. de Boer-van den Bosch. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Welkom Voorganger:br. F.H. Folkerts Organist:br. H. Oosterhuis Beamist:br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aanDe Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

9 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

10 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

12 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Psalm 27: 1, 7 1God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is 't die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

13 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Psalm 27: 1, 7 7Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

14 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

15 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lied 297: 1, 2 1Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht. 2O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan. Uit aard' en hemel opgerezen, vangt dan het nieuwe loflied aan, als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.

16 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

17 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lezen 1 Samuel 13: 1-4 Saul verspeelt de gunst van Samuel 1 Saul was dertig jaar oud toen hij koning werd. Twee jaar was hij koning van Israël. 2 Saul had drieduizend Israëlieten uitgekozen. Tweeduizend waren met hem gelegerd bij Michmas en het gebergte van Betel; duizend lagen er met Jonatan bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. 3 Jonatan versloeg de Filistijnse wachtpost in Gibea, en dat kwam de Filistijnen ter ore. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen: ‘Hebreeën, luister: 4 Israël heeft de Filistijnen vernederd doordat Saul een van hun wachtposten verslagen heeft!’ Het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten.

18 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

19 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Psalm 60: 2 2Aan hen die U zijn toegewijd, gaf U een teken in de strijd: zich op te stellen in het veld, gewapend tegen het geweld. Uw rechterhand zij met ons, HEER, geef ons de overwinning weer. Bevrijd het volk door U verkoren, geef antwoord, Heer, wil ons verhoren.

20 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

21 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lezen 1 Samuel 14: 1-15 1 Op zekere dag zei Jonatan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager: ‘Laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost daar aan de overkant.’ Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. 2 Saul had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom bij Migron, even buiten Gibea. Hij had zeshonderd soldaten bij zich. 3 De functie van priester werd bekleed door Achia, de zoon van Achitub. Achitub was een broer van Ichabod, die de zoon was van Pinechas, de zoon van Eli, de priester van de HEER in Silo. Niemand wist dat Jonatan weg was.

22 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lezen 1 Samuel 14: 1-15 4-5 Aan weerszijden van het ravijn dat Jonatan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotstanden uit: de Boses in het noorden, tegenover Michmas, en de Senne in het zuiden, tegenover Gibea. 5 [4–5] 6 Jonatan zei tegen zijn wapendrager: ‘Laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de HEER op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen.’ 7 ‘Dat lijkt me een goed plan,’ antwoordde de wapendrager. ‘Ik ben uw man.’ 8 ‘Luister,’ zei Jonatan, ‘we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien.

23 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lezen 1 Samuel 14: 1-15 9 Misschien zeggen ze tegen ons: “Halt! Verroer je niet tot we bij jullie zijn!” Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. 10 Of ze zeggen: “Kom maar op!” En dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de HEER ze aan ons uitlevert.’ 11 Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen tweeën in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar: ‘Kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn.’ 12 En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonatan en zijn wapendrager: ‘Kom maar op, dan zullen we jullie wel eens leren!’ ‘Volg mij,’ zei Jonatan tegen zijn wapendrager, ‘de HEER heeft ze aan Israël uitgeleverd!’

24 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lezen 1 Samuel 14: 1-15 13 Jonatan klom op handen en voeten naar boven, met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer, en zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. 14 Bij dit eerste treffen doodden Jonatan en zijn wapendrager twintig mannen. Dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. 15 Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost, en ook de stoottroepen rilden van schrik. De aarde beefde, en alle Filistijnen sidderden van angst voor God.

25 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

26 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Psalm 60: 5 5Heer, bied ons hulp, geef door uw hand ons redding van de tegenstand. Bewaar ons in de zware strijd, want mensenhulp is ijdelheid. De Heer geeft door zijn grote macht tot kloeke daden ons de kracht. Hij zelf zal ons de zege geven, de vijand wordt door Hem verdreven.

27 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

28 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Tekst 1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s 23 Zo schonk de HEER Israël die dag de overwinning. (...) 43 (…) Jonatan vertelde dat hij inderdaad met de punt van zijn stok wat honing had geproefd en zei: ‘Ik ben bereid te sterven.’ 45 (…) Zo pleitten de soldaten Jonatan vrij, en hij werd niet ter dood gebracht. (...)

29 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

30 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Preek

31 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

32 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Gezang 163: 1, 2, 3 1Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U, en ga in uwen Naam. 2Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

33 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Gezang 163: 1, 2, 3 3Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

34 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

35 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Collecte 1e collecte:Huisvestingslasten 2e collecte:Verplichtingen Kerkverband

36 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

37 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lied 299: 1-4 1Voor alle heilgen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! Halleluja, halleluja! 2Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht. Halleluja, halleluja!

38 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Lied 299: 1-4 3Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. Halleluja, halleluja! 4Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon; toch zijn wij één: zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. Halleluja, halleluja!

39 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

40 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Amen A-men, a-men, a-men.

41 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4

42 Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ps.27: 1, 7 Ld.297: 1, 2 Lz.1 Samuel 13: 1–4 Ps.60: 2 Lz.1 Samuel 14: 1–15 Ps.60: 5 T.1 Samuel 14: 23a, 43b, 45s Gz.163 Ld.299: 1–4 Bijbelquiz."

Verwante presentaties


Ads door Google