De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen beleid en regelgeving rekentoets vo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen beleid en regelgeving rekentoets vo"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen beleid en regelgeving rekentoets vo
Flitsbijeenkomst rekentoets vo 2015 David Duinkerke Ministerie van OCW

2 Ontwikkelingen Adviescommissies (Bosker, Steur)
Technische verbeteringen rekentoets Pilot rekentoetsen (bb, ER, 3S) Extra herkansing Brieven aan Tweede Kamer

3 Adviescommissies (1/2) Commissie Bosker (mei 2014) Aanbevelingen:
Verbeter de vorm, inhoud en context van de rekentoets. Leerlingen mogen niet de dupe worden van rekenonderwijs dat nog niet op orde is. Leg daarom de lat van de rekentoets nog niet vast, maar laat deze in de loop van de tijd toegroeien naar het gewenste niveau.

4 Adviescommissies (1/2) Commissie Steur
Voortgangsrapportage taal en rekenen 2014: Voorkomen dat leerlingen de dupe worden van rekenonderwijs dat nog niet op orde is, kan op verschillende manieren. Opdracht ‘commissie verantwoorde invoering rekentoets’: Advies voor een tijdelijke maatregel om te voorkomen dat leerlingen de dupe worden, zoals: tijdelijke aanpassing cesuur tijdelijke aanpassing slaag/zak-regeling Najaar 2014 advies gereed

5 Verbeteringen rekentoets
Eén syllabuscommissie rekentoets vo + rekenexamen mbo Terugbladeren binnen rekentoets Extra voorbeeldtoetsen Onderzoek naar mogelijkheden en consequenties van: opgaven met tussenstappen (deelscores) meerdere opgaven per context ruimer inzagerecht schriftelijke toets

6 Pilot-rekentoetsen maart 2015
bb: alle vmbo-bb scholen ER: leerlingen met ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie 3S: geselecteerde vwo scholen

7 Extra herkansing Herkansingsmogelijkheden vanaf schooljaar : twee herkansingen op hetzelfde niveau of: twee herkansingen op een hoger niveau 2F 2F 3F

8 Brieven aan Tweede Kamer
Brieven van de staatssecretaris en minister van OCW: Najaar 2014: brief over rekentoets Voor zomer 2015: voortgangsrapportage taal en rekenen 2015


Download ppt "Ontwikkelingen beleid en regelgeving rekentoets vo"

Verwante presentaties


Ads door Google