De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek Doel van het onderzoek:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek Doel van het onderzoek:"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek Doel van het onderzoek:
Hoe blijf ik als docent mijn leerlingen motiveren voor het vak techniek en welke geschikte didactische leerlijn (praktijk en theorie) koppel ik hieraan? Hoofdvraag Hoe kan ik mijn leerlingen* innovatieve en praktische werkstukken aanbieden in het vak techniek en handvaardigheid die aansluiten op hun belevingswereld zodat ze gemotiveerd raken voor dit vak en een succesmoment ervaren? Met dit onderzoek hoop ik een gestructureerde aanpak te vinden om de leerlingen van het praktijkonderwijs te motiveren voor mijn lessen. Om dit resultaat te bereiken zal ik tijdens het onderzoek de volgende deelvragen beantwoorden:

2 DEELVRAGEN 1. Wat hebben mijn leerlingen al geleerd met techniek en handvaardigheid in het po? 1.1 Wat doen ze op in po eraan? 1.2 Wat hebben de leerlingen buiten het onderwijs geleerd van techniek? 1.3 Met welke motivatie/ervaring komen de leerlingen binnen? 1.4 Welke (les) methode wordt er voor het vak techniek gehanteerd? 1.5 Door welke docent werd dit gegeven?

3 DEELVRAGEN 2. Wat is de belevingswereld van mijn leerlingen?
3. Hoe kan ik mijn leerlingen motiveren in het praktijkonderwijs? 3.1 Wat is motivatie? 3.2 Wat zijn motivatieproblemen? 3.3 Hoe komt de motivatie van deze leerlingen tot uiting in de les Techniek? 3.4 Wat hebben leerlingen nodig om gemotiveerd te raken? 3.5 Wat hebben leerlingen van het praktijkonderwijs nodig om gemotiveerd te raken? 3.6 Welke vaardigheden heb ik als leerkracht nodig om leerlingen te kunnen motiveren? 3.7. Op welke manier kan ik de leerkrachtvaardigheden inzetten in de les techniek?

4 DEELVRAGEN 4. Hoe creëer ik een aantrekkelijke leer/werkomgeving.
4.1 Wat is een aantrekkelijke leer/werkomgeving? Literatuur S Ebbens, S Ettekoven(2009) Effectief leren(blz 165) M van der Maas (pdf onderwijsinontwikkeling.nl) Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 5. Hoe bied ik innovatieve werkstukken aan? Mary Huisman, Referentiegroep Praktijkonderwijs in de Steigers, Perspectief voor het Praktijkonderwijs (pdf) - Platform Praktijkonderwijs 6. Succesmomenten Annemieke Golly, Jeff Sprague (2009) vertaald door R.De Ridder Goed

5 Literatuur lijst Walma van der Molen, J. (2007). Eindrapportage VTB Attitude Monitor. De ontwikkeling van een attitude-instrument op het gebied van wetenschap en techniek voor leerlingen in het basisonderwijs Jarvis, T. (2004) Primary teachers’ changing attitudes and cognition during a two-year science in-service programme and their effect on pupils. International Journal of Science Education. Ebbens, Ettekoven (2005) Effectief leren Anne Lommen (2008) Motivatie, je hebt het zelf in de hand H Brand, A Donkers, E Schouten( 2008) Leren vanuit je passie. Praktijkonderwijs met de blik op de toekomst M van der Maas (pdf onderwijsinontwikkeling.nl) Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Mary Huisman, Referentiegroep Praktijkonderwijs in de Steigers, Perspectief voor het Praktijkonderwijs  Annemieke Golly, Jeff Sprague (2009) vertaald door R.De Ridder Goed gedrag kan je leren Gerry de Wilde (2010) Positief leerkrachtgedrag “geen opstekers, geen afbranders” Donselaar van, D. en Feenstra, G. (2005) Betekenisvol praktijkonderwijs “‟t ken een klapper zijn”. APS

6 En toen….

7 HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN
LITERATUUR ONDERZOEK HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN Motivatie van de docent? W. Van der Molen (2007) Van Donselaar en Feenstra (2005) Ebbens, Ettekoven (2005) Gerry de Wilde (2010) Annemieke Golly en Jeff Sprague (2009) REVIEW & REFLECTIES Positief docent- leerling gedrag Positieve beloning, Pro Voor praktijkonderwijs Leerkrachten in basisonderwijs onbekwaam in techniek? Pro leerlingen Succesmoment, Succeservaring? Motivatie algemeen

8 REVIEW Kan je motivatie leren?
CONCLUSIE Motivatie is een veel groter iets dan ik had kunnen inschatten. Motivatie bij de leerlingen en docenten is moeilijk te meten maar wel waarneembaar. Uit onderzoek moet nog blijken, door middel van observaties in verschillende lessen en het afnemen van een enquête, hoe gemotiveerd een docent maar ook een leerling is voor het vak techniek voor en na het primaire onderwijs. Ook ben ik mij er van bewust dat ik in het voorgaande vooral met inter-persoonlijke en pedagogische competenties bezig geweest. De didactische competentie zoals die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren is opgesteld luidt als volgt: de docent zorgt voor een krachtige leeromgeving in de klas of les en helpt zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen in de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Hierdoor kom ik automatisch op mijn volgende deelvragen in het onderzoek, namelijk de leeromgeving. Aan de hand van de hieronder genoemde literatuurlijst, de afgenomen enquête, de observatie en het uitwerken van mijn deelvragen kan ik dan de volgende voorzichtige conclusies trekken waarop ik mijn onderzoek verder wil gaan uitwerken. Een conclusie waar ik ook voor sta op het moment dat ik mijn beroep als docent zo goed mogelijk probeer uit te voeren, maar ik hoop ook een gestructureerde aanpak te vinden om de leerlingen van het praktijkonderwijs te motiveren voor mijn lessen.

9 Wat heb ik geleerd de afgelopen module?
Kenmerken van een (goede) leeromgeving Top 3 van een (goede) kennisrijke leeromgeving Kenmerken van een Elektronische Leeromgeving Typologie van scholen en de Viaan

10 Onderzoek doen, review schrijven
De theorie De praktijk

11 Aanleiding tot onderzoek
In mijn klas zie ik een aantal leerlingen die bij elke opdracht aangeven dat ze er „gewoon‟ geen zin in hebben, of alleen aan het werk gaan wanneer ik erop blijft aandringen. Die ongemotiveerde houding, van een aantal leerlingen, stoort mij in mijn dagelijkse handelen. Ik wil de leerlingen graag iets leren, maar het leren komt vaak op de tweede plaats, ik ben constant bezig om de leerlingen bij de les te houden, aan te spreken op hun ongemotiveerde gedrag. Hierdoor ontstaan er vaak discussies met de leerlingen die het pedagogische klimaat in de klas negatief beïnvloeden. Daarnaast merk ik dat het didactische aspect weinig aandacht krijgt. Ik ben vooral bezig om ervoor te zorgen dat de lessen aantrekkelijk worden voor de leerlingen die het ongemotiveerde gedrag vertonen, waardoor ik de tijd niet vind om hulp te kunnen bieden op het didactische vlak. Ik hoop er met dit onderzoek achter te komen, hoe ik deze niet gemotiveerde, onzelfstandige en afwachtende houding van de leerlingen in het praktijkonderwijs, om kan buigen naar een gemotiveerde, zelfstandige en explorerende houding. Zo hoop ik dat er een beter pedagogisch klimaat ontstaat, waarin ze zich veiliger voelen.

12 Reflecties


Download ppt "Onderzoek Doel van het onderzoek:"

Verwante presentaties


Ads door Google